Nio i bägare

En klassisk tarotlek har 78 kort. Av dessa är det nionde kortet i bägarsviten ett av de mest intressanta och omdebatterade. Så vad betyder nio i bägare i tarot?

Detta tarotkort symboliserar ofta lycka, tillfredsställelse och framgång, såväl materiellt som andligt. Det inbjuder dig att frossa, unna dig och njuta av livets nöjen. Lev i nuet och ge dig själv tillåtelse att tillfälligt njuta utan skuldkänslor.

Men som med alla tarotkort finns det flera lager av betydelse och tolkningar att upptäcka. Detta gäller inte minst när kortet vänds uppochner. I den här artikeln avslöjar jag vad nio i bägare i tarot betyder både rättvänt och uppochnedvänt. Dessutom granskar jag bilden på kortet och berättar vad den symboliserar. Läs vidare om du vill få en djupare förståelse för detta fascinerande tarotkort!

Läs också min utförliga guide till tarotkort för nybörjare!

Vad betyder nio i bägare i tarot?

Det kan vara hjälpsamt att inleda med de nyckelord som förknippas med kortet. Dessa ord ger dig en snabbguide som kan hjälpa dig att snabbt tolka kortets betydelse i olika sammanhang. Nedan får du reda på vilka nyckelord du kan förknippa med nio i bägare rättvänt respektive omvänt (uppochnedvänt).

Rättvänt

 • Önskeuppfyllelse. En av de mest omedelbara betydelserna av detta kort är att önskningar går i uppfyllelse. Kortet indikerar att något du har längtat efter är på väg att bli verklighet.
 • Glädje. Kortet strålar av positiv energi samt antyder en tid av glädje och lycka.
 • Tillfredsställelse. Det förknippas ofta med en tillfredsställelse i form av inre frid. Kortet kan även innebära att du når personliga mål, såväl små som stora.

Uppochnedvänt

 • Otillfredsställelse. När detta kort dras uppochnedvänt varnar det för en känsla av otillfredsställelse. Detta trots yttre tecken på framgångar.
 • Ouppfyllda önskningar. Dina förhoppningar och drömmar kanske inte blir riktigt som du hade tänkt dig.
 • Självcentrering. Kortet pekar på att du fokuserar för mycket på dina egna behov och önskningar. Denna självcentrering kan göra att du inte fokuserar tillräckligt mycket på andra.

Så kan du tolka bilden på detta kort

Är du sugen på att börja göra egna läsningar? Läs då min guide till att köpa tarotkort på nätet! I den förklarar jag skillnaderna mellan olika tarotlekar och delar med mig av mina rekommendationer.

När du tolkar tarotkorten är det viktigt att förstå bildspråket. Tarotleken Rider-Waite är en av de mest använda och erkända, och hur nio i bägare framställs i den kan du se på bilden nedan. Du ser då en person som sitter på en bänk med en nöjd och belåten min. Bakom honom står nio bägare uppradade i formationen av en båge. Varje detalj i denna bild är symbolisk och bidrar till kortets övergripande betydelse.

 • Personen på bänken representerar den som har nått en punkt av inre och yttre rikedom. Han verkar vara belåten och denna belåtenhet speglar kortets tema av personlig tillfredsställelse och lycka.
 • De nio bägarna är ordnade i en båge, vilket ofta symboliserar en känsla av fullkomlighet och helhet. De representerar också de olika aspekterna av emotionell och andlig rikedom som kortet indikerar.
 • Bakgrunden är ganska enkel, vilket gör att fokus helt och hållet ligger på personen och bägarna. Detta kan symbolisera att lycka och tillfredsställelse ofta kommer från enkelhet och inre balans snarare än via komplicerade yttre omständigheter.
Bild som visar vad nio i bägare i tarot betyder

Vad betyder nio i bägare i tarot när kortet är rättvänt?

Med en nyvunnen förståelse för de nyckelord och det bildspråk som förknippas med kortet kan vi fortsätta att utforska det. Nu är det dags att fördjupa förståelsen för vad nio i bägare i tarot betyder och hur det relaterar till olika aspekter av livet. Nedan belyser jag vad kortet indikerar i läggningar som rör kärlek, karriär och ekonomi. Detta såväl när kortet dras rättvänt som när det dras uppochnedvänt.

Kärlek

Nio i bägare är ofta ett mycket positivt kort i kärleksläggningar. Det symboliserar en tid av emotionell tillfredsställelse och harmoni i relationer.

 • Lycka och harmoni. Om du är i en relation kan detta kort indikera en djup känslomässig samhörighet med din partner.
 • Önskeuppfyllelse. Om du är singel kan kortet innebär att du snart kommer att möta någon som uppfyller dina emotionella önskningar.

Karriär

I karriären antyder detta kort att du är på väg mot, eller redan har uppnått, en nivå av yrkesmässig tillfredsställelse.

 • Befordran eller erkännande. Det kan handla om att få det jobb du har drömt om eller att uppleva framgång i ett pågående projekt.
 • Personlig tillfredsställelse. Det är också möjligt att du känner dig tillfredsställd på grund av arbetet du gör. Detta oavsett om du erhåller externa belöningar eller ej.

Ekonomi

Ekonomiskt sett indikerar nio i bägare en tid av ekonomisk trygghet och möjligen även välstånd.

 • Ekonomiska mål. Du kanske har uppnått eller är nära att uppnå viktiga ekonomiska mål.
 • Ekonomisk trygghet. Kortet tyder på en grundläggande ekonomisk stabilitet. Den gör det möjligt för dig att njuta av livets goda sidor.

Vad betyder nio i bägare i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Ett tarotkort får ofta en omvänd betydelse när det dras uppochnedvänt. Så är naturligtvis även fallet när detta kort dras på ett sådant sätt. Nedan förklarar jag vad nio i bägare i tarot betyder när kortet har dragits uppochnedvänt.

Kärlek

När kortet är uppochner i en kärleksläsning varnar det ofta för otillfredsställelse eller obalans.

 • Obalans i en relation. Du eller din partner kan känna er otillfredsställda på något sätt. Det kan till exempel handla om en känslomässig eller kommunikativ otillfredsställelse. Oavsett vilket kan den skapa en obalans i relationen.
 • Förväntningar och verklighet. Detta kan även vara en tid då du utvärderar huruvida dina kärleksrelaterade förväntningar matchar verkligheten.

Karriär

I en karriärkontext kan detta kort indikera en form av yrkesmässig otillfredsställelse när det dras uppochnedvänt.

 • Självbetraktelse. Du kanske börjar ifrågasätta dina yrkesval eller känner att du inte uppskattas tillräckligt på arbetsplatsen.
 • Orealiserade mål. Kanske har du nått en platå och finner att dina karriärmässiga drömmar inte har uppfyllts som du hoppats på.

Ekonomi

Ekonomiskt sett kan det omvända kortet nio i bägare indikera ekonomiska besvikelser. Det kan även peka på ouppfyllda förväntningar.

 • Ekonomiska utmaningar. Kanske får du oväntade utgifter som skapar en ekonomisk stress.
 • Ouppfyllda önskningar. Kortet kan också peka på att du trots höga ambitioner inte har lyckats uppnå dina ekonomiska mål. Du kan behöva justera dina målsättningar för att de ska överensstämma med dina personliga värderingar.

Vanliga frågor om nio i bägare i tarot

Vad betyder nio i bägare i tarot?

Rättvänt indikerar kortet vanligtvis en tid av lycka, tillfredsställelse och uppfyllda önskningar. Uppochnedvänt kan det indikera otillfredsställelse, ouppfyllda önskningar och en tendens till självcentrering. Det varnar att inte ta saker för givet.

Avslutande tankar

Nio i bägare är ett komplext kort med många olika betydelser. Det är i grunden ett positivt kort, ofta förknippat med lycka och önskeuppfyllelse. Men det för även med sig möjligheten till självbetraktelser och varnar för att du inte är uppmärksam på din omgivning eller dina inre känslor. Därför är det viktigt att granska kortets nyckelord och bildspråk samt hur det kan tillämpas på olika livsaspekter. Genom att göra detta kan du använda nio i bägare som en mångsidig och insiktsfull guide till din personliga och andliga utveckling.