Sex i bägare

Tarot erbjuder en unik inblick vi vårt sinne, våra relationer och vår väg i livet. Ett av de 78 insiktsfulla korten i tarotleken är det sjätte kortet i bägarsviten. Så vad betyder sex i bägare i tarot?

Detta tarotkort handlar ofta om nostalgiska känslor, återföreningar och firande. Det kan också symbolisera en tid av lycka, känslomässig fulländning och harmoni. Det kan även indikera en tendens till naivitet som kan leda till besvikelse.

Sex i bägare är ett kort som är fyllt av betydelser som rör känslomässigt och andligt välbefinnande. Men kortet har även konkreta implikationer för vardagen inom områden som kärlek, karriär och ekonomi. I den här artikeln utforskar jag kortet på djupet i såväl dess rättvända läge som uppochnedvänt. Så läs vidare om du vill lära dig mer om dess olika betydelser!

Läs också min utförliga guide till tarotkort för nybörjare!

Vad betyder sex i bägare i tarot?

För att förstå vad sex i bägare i tarot betyder är det viktigt att först bekanta sig med dess nyckelord. Dessa ger en fingervisning om kortets betydelser och huvudteman. Nedan förklarar jag vilka ord och innebörder du kan sammankoppla detta kort med.

Rättvänt

 • Nostalgi. Detta är ett kort som ofta framkallar känslor av nostalgi, d.v.s. en längtan tillbaka till lyckligare och enklare tider.
 • Återförening. Kortet antyder ofta möjligheter till återföreningar. Detta vare sig det gäller gamla vänner, familj eller tidigare kärleksrelationer.
 • Glädje. Sex i bägare representerar glädje och tillfredsställelse. Glädjen är ofta kopplad till personliga relationer och sociala sammankomster.
 • Firande. Detta kort indikerar ofta en tid för firande och glada tillställningar som kan förstärka gemenskapen och glädjen.

Uppochnedvänt

 • Illusion. När kortet är uppochnedvänt kan det indikera en tendens till naivitet, vilken kan leda till besvikelser.
 • Överdrivet romantiserande. Kortet varna dig för att vara överdrivet romantiserande eller idealiserande. Du riskerar nämligen att på detta sätt skapa orealistiska förväntningar.
 • Besvikelser. Kortet står känslor av besvikelser, ofta i samband med kärleksrelationer eller viktiga livsprojekt.
 • Fast i det förflutna. Detta nyckelord varna för faran att bli alltför fokuserad på det förflutna och att missa nuet eller framtida möjligheter.

Så kan du tolka bilden på detta kort

För att till fullo greppa vad sex i bägare i tarot betyder bör vi analysera kortets bildspråk. I tarotleken Rider-Waite, som är en av de mest populära tarotlekarna, är bilden på kortet komplex och fylld med symbolik. Nedan förklarar jag hur bilden kan tolkas.

Innan vi dyker djupare ner i bildens symbolik kanske du är intresserad av att köpa en tarotlek? Genom att göra detta kan du på egen hand utforska denna fascinerande värld. I sådana fall rekommenderar jag att du tar en titt på min detaljerade guide till att välja den rätta tarotleken för dig!

Tolkning av bilden

När du kikar på bilden kan du skönja flera viktiga detaljer. Bilden på kortet visar en scen med en äldre pojke som håller i en bägare med en vit blomma. Han verkar dofta på blomman och överlämna den till en yngre flicka. I bakgrunden finns även en äldre figur som går bort från barnen. bakom dem ser vi även ett hus och en trädgård, och den dominerande färgen i bilen är gul. På bilden syns även sex bägare.

Bilden kan tolkas på följande sätt:

 • Barnen. Den äldre pojken och den yngre flickan kan representera en nostalgisk återkoppling till ungdom eller barndom. Överlämnandet av blomman kan ses som en gest av vänlighet, oskuldsfullhet eller till och med romantik.
 • De sex bägarna. Var och en av de sex bägarna är fyllda av en vit, femuddig blomma. Dessa blommor symboliserar oskuldsfullhet, renhet och enkelhet.
 • Den äldre personen. Personen i bakgrunden som går bort från barnen kan symbolisera det förflutna som sakta men säkert avlägsnar sig. Eller så kan personen symbolisera den visdom och erfarenhet som kommer med åldern.
 • Bakgrunden. Barnen ser ut att befinna sig på en borggård eller i en liknande miljö. Denna kan representera trygghet, stabilitet och de ”rötter” som man har.
 • Den gula färgen. Gult förknippas ofta med glädje, optimism och upplysning. I denna bild kan färgen framhäva en känsla av glädje eller tillfredsställelse som kommer av att minnas eller återuppleva det förflutna.

Som helhet avbildar bilden en atmosfär av nostalgi, gemenskap och glädje. På så vis harmoniserar den väl med kortets traditionella nyckelord och teman.

Bild som visar vad sex i bägare i tarot betyder

Vad betyder sex i bägare i tarot när kortet är rättvänt?

Undrar du vad sex i bägare i tarot betyder när kortet är rättvänt? Det för då med sig en mängd olika positiva tecken och råd. Nedan tolkar jag detta kort inom olika områden av livet.

Kärlek

När detta kort visas i en kärleksläggning kan det signalera en tid av romantisk återförening eller en fördjupning av känslor i en nuvarande relation. Det kan också peka på att det är dags att minnas varför du föll för din partner från början. Eventuellt bör du även försöka återuppleva eller återskapa de ögonblicken.

 • Återförening och romantiska känslor. Kortet kan indikera möjligheten att återförenas med en gammal kärlek. Det kan även peka på att en befintlig relation kommer att förstärkas.
 • Möjligheten till en djupare förbindelse eller engagemang. Om du är i en relation kan kortet vara ett tecken på att du kommer att ta nästa steg. Det kan inkludera en förlovning, ett äktenskap eller någon annan form av långvarigt engagemang.

Karriär

I en yrkesmässig kontext symboliserar sex i bägare ofta framgång, uppskattning och en stark känsla av gemenskap på arbetsplatsen.

 • Teambuilding och framgångar. Detta kan vara en tid för teambuildingaktiviteter, firanden och gemensamma framsteg i arbetsprojekt.
 • Firande av mål och prestationer. Har du arbetat hårt på ett projekt eller nått en viktig milstolpe? Då indikerar detta kort att det är dags att fira dessa prestationer, såväl enskilt som en del av ett team.

Ekonomi

Inom ekonomi kan sex i bägare indikera en tid av ekonomisk framgång eller oväntade vinster.

 • Ekonomisk vinst genom arv eller oväntade medel. Kortet kan antyda att du kommer att få en ekonomisk vinst, möjligtvis genom arv, gåvor eller till och med en spelvinst.
 • Positiva omständigheter som leder till ekonomiskt välbefinnande. Detta kan också vara en tid då du känner dig ekonomiskt trygg eller tillfreds. Detta tack vare sunda investeringar eller goda beslut som nu bär frukt.

Vad betyder sex i bägare i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Nu är det dags att diskutera vad sex i bägare i tarot betyder när kortet vänds uppochned. När du drar detta kort uppochnedvänt för det med sig en annan typ av budskap. Det varnar då för potentiella fallgropar eller missförstådda känslor. Nedan kan du läsa dig till vad detta betyder för hur kortet kan tolkas kopplat till kärlek, karriär respektive ekonomi.

Kärlek

I en kärlekskontext kan det uppochnedvända kortet indikera orealistiska förväntningar, besvikelser eller att du har fastnat i det förflutna.

 • Förvrängd bild av förhållandet. Kortet kan vara ett tecken på att du eller din partner ser på förhållandet ”genom rosa glasögon”. Därmed riskerar du att bli besviken när verkligheten kommer ikapp.
 • Besvikelser. Om du har haft höga förväntningar som inte infrias kan det vara dags att utvärdera dina känslor och beslut.

Karriär

I arbetslivet varnar detta kort uppochnedvänt för att inte idealisera arbetsplatsen eller dina kollegor. Du bör även ha realistiska karriärmål.

 • Överdrivna förväntningar. Du kan känna att en arbetsuppgift eller ett projekt kommer att bli enklare eller mer lönsamt än det faktiskt är.
 • Möjlig naivitet. Om du har varit extra optimistisk till ditt arbete eller dina kollegor kan du nu stå inför en tid av besvikelser.

Ekonomi

När det gäller ekonomi kan det uppochnedvända tarotkortet sex i bägare varna för ekonomisk naivitet och orealistiska förväntningar.

 • Risk för dåliga investeringar. Kortet kan signalera en tid då du är särskilt benägen att fatta impulsiva eller ogenomtänkta beslut.
 • Önsketänkande. Har du en tendens att tro att allt kommer att ordna sig utan att ha konkreta planer eller strategier? Då kan detta kort påminna om att ha ett mer realistiskt förhållningssätt till din ekonomiska situation.

Vanliga frågor om sex i bägare i tarot

Vad betyder sex i bägare i tarot?

Rättvänt representerar kortet ofta oskuldsfullhet, nostalgi, positiva känslor, återföreningar och framgångar. Uppochnedvänt kan det varna för orealistiska förväntningar, desillusioner eller att man är fast i det förflutna.

Avslutande tankar

När du förstår de olika aspekterna av tarotkortet sex i bägare får du en heltäckande bild av dess rika och mångfacetterade betydelser. Du kan då tolka kortet på ett korrekt sätt oavsett om det dras rättvänt eller uppochnervänt. Detta kort erbjuder insikter i allt från kärleksrelationer och karriärmål till ekonomiskt välbefinnande. Det påminner också om vikten att ha en balans mellan idealism och realism i livet.

Genom att utforska dessa olika dimensioner får du de verktyg som du behöver för att hantera olika situationer. Du blir helt enkelt bättre rustad att möta de utmaningar och möjligheter som livet har att erbjuda.