Sju i svärd

Tarotleken avslöjar mycket om olika mänskliga erfarenheter. Idag ska vi utforska det sjunde kortet i svärdsviten. Så vad betyder sju i svärd i tarot?

Detta tarotkort förknippas ofta med strategi, bedrägeri eller list. Det kan antyda en situation där dolda agendor, oärlighet eller taktiska manövrar är i spel. Kortets betydelse varierar beroende på om det dras rättvänt eller uppochnedvänt.

I denna artikel försöker jag ge dig en detaljerad översikt av vad sju i svärd i tarot betyder. Detta gör jag genom att belysa dess nyckelord och förklara hur du kan tolka bilden på kortet. Jag berättar även hur kortet kan tolkas i en kärleksläggning samt i frågor som rör karriär och ekonomi. Läs vidare och fördjupa din förståelse för detta kort!

Läs också min utförliga guide till tarotkort för nybörjare!

Vad betyder sju i svärd i tarot?

Nyckelorden erbjuder en bra utgångspunkt när du fullt ut vill förstå komplexiteten hos detta kort. De hjälper dig att snabbt identifiera kortets huvudteman och vägleder dig i din vidare tolkning.

Rättvänt

 • Strategi. Ett av de mest framträdande teman hos kortet är strategi. Kortet pekar på den mentala ansträngningen att planera och utföra en plan för att uppnå ett visst mål.
 • List. Kortet innebär också en viss list och en förmåga att tänka utanför ramarna. Det handlar även om att använda otraditionella metoder för att göra framsteg.
 • Oärlighet. Detta är ett mindre välkommet tema hos kortet. Det kan varna dig för möjlig oärlighet eller manipulering, antingen från dig själv eller från andra.
 • Taktik. Likt strategi fokuserar detta nyckelord på de konkreta steg som tas för att uppnå en plan. Dessa kan inkludera manipulation eller till och med förräderi.

Uppochnedvänt

 • Ånger. I sitt uppochnedvända läge kan kortet indikera ånger över tidigare handlingar. Detta gäller särskilt de som involverar bedrägeri eller list.
 • Taktisk underlägsenhet. Sju i svärd kan betyda att en tidigare strategi inte längre fungerar. Det kan vara dags att omvärdera din nuvarande taktik.
 • Uppklarande. Här får kortet en positiv vändning när det dras uppochnedvänt. Det kan nämligen tyda på att sanningen kommer fram eller att missförstånd rättas till.
 • Uppriktighet. Kortet kan även indikera en tid av ärlighet och öppenhet, antingen för dig eller de runt omkring dig.

Så kan du tolka bilden på detta kort

Jag har skrivit en omfattande artikel om att köpa tarotkort som nybörjare. Läs den om du vill få tips på bra tarotlekar och vad du bör tänka på när du införskaffar din första tarotlek!

Bilden på sju i svärd i tarotleken Rider-Waite skildrar en man som tycks smyga iväg från ett tältläger. Han har fem svärd i sina armar och ytterligare två svärd som är stuckna i marken bakom honom. Det är oklart om mannen på bilden är självbelåten eller försiktig, men det är uppenbart att han smyger. Lägret i bakgrunden förmedlar en ödslig atmosfär, som om det har övergivits. Eller så kanske invånarna i tältlägret är omedvetna om hans handlingar.

Viktiga detaljer att lägga märke till

 • Mannens ansiktsuttryck. Hans ansiktsuttryck är tvetydigt och kan indikera allt från självbelåtenhet till nervositet.
 • Antalet svärd. Varje svärd kan representera olika aspekter eller strategier. Det faktum att han bär fem av dem kan symbolisera den börda eller det ansvar som vilar på hans axklar.
 • Tälten i bakgrunden. De indikerar en social kontext eller ”spelplan” där denna scen utspelar sig.
 • Svärden i marken. De två svärd som står kvar i marken kan symbolisera något som lämnas oavslutat eller som inte kan tas med.

Bildens komplexitet och mångtydighet speglar de många nyanserna och dimensionerna hos kortet. Detta är viktigt att ha med sig när man försöker förstå vad sju i svärd i tarot betyder. Bilden lägger till ytterligare en nivå av djup ovanpå de nyckelord och teman som jag tidigare har diskuterat. Tillsammans lägger de den grund för tolkning som vi härnäst ska bygga vidare på.

Bild som visar vad sju i svärd i tarot betyder

Vad betyder sju i svärd i tarot när kortet är rättvänt?

Nu när du har en förståelse för både nyckelorden och bilden på kortet kan vi gå vidare. Det är nu dags att utforska hur de olika elementen kan sammanflätas och översättas till olika områden av livet. Vi börjar med att titta på dess rättvända betydelser i läggningar som rör kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

I frågor som rör kärlek indikerar sju i svärd ofta en situation som kräver extra uppmärksamhet och försiktighet. Det kan vara en tid där du eller din partner håller en hemlighet eller inte är helt uppriktig. Det finns också möjlighet att en osynlig tredje part kan vara involverad. Detta kan komplicera dynamiken ytterligare. Det viktigaste är att du är medveten om eventuella omständigheter där oärlighet kan förvärra situationen. På så vis kan du vidta åtgärder för att främja en öppen och ärlig kommunikation.

Karriär

I frågor som rör arbete och karriär kan detta kort ofta symbolisera användningen av kreativa eller listiga strategier för att uppnå mål. Detta behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Det kan helt enkelt betyda att du använder din uppfinningsrikedom för att lösa problem på innovativa sätt. Men kortet varnar också för möjliga oetiska metoder. Se bara till att de strategier du använder är i linje med dina personliga värderingar och arbetsgivarens etiska riktlinjer.

Ekonomi

I frågor som rör ekonomi kan sju i svärd indikera ett behov av att vara extra försiktig. Detta kan vara en tid då du noggrant bör syna dina investeringar och ekonomiska avtal. Kortet kan också varna för möjligheterna till ekonomisk list eller bedrägeri. Dubbelkolla alltid informationen och var skeptisk till erbjudanden som är för bra för att vara sanna.

Vad betyder sju i svärd i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Ovan har jag utforskat de många aspekterna av sju i svärd när kortet dras rättvänt. Därför är det nu dags att djupdyka i dess omvända betydelse när kortet dras uppochnedvänt. Det kan vara frestande att anta att det omvända läget helt enkelt innebär att kortet får en motsatt betydelse. I själva verket är det hela dock lite mer komplext än så. Så fortsätt att läsa för att utforska hur du kan tolka vad sju i svärd i tarot betyder när kortet vänds uppochned!

Kärlek

I sitt omvända läge i en kärleksläggning kan kortet indikera att en tid av osäkerhet eller bedrägeri är på väg att lösas. Det kan betyda att sanningar avslöjas och det är en tid av ökad ärlighet och öppenhet i en relation. Kortet kan också symbolisera att en av parterna känner ånger över sina handlingar och är redo att göra rätt för sig.

Karriär

Uppochnedvänt i frågor som rör karriären kan sju i svärd signalera att tidigare oetiska handlingar eller manipulativa taktiker inte längre är hållbara. Har du tagit ekonomiska risker eller varit inblandad i tvivelaktiga ekonomiska affärer? Då kan det vara dags att ställa saker tillrätta och välja en mer uppriktig väg framåt. Alternativt kan kortet indikera en tid då tidigare oklara ekonomiska situationer börjar klara. Detta uppklarande kan ske antingen genom avslöjanden eller insikter.

Ekonomi

Sju i svärd är ett kort som tvingar dig att se de mer komplicerade, och ibland obehagliga, aspekterna av mänsklig interaktion och personlig strategi. Din nyvunna förståelse för kortets innebörd kan hjälpa dig att hantera de situationer som du oundvikligen kommer att ställas inför i livet. Därmed är detta tarotkort en rik källa till insikt och vägledning.

Vanliga frågor om sju i svärd i tarot

Vad betyder sju i svärd i tarot rättvänt?

När sju i svärd är rättvänt symboliserar det oftast en situation där list, strategi eller potentiell oärlighet är involverad. I kärleksrelationer kan det antyda hemligheter eller oärlighet, medan det i karriären kan peka på taktiska metoder.

Vad betyder sju i svärd i tarot uppochnedvänt?

Uppochnedvänt kan sju i svärd indikera att en tid av bedrägeri eller osäkerhet håller på att lösas. Det kan också symbolisera att tidigare taktiker inte längre är effektiva och att en ärlig, mer öppen approach kan vara fördelaktig.

Avslutande tankar

s