Tre i bägare

Korten i en kortlek är fyllda med symboler och arketyper som kan ge insikter i våra liv och vår framtid. Idag ska vi titta närmare på det tredje kortet i bägarsviten. Så vad betyder tre i bägare i tarot?

Detta är generellt ett kort som symboliserar gemenskap, firande och delad glädje. Det kan handla om positiva relationer och sammanhållning i grupper, oavsett om det är inom kärlek, vänskap eller arbetsrelationer.

När kortet dras uppochnedvänt kan det dock varna för möjliga problem i sociala relationer i arbetsmiljöer, och ekonomiska utmaningar. Kortet kan med andra ord ha olika betydelser beroende på sammanhanget som det framträder i. I denna artikel tar jag med dig på en resa genom alla dessa aspekter och erbjuder dig nya sätt att se på detta fascinerande kort.

Läs också min utförliga guide till tarotkort för nybörjare!

Vad betyder tre i bägare i tarot?

För att fullt ut förstå och uppskatta detta kort bör vi börja med att identifiera dess nyckelord. De hjälper dig att snabbt identifiera och fokusera på de huvudsakliga aspekterna av kortets energi och budskap.

Rättvänt

 • Gemenskap. Kortet symboliserar starka band mellan människor. Detta vare sig det handlar om vänskap, familj eller kollegor.
 • Firande. Tre i bägare talar ofta om en glad och positiv tillställning. Det kanske är en fest eller en särskild händelse där människor samlas för att fira.
 • Kärlek. Kortet förmedlar en känsla av hjärtlig kärlek och emotionell närhet. Ofta ha ryms denna inom ramen för en romantisk relation, men det kan även vara i en platonisk kontext.
 • Vänskap. Detta kort är ett starkt tecken på vänskap och de goda tider som delas mellan vänner.
 • Harmoni. En viktig aspekt av detta kort är den inre och yttre harmoni som kommer av att dela positiva upplevelser med andra.

Uppochnedvänt

 • Missförstånd. I sitt uppochnedvända läget kan kortet indikera en tid av missförstånd eller konflikter inom en grupp eller relation.
 • Konflikt. Uppochnedvänt indikerar kortet möjliga konflikter eller spänningar som kan upplevas i sociala sammanhang.
 • Ensamhet. Medan kortet rättvänt talar om gemenskap pekar det uppochnedvänt på isolering eller känslor av ensamhet.
 • Osäkerhet. I detta läge pekar kortet ofta på en inre osäkerhet eller brist på tillit i de relationer man har omkring sig.
 • Försummad möjlighet. Uppochner kan tre i bägare indikera att man har missat en möjlighet till socialt utbyte eller en fördjupning av relationer.

Så kan du tolka bilden på detta kort

Om du vill fördjupa din förståelse för vad tre i bägare betyder kan det hjälpa att titta närmare på kortet. Jag rekommenderar dig framför allt att studera bildmotivet som det framställs i den populära tarotleken Rider-Waite. Nedan förklarar jag vad de olika visuella elementen symboliserar.

Vill du få hjälp att köpa rätt tarotkort utifrån ditt behov? Läs då min guide för att få vägledning i djungeln av tarotlekar!

Bilden på detta kort visar:

 • Tre kvinnor som höjer sina bägare mot varandra. På bilden ser vi tre kvinnor som står i en cirkel. Var och en har en bägare i handen som de höjer i en gemensam skål. Denna centrala bild förmedlar en känsla av gemenskap och delad glädje.
 • En känsla av fest och gemenskap. Kvinnorna är klädda i färgglada dräkter, och deras poser och ansiktsuttryck indikerar en stark känsla av tillfredsställelse och lycka. De tycks vara mitt uppe i en fest eller ett särskilt firande.
 • Färgsymboliken. Färgerna på kortet har också en viktig betydelse för tolkningen av kortet. Den gröna bakgrunden och de färgglada kläderna kan symbolisera fruktbarhet och tillväxt. De gyllene och blå tonerna kan symbolisera andlighet och känslomässigt djup.
 • Skörden. I bakgrunden ser vi antydningar till en rik skörd. Den kan tolkas som en symbol för överflöd och materiell framgång.
Bild som visar vad tre i bägare i tarot betyder

Vad betyder tre i bägare i tarot när kortet är rättvänt?

Undrar du vad tre i bägare i tarot betyder när du drar kortet rättvänt? Nedan finner du mina tolkningar av kortet i olika kontexter.

Kärlek

I en kärleksläggning är detta kort ofta ett mycket positivt tecken. Det kan indikera en tid av emotionell förnyelse och förståelse mellan parterna i en relation.

 • Nya relationer. För singlar kan detta kort signalera att en ny, meningsfull relation är på väg in i ditt liv.
 • Fördjupning av befintliga relationer. Om du redan är i en relation kan kortet förutsäga en tid av lycka och ömsesidig förståelse. Eventuellt pekar kortet också på stora livshändelser såsom en förlovning eller ett bröllop.
 • Känsla av gemenskap och förståelse. Oavsett din relationsstatus symboliserar kortet en tid av rikedom och djup kommunikation.

Karriär

Även i en karriärläsning är tre i bägare generellt ett mycket positivt kort.

 • Arbetsgemenskap och samarbete. Det indikerar en stark känsla av gemenskap på arbetsplatsen och goda relationer med kollegorna.
 • Möjlighet att fira framgång. Har du arbetet på ett projekt eller strävat mot ett visst mål? Då indikerar detta kort att det nu är dags att fira. Framgången är nämligen nära.
 • Arbetsrelaterade sociala event. Kortet kan också peka på en tid för socialisering kopplad till arbetet, som nätverksevenemang eller firmafester.

Ekonomi

När det kommer till ekonomiska aspekter är tre i bägare övervägande positivt.

 • Ekonomisk stabilitet genom samarbete. Det kan indikera ekonomisk framgång som kommer ur samarbete och kollektiva ansträngningar, snarare än genom individuell strävan.
 • Möjlighet att dela resurser eller vinster. Har ni investerat i något som grupp? Då indikerar detta kort att det är dags att dela på frmagångarna.
 • Tid för investering. Detta är en god tid för att göra kollektiva investeringar eller för att dela på ekonomiska resurser.

Vad betyder tre i bägare i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Medan kortet i sitt rättvända läge oftast indikerar positiva händelser eller energier förändras dess ton något när det är uppochner. Så vad betyder tre i bägare i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Kärlek

Uppochnedvänt i en kärleksläsning kan kortet vara en varningssignal.

 • Relationella utmaningar. Det kan indikera att det finns missförstånd eller konflikter i en relation som behöver lösas.
 • Känsla av isolering. För de som är singlar kan kortet indikera en tid av ensamhet eller ett hinder i sökandet efter en partner.
 • Ouppfyllda emotionella behov. Kortet kan också symbolisera en tid då emotionella behov inte tillfredsställs. Detta leder till känslor av isolering eller alienering även i en relation.

Karriär

 • Arbetsrelaterade konflikter. Uppochnedvänt kan tre i bägare varna för potentiella konflikter eller spänningar på arbetsplatsen.
 • Projekt i riskzonen. Det kan också indikera att ett projekt du har arbetat på kanske inte kommer att utvecklas som planerat. Det kanske inte finns något att fira i närtid.
 • Oklara mål och syften. En känsla av brist på riktning eller syfte i din karriär kan också framträda.

Ekonomi

 • Ekonomisk instabilitet. På det ekonomiska planet kan tre i bägare tyda på instabilitet eller oväntade utgifter när kortet är uppochnedvänt.
 • Misslyckade samarbetsprojekt. Har du investerat tid eller pengar i ett kollektivt projekt? Då kan kortet indikera att det inte kommer vara så framgångsrikt som förväntat.
 • Varning för slöseri. Kortet kan också varna för att du är för generös eller slösaktigt. Detta gäller i synnerhet om det inte finns tillräckligt med resurser att dela på.

Vanliga frågor om tre i bägare i tarot

Vad betyder tre i bägare i tarot?

Rättvänt indikerar kortet positiva känslor som glädje, tillfredsställelse och gemenskap. Det kan vara ett tecken på framgång i relationer, arbete och även ekonomi. Uppochnedvänt kan det varna för konflikter, missförstånd eller isolering.

Avslutande tankar

Vi har nu utforskat de många aspekterna och betydelserna hos tre i bägare i tarot. Jag har belyst dess nyckelord och bildsymbolik samt berättat hur kortet kan tolkas i kärlekslivet, karriären och ekonomin. Detta såväl rättvänt som uppochnedvänt. Förhoppningsvis har du funnit denna information hjälpsam och användbar.