Sju i mynt

Vissa kort i tarotleken är mer omtalade och komplexa än andra. Ett sådant tarotkort belyser jag i denna artikel. Så vad betyder sju i mynt i tarot?

Detta kort representerar den tid av reflektion och bedömning som följer efter ett avslutat arbete eller en investering. Det symboliserar en paus för att utvärdera och fundera över de nästa stegen i livet, kärleken, karriären eller ekonomin.

Kortet förknippas ofta med investeringar av tid, energi eller resurser samt det tålamod som krävs för att skörda frukterna. Men vad betyder sju i mynt i tarot egentligen i olika aspekter av livet? Och hur förändras dess betydelse när kortet dras uppochnedvänt? Fortsätt att läsa denna artikel för att få svaret på dessa frågor!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder sju i mynt i tarot?

Sju i mynt kallas i vissa tarotlekar sju i pentagram. Jag tänker att vi börjar med att kika på de nyckelord som ofta förknippas med detta tarotkort. De kan nämligen hjälpa dig att tolka kortet på rätt sätt samt förstå dess betydelse i olika sammanhang.

Rättvänt

 • Investering. Sju i mynt pekar på att du har investerat tid, energi eller resurser i en viss aspekt av ditt liv. Det är nu dags att analysera och utvärdera dessa investeringar.
 • Tålamod. Detta är ett nyckelord för kortet. Det krävs tålamod för att se de resultat och avkastningar som du hoppas på. Det är inte läge för omedelbar tillfredsställelse.
 • Avkastning. Kortet antyder att tiden för att skörda frukterna av dina ansträngningar närmar sig. Det indikerar att ditt arbete kommer att löna sig, även om det kanske inte sker omedelbart.
 • Reflektion. Detta är en tid för att stanna upp och fundera över dina prestationer så här långt. Dessutom bör du även planera för dina framtida ansträngningar.
 • Planering. Sju i mynt uppmanar dig att vara strategisk och tänka långsiktigt. Det är läge att sätta upp realistiska mål och ta fram en handlingsplan.

Uppochnedvänt

När kortet dras uppochnedvänt får det en annan betydelse än när det visas rättvänt. Nedan belyser jag de nyckelord som hjälper dig att förstå vad sju i mynt i tarot betyder när kortet visas uppochned.

 • Otillräcklig ansträngning. Uppochnedvänt antyder kortet att det kan vara dags att omvärdera dina investeringar. Detta för att de antingen inte har varit tillräckligt genomtänkta eller för att du inte har lagt ner tillräckligt med arbete.
 • Försening. Kortet pekar också på att resultaten av dina ansträngningar kanske låter dröja på sig, vilket kan vara frustrerande.
 • Orealistiska förväntningar. Du kan ha satt upp mål som inte är realistiska utifrån den tidsram som du har satt upp. Detta kan leda till besvikelse och vara demotiverande.
 • Improduktivitet. Kortet kan ses som en varning för att du kanske inte använder din tid och dina resurser på ett effektivt sätt. Denna improduktivitet kan leda till försummade möjligheter.
 • Försummade möjligheter. Uppochnedvänt kan kortet indikera att viktiga möjligheter har gått förlorade på grund av bristande planering eller överdrivna förväntningar.

Så kan du tolka bilden på detta kort

För att fullt ut förstå betydelsen av sju i mynt bör vi även granska bilden på kortet. Jag väljer att lyfta fram den bild som visas på kortet i den välkända tarotleken Rider-Waite. Detta är en av de tarotlekar som jag rekommenderar till nybörjare som vill köpa tarotkort. I den länkade artikeln kan du läsa alla mina tips och rekommendationer på detta ämne. Bildens visuella element och färgpalett samt komposition ger oss viktiga ledtrådar om kortets djupare innebörder.

Ta fram kortet och titta på bilden så ser du:

 • En man. Bilden föreställer en man som står och betraktar en buske där sju mynt finns inbäddade. Mannens kroppsspråk återspeglar hans eftertanke och övervägande, och detta signalerar en tid av reflektion och granskning.
 • Busken med mynten. Busken med de inbäddade mynten symboliserar fruktbara möjligheter och potentiella vinster. Men den representerar även behovet av att vårda och underhålla det som man har investerat i.
 • Jordbruksredskapet. Mannen stödjer sig på ett jordbruksredskap som symboliserar det arbete och den ansträngning som har lagts ner. Vi påminns om att ingenting kommer gratis och att framgång oftast är resultatet av hårt arbete.
 • Bakgrunden. Himmeln och marken i bakgrunden är en metafor för balansen mellan det andliga och det materiella. Den indikerar att framgång kräver en harmoni mellan dessa bägge världar.

Genom att noggrant studera dessa element kan du alltså dra djupare slutsatser om vad sju i mynt i tarot betyder. Efter att ha gjort detta kan du enklare applicera dess innebörd på olika delar av livet. Detta är också precis vad jag kommer att göra i nästa del av denna artikel.

Bild som visar vad sju i mynt i tarot betyder

Vad betyder sju i mynt i tarot när kortet är rättvänt?

Nu när vi har en förståelse för kortets nyckelord och vad bilden på kortet föreställer kan vi titta närmare på kortets tolkning. Nedan fokuserar jag på hur kortet kan tolkas i tre områden av livet: kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

 • Investering och tålamod. I en kärleksläggning indikerar kortet ofta att du har investerat mycket känslomässig energi och tid på ditt kärleksliv. Det är dags att ha tålamod och låta dina ansträngningar bära frukt.
 • Reflektion kring relationer. Om du är i en relation kan det vara dags att utvärderar dess styrkor och svagheter samt fundera på nästa steg.
 • Framtida potential. För singlar kan detta kort indikera att kärleken kanske inte har manifesterat sig ännu, men att det finns potential för framtida romantiska möjligheter.

Karriär

 • Planering och framtidstro. Detta är en bra tid för att granska din väg i karriären samt sätta upp nya mål. Du bör även passa på att fundera över dina strategier för att nå dessa mål.
 • Nära förestående avkastning. Har du arbetet hårt på ett projekt eller inom din yrkesroll? Då pekar detta kort på att du snart kan få se en avkastning på ditt arbete.
 • Karriärmässig utveckling. Detta är en bra tid för vidareutbildning eller att skaffa nya färdighet som kommer att vara gynnsamma för din yrkesmässiga framtid.

Ekonomi

 • Tid för utvärdering. Om du har gjort investeringar är detta en bra tid att utvärdera deras effektivitet. Kanske bör du justera din ekonomiska plan?
 • Framtida möjligheter. Kortet signalerar att du bör ha tålamod och fatta väl övervägda ekonomiska beslut. Genom att göra detta kan du lägga grunden för framtida ekonomiska vinster.
 • Budget och sparande. Det är en bra tid att se över din budget och fundera på det långsiktiga sparandet.

Vad betyder sju i mynt i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Så vad betyder sju i mynt i tarot när kortet dras uppochnedvänt? Nedan får du en förklaring till kortets omvända betydelser.

Kärlek

I sitt omvända läge indikerar kortet potential för ojämn emotionell investering eller besvikelse i kärleksrelationer.

Karriär

Kortet kan uppochnedvänt signalera förseningar när det gäller att nå dina yrkesmässiga mål. Eller så kan det peka på att dina ansträngningar inte har varit tillräckliga.

Ekonomi

Var försiktig med riskfyllda investeringar eller oövervägda ekonomiska beslut. Dessa kommer sannolikt inte att ge dig den avkastning du hoppas på.

Vanliga frågor om sju i mynt i tarot

Vad betyder sju i mynt i tarot?

Rättvänt indikerar det en tid av reflektion och utvärdering, där du utvärderar dina framsteg och planerar för framtiden. Uppochnedvänt kan det signalera att du bör omvärdera dina förehavanden på grund av att de önskade resultaten har uteblivit.

Avslutande tankar

Sju i mynt är ett komplext kort som erbjuder flera olika lager av tolkning. Vad kortet betyder för ditt liv kan variera beroende på din personliga situation och de övriga kort som framträder i en läsning. Dock är dess grundläggande teman investering, tålamod och reflektion. Dessa teman ger dig en stabil grund att utgå från när du vill förstå vad detta mystiska tarotkort betyder.

För att fullt ut dra nytta va kortets budskap bör du även överväga att ta med andra faktorer i beräkningen, såsom kontexten och din intuition. Sju i mynt är en viktig påminnelse om värdet av tålamod, hårt arbete och strategisk planering i strävan efter långsiktig framgång. Detta oavsett om din läsning rör frågor om din kärlek, karriär eller ekonomi.