Sju i bägare

Ett av de mest gåtfulla korten i tarotleken är det sjunde kortet i bägarsviten. Det kan tolkas på många olika sätt beroende på kontext. Så vad betyder sju i bägare i tarot?

Detta kort symboliserar val, möjligheter och illusioner. Det representerar ofta en situation där du har många olika alternativ eller frestelser att välja mellan. Men det finns också en risk att du uppslukas av drömmar och orealistiska förväntningar.

Sju i bägare är ett tarotkort som erbjuder en fascinerande blandning av möjligheter, risker, drömmar och illusioner. Det kan få dig att fundera över de val du gör och de vägar du kan vandra. Detta samtidigt som kortet även varnar dig för de faror som det finns med att bli alltför upptagen av sina egna fantasier eller att förvirras av för många valmöjligheter.

I denna artikel djupdyker jag i detta mystiska kort och förklarar vad sju i bägare betyder i olika kontexter. Jag utforskar kortets nyckelord som förknippas med det när kortet dras rättvänt respektive uppochnedvänt. Därefter beskriver jag bilden och sedan diskuterar jag kortets betydelse för ditt kärleksliv, din karriär och din ekonomi. Så fortsätt att läsa om du vill lära känna detta kort på djupet!

Läs också min utförliga guide till tarotkort för nybörjare!

Vad betyder sju i bägare i tarot?

För att förstå sju i bägare på djupet bör du först identifiera de nyckelord som ofta förknippas med detta kort. Nedan belyser jag de viktigaste nyckelkorten beroende på hur kortet visas.

Rättvänt

 • Möjligheter. Kortet symboliserar en mångfald av valmöjligheter som är öppna för dig.
 • Val. Det speglar också det inre arbete och den mentala process som krävs för att göra ett välgrundat val.
 • Illusion. Det finns verkliga möjligheter representerade, men kortet varnar också för illusioner. Kom ihåg att inte allt som glimmar är guld.
 • Drömmeri. Kortet kan indikera en tid av dagdrömmande eller fantasier. Dessa kan vara förankrade i verkligheten men behöver inte nödvändigtvis vara detta.
 • Förvirring. Du har många olika alternativ framför dig att välja på. Därför kan du känna dig överväldigad och förvirrad samt osäker på vilken väg du ska ta.

Uppochnedvänt

 • Ökad klarhet. Uppochnedvänt kan kortet symbolisera en tid av ökad mental klarhet och beslutsamhet.
 • Verklighetsförankring. Det pekar på en tid då du börjar skilja fakta från friktion. Därmed får du enklare att fatta mer välinformerade beslut.
 • Beslutsamhet. När kortet är uppochnervänt indikerar det ofta att en beslutsperiod är nära. Eller så kan det peka på att ett viktigt beslut redan har fattats.
 • Försummade möjligheter. Det varnar också för att du är så fokuserad på en sak att du missar andra möjligheter.

Så kan du tolka bilden på detta kort

Känner du att det är dags att ta steget och köpa tarotkort? Missa då inte min omfattande guide där jag går igenom olika tarotlekar och hjälper dig att hitta den som passar dig bäst!

Om du har valt att klicka hem tarotleken Rider-Waite möts du av en bild som är lika komplex som kortets nyckelord. På kortet avbildas en person, ofta sedd bakifrån, som står inför sju bägare fyllda med olika föremål och symboler. Dessa kan inkludera föremål och varelser såsom en krona, en orm, en skattkista, ett slott, en drake m.m.

Betydelsen av elementen i bilden

 • Personen. Personen på bilden representerar den som gör valet eller den som drömmer. Det kan med andra ord vara du själv, eller frågeställaren om du läser tarot å någon annan persons vägnar.
 • Sju bägare. Varje bägare innehåller en symbol som representerar en möjlig framtid, önskning eller frestelse. Antalet bägare är sju, och denna siffra förknippas ofta med andliga sökanden och djupare insikter.
 • Föremålen i bägarna. Varje föremål har sin egen symboliska betydelse. Till exempel kan en orm representera visdom eller frestelse, medan en krona kan symbolisera makt eller framgång.
 • Dimman i bakgrunden. Ofta visas en disig eller oklar bakgrund i bilden. Den förstärker därmed kortets tema av förvirring och osäkerhet.

Denna bild är inte bara rik på symbolik – förklarar också vad sju i bägare i tarot betyder. Men som du märker erbjuder den flera lager av tolkning beroende på din situation och de omgivande korten i tarotläggningen.

Bild som visar vad sju i bägare i tarot betyder

Vad betyder sju i bägare i tarot när kortet är rättvänt?

När sju i bägare visas rättvänt kan det ha flera olika implikationer beroende på de övergripande sammanhanget. Nedan utforskar jag hur kortet generellt kan tolkas kopplat till kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

När detta kort dras i en läsning som rör kärlek kan det ofta indikera en tid av osäkerhet eller förvirring. Du kan stå inför många möjliga romantiska vägar och vara osäker på vilken som är den rätta för dig. Detta är en tid då drömmar och fantasier om ”den perfekta partnern” kan överväldiga dig. Kanske hindrar den dig från att se med klarhet på din nuvarande situation.

Karriär

I en karriärmässig kontext representerar sju i bägare ett överflöd av valmöjligheter eller karriärvägar. Det kan vara lockande att drömma om den perfekta befattningen eller det ultimata karriärmålet. Men kortet varnar också för att bli så förtrollad av dessa drömmar att du missar att vidta praktiska åtgärder för att uppnå dem. Du bör heller inte förbise nuvarande möjligheter som kan vara givande.

Ekonomi

Ekonomiskt kan detta kort signalera en tid av många olika investeringsmöjligheter eller ekonomiska vägval. Detta är en tid då du kan känna dig sugen på att ”slå på stort” eller ta risker. Din riskvilja drivs av lockande visioner om rikedom och framgång. Men kortet varnar dig för att agera impulsivt och föreslår att du noggrant överväger de faktiska riskerna.

Vad betyder sju i bägare i tarot när kortet är uppochnedvänt?

När sju i bägare dras uppochnedvänt tenderar dess betydelse att skifta. Nedan utforskar jag hur detta kort kan tolkas kopplat till kärlek, karriär och ekonomi när det är uppochner.

Kärlek

Sju i bägares omvända betydelse är ofta en tid av förvirring eller obeslutsamhet i ditt kärleksliv som är på väg att klarna upp. Kortet kan vara ett tecken på att du har genomskådat illusioner eller överdrivna förväntningar och är redo att se mer realistiskt på din romantiska situation. Om du har varit obeslutsam inför en relation kan detta vara tiden då du äntligen fattar ett beslut.

Karriär

När det gäller karriär betyder sju i bägare uppochnedvänt ofta att en tid av osäkerhet eller obeslutsamhet har kommit till sitt slut. Det kan indikera att du har gjort, eller är på väg att göra, ett viktigt yrkesmässigt val efter mycket övervägande och analyserande. De drömmar och fantasier som tidigare har hindrat dig kan nu har skingrats, vilket innebär att du nu är redo att agera mer strategiskt.

Ekonomi

Ekonomiskt kan sju i bägare uppochnedvänt vara ett gott tecken. Det kan betyda att du har sett igenom eventuella orealistiska förväntningar eller farliga ekonomiska frestelser. Därför är du nu redo att fatta mer välgrundade ekonomiska beslut. Har du kämpat med att välja mellan olika investeringar eller utgiftsbeslut? Då kan detta vara tiden då du gör ett klokt och genomtänkt val.

Vanliga frågor om sju i bägare i tarot

Vad betyder sju i bägare i tarot?

Rättvänt indikerar kortet en tid av många möjligheter, drömmar eller val. Det finns dock en risk för att du distraheras eller förvirras av dem. Uppochner tyder kortet oftast på att en tid av osäkerhet eller förvirring närmar sig sitt slut.

Avslutande tankar

Sju i bägare är ett kort som är komplext och mångfacetterat. Det kan ge dig en värdefull spegel som visar din inre värld, dina möjligheter och dina utmaningar. Det erbjuder en inblick i det komplicerade nät av val och möjligheter som livet erbjudet. Detta samtidigt som kortet varnar för möjliga fallgropar som förvirring och illusioner.

Så ta dig tid att verkligen utforska detta kort på djupet. Genom att göra detta kan du dels lära dig vad sju i bägare i tarot betyder och få större klarhet i ditt liv. Men du får även möjlighet att utrusta dig med de verktyg du behöver för att hantera invecklade beslut och komplexa känslor.