Hem » Guide till tarotläggningar för nybörjare och avancerade tarotläsare
En av flera möjliga tarotläggningar

Guide till tarotläggningar för nybörjare och avancerade tarotläsare

Välkommen till denna omfattande guide till tarotläggningar för nybörjare och mer avancerade tarotläsare! Oavsett om du är helt ny inom detta ämne eller har flera års erfarenhet riktar sig denna guide till dig. Här går jag nämligen igenom flera olika läggningar med varierande komplexitet.

Tarot kan som bekant vara både enkelt och komplext. För en nybörjare kan en enkortsläggning vara lika insiktsfull som en mångfacetterad astrologisk läggning är för en erfaren tarotläsare. Det finns en rikedom och ett djup som väntar på att utforskas. Den här guiden till olika tarotläggningar är skapad för att hjälpa dig att förstå olika läggningar.

Vem vänder sig denna guide till tarotläggningar till?

Denna guide är utformad för att tilltala alla tarotläsare:

 • Nybörjare. Förhoppningsvis har du som redan läst min guide till tarotkort för nybörjare. I denna guide börjar jag med enkla tarotläggningar som du sedan kan börja med i princip omedelbart.
 • Medelerfarna. Känner du dig bekväm med grunderna men vill utforska ämnet lite mer? Denna guide täcker även medelkomplexa läggningar som du kan ha mycket nytta och glädje av.
 • Avancerade tarotläsare. Även du som är en mer avancerad tarotläsare kan finna denna guide intressant och givande. Jag presenterar nämligen även mer komplexa och avancerade läggningar som du kanske inte redan är bekant med.

Kort och gott kommer jag alltså att gå igenom en rad olika tarotläggningar, från de mest grundläggande till de mer komplexa. Jag ger dig tydliga instruktioner, förklarar syftet med varje läggning och hjälper dig att göra tolkningar. Så fortsätt att läsa denna guide för att ta dina läggningar till nästa nivå!

Vill du få hjälp att reda ut vilka tarotkort du bör köpa? I den guide som jag länkar till här förklarar jag skillnaderna mellan olika populära tarotlekar. Jag rekommenderar även vilka du bör överväga att välja om du är nybörjare respektive mer erfaren. Läs gärna den guiden för att fatta ett mer välgrundat beslut!

Enkla tarotläggningar för nybörjare

Som utlovat börjar jag med ett antal enkla tarotläggningar för nybörjare. Även om dessa läggningar är lite enklare kan de även vara värda att repetera om du redan har en viss erfarenhet.

Enkortsläggning

1

Detta är en enkel tarotläggning som bara innefattar ett enskilt kort. Syftet med en enkortsläggning är att få snabb och enkel vägledning kring en specifik fråga eller situation.

Gör så här

 1. Blanda korten medan du fokuserar på din froga.
 2. Dra ett kort och placera det framför dig.
 3. Tolka kortet utifrån din frågeställning.

För att få reda på tarotkortens betydelser kan du klicka på länken och läsa mina tolkningar av alla kort i tarotleken.

Trekortsläggning

1
2
3

Detta är en annan enkel tarotläggning som innefattar tre olika kort. Syftet med denna läggning är att få en översiktlig bild av en situation. De tre positionerna kan ha olika betydelser, men här fokuserar jag på den mest populära varianten. De tre positionerna representerar då det förflutna (dåtid), nutid och framtid.

Gör så här

 1. Blanda och dra tre kort samtidigt som du fokuserar på din fråga.
 2. Placera korten på en rad framför dig, från vänster till höger.
 3. Tolka korten med din frågeställning i åtanke.

När du gör din tolkning bör du beakta kortens respektive positioner:

 • Första kortet (dåtid). Det första kortet representerar det förflutna kopplat till din fråga eller situation.
 • Andra kortet (nutid). Det andra kortet symboliserar nutid, det vill säga den nuvarande situationen eller de nuvarande influenserna.
 • Tredje kortet (framtid). Det tredje kortet ger en indikation på hur saker och ting kan utvecklas framöver.

Analysera först varje kort för sig. Om du bör tolka korten kan du med fördel kika i en guidebok. Du finner även kortens traditionella betydelser på den länkade sidan.

Fundera sedan över hur de olika korten påverkar varandra. Kan du se ett samband och en utveckling eller berättelse som sträcker sig från det första kortet till det tredje kortet?

Femkortsläggning

1
2
3
4
5

Detta är ytterligare en ganska enkel tarotläggning som innefattar fem kort. Syftet med den är att få en mer detaljerad insikt i en komplex situation eller fråga.

Gör så här

 1. Blanda och dra fem kort medan du fokuserar på din frågeställning.
 2. Placera korten i ett kors eller en stjärnform.
 3. Tolka korten.

När du tolkar korten kan du utgå från att de olika positionerna i läggningen har följande betydelser:

 • Första kortet (nuvarande situation). Detta kort ger en överblick av den nuvarande situationen eller det aktuella problemet.
 • Andra kortet (möjliga hinder). Detta kort representerar hinder eller utmaningar som du kan stå inför.
 • Tredje kortet (förflutna influenser). Detta kort fokuserar på det förflutna och hur det har påverkat den nuvarande situationen.
 • Fjärde kortet (rekommenderad åtgärd). Detta kort ger råd eller rekommenderar en åtgärd som kan vara till hjälp.
 • Femte kortet (möjligt utfall). Detta kort indikerar en möjlig framtid eller ett resultat baserat på vartåt det barkar.

Analysera först varje kort enskilt. Om du behöver kan du konsultera en guidebok eller läsa om tarotkortens betydelser på nätet.

När du gör din tolkning bör du se till helheten och försöka förstå hur korten relaterar till varandra. Ser du en naturlig progression eller finns det kontraster som behöver utforskas?

Sammanfattning av dessa enkla tarotläggningar för nybörjare

Genom att börja med dessa enkla tarotläggningar får du en bra introduktion till grunderna i tarotläsning. Dessa läggningar är enkla att göra och kräver ingen tidigare erfarenhet. De hjälper dig också att bygga upp din förmåga att tolka och förstå hur korten kan interagera med varandra i en läggning. När du har blivit bekväm med dessa grundläggande läggningar kan du gå vidare till de mer komplexa varianterna nedan.

Medelkomplexa tarotläggningar för dig med viss erfarenhet

När du har bekantat dig med de grundläggande tarotläggningarna ovan är det dags att gå vidare till lite mer komplexa läggningar. De varianter som jag presenterar nedan kan erbjuda lite djupare och mer nyanserade insikter. Denna del av guiden riktar sig till dig med en viss förståelse för tarot som vill utöka ditt kunnande och fördjupa dina tolkningar.

Keltiska korset

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Keltiska korset är en lite mer avancerad tarotläggning än de ovan. Syftet med denna tarotläggning är att ge en omfattande överblick av en situation. Den ger insikt i såväl underliggande faktorer, möjliga utmaningar och framtida utveckling.

Gör så här

 1. Blanda och dra tio kort samtidigt som du har din frågeställning i åtanke.
 2. Placera ut korten på samma sätt som på bilden ovan.
 3. Tolka korten.
Kortens positioner

När du tolkar korten är det viktigt att du tar hänsyn till deras olika positioner:

 1. Nuläge. Detta är det centrala kortet i läggningen och symboliserar den nuvarande situationen eller problemet.
 2. Omedelbar utmaning. Detta kort korsar det första och representerar de omedelbara utmaningarna eller hindren som står i vägen.
 3. Orsaker eller bakgrund. Detta kort placeras under det centrala kortet. Det avslöjar det förflutna och hur det har bidragit till den nuvarande situationen.
 4. Nära framtid. Detta kort placeras ovanför det centrala kortet. Det ger en översikt av händelser som sannolikt kommer att inträffa inom en snar framtid.
 5. Omedvetna influenser. Detta kort placeras till vänster om det centrala kortet. Det avslöjar underliggande känslor eller faktorer som du kanske inte är medveten om.
 6. Medvetna influenser. Detta kort placeras till höger om det centrala kortet. Det representerar tankar, känslor eller åtgärder som du är medveten om och som påverkar situationen.
 7. Du själv. Detta kort representerar dig och ditt nuvarande förhållande till situationen, såsom dina känslor och förväntningar.
 8. Externa influenser. Detta kort indikerar yttre faktorer, som andra människor eller händelser, vilka har en inverkan på situationen.
 9. Hopp och rädslor. Detta kort avslöjar dina inre känslor, förväntningar och rädslor inför situationen.
 10. Slutgiltigt resultat. Detta sista kort i läggningen indikerar hur situationen sannolikt kommer att lösa sig om saker och ting fortsätter som de är.
Tips för tolkning av korten

När du har tolkat de olika korten individuellt bör du fundera över hur de relaterar till varandra. Finns det en progressiv berättelse eller tematiska kopplingar mellan korten? Identifiera kort som tycks vara i konflikt eller harmoni med varandra. Sådan dynamik kan ge ytterligare insikt i de komplexa aspekterna av din situation.

Fundera också över vilka som är de mest kraftfulla korten eller de mest framträdande teman som du ser. Vad säger dessa om kärnan i din fråga eller situation? Tänk också på hur korten på olika positioner kompletterar varandra. Till exempel om tornet visas på ”omedelbar utmaning” och stjärnan på ”slutgiltigt resultat” kan detta indikera en svår tid följt av förnyelse.

Du kan läsa mer om de traditionella tolkningarna av korten på min sida för tarotkortens betydelser. Utöver dessa bör du även lita på din egen intuitiva känsla av situationen. Din intuition kan ofta ge extra lager av förståelse. Ser du symboler, färger eller siffror som återkommer i läggningen? Ta då detta som en ledtråd för djupare tematiska eller symboliska budskap.

Sist men inte minst bör du använda informationen från alla kort för att formulera en balanserad och insiktsfull åtgärdsplan. Utifrån denna kan du sedan hantera din fråga eller situation.

Ödeshjulet

C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tarotläggningen ödeshjulet är en mer avancerad och djupgående läggning. Den är utformad för att utforska olika aspekter av livet och hur dessa påverkar dig i din nuvarande situation. Läggningen består av 13 kort: tolv kort som placeras i en cirkel runt ett centralt kort. Varje kort i cirkeln respekterar en specifik aspekt eller fas i livet. Det centrala kortet är en slags övergripande guide för hela läggningen.

Gör så här

 1. Blanda korten och fundera på din frågeställning.
 2. Dra tolv kort och placera dessa i en cirkel.
 3. Dra ytterligare ett kort och placera det i mitten av cirkeln.
 4. Tolka korten.
Kortens positioner

De olika positionerna i cirkeln kan vara förknippade med olika aspekter i livet. Det kan till exempel röra sig om arbete, kärlek, hälsa och liknande. Eller så kan de representera en tidsperiod (exempelvis månader eller stjärntecken).

Det finns inget ”rätt” eller ”fel” sätt att tolka korten. Du kan dock låta dig inspireras av följande tankesätt för de olika positionerna:

 1. Personlig identitet. Detta kort kan symbolisera dig själv och din grundläggande natur.
 2. Fysisk trygghet och resurser. Hur du ser på din ekonomiska och fysiska trygghet.
 3. Kommunikation och inlärning. Ditt sätt att uttrycka dig och din inställning till att ta emot och dela information.
 4. Hem och familj. Hur du känner inför ditt hem och din familj, och de emotionella fundamenten i ditt liv.
 5. Kreativitet och njutning. Detta kort kan handla om dina kreativa energier och din förmåga att njuta av livet.
 6. Arbete och dagliga rutiner. Din attityd till arbete och din dagliga rutin.
 7. Relationer och partnerskap. Hur du förhåller dig till andra människor, både i romantiska relationer och andra former av patnerskap.
 8. Förändring och transformation. Detta kort kan indikera vilken typ av förändringar eller övergångar du för närvarande går igenom eller står inför.
 9. Filosofi och högre utbildning. Dina övertygelser, värderingar och din inställning till högre utbildning och livets större frågor.
 10. Karriär och livsmål. Hur du ser på din karriär och dina livsmål.
 11. Sociala nätverk och vänskaper. Din plats i samhället och hur du interagerar med vänner och det större kollektivet.
 12. Undermedvetna och dolda faktorer. Detta kort kan representera dolda influenser, karmiska frågor eller andra undermedvetna faktorer som du kanske inte är medveten om.

Relationsläggningen

1
2
3
4
5
6
7

Relationsläggningen är en bra tarotläggning för kärlek och relationer. Den är mer komplex än en enkortsläggning eller en trekortsläggning men mindre komplex än mer omfattande läggningar som keltiska korset. Syftet med relationsläggningen är att ge en djupare förståelse för olika aspekter av en relation. Detta oavsett om relationen är romantisk, vänskaplig eller yrkesmässig.

Gör så här

 1. Blanda och dra sju kort.
 2. Placera korten i ett mönster enligt bilden ovan. Du kan även lägga ut dem i någon annan form, såsom i en rad eller en cirkel.
 3. Tolka korten.
Kortens positioner
 1. Nuvarande status. Detta kort ger en ögonblicksbild av relationen i dess nuvarande tillstånd.
 2. Kommunikation. Kortet berättar hur kommunikationen i relationen fungerar.
 3. Känslomässiga behov. Detta kort belyser de emotionella behoven och huruvida dessa uppfylls eller inte uppfylls.
 4. Förväntningar. Vad båda parter förväntar sig av relationen.
 5. Utmärkande styrkor. Vad som utgör relationens starka sidor.
 6. Möjliga utmaningar. De utmaningar eller svårigheter som kan finnas eller komma att uppstå.
 7. Framtidens möjligheter. En överblick över vart relationen är på väg.
Tips för tolkning av korten

För att göra en meningsfull tolkning krävs en viss kunskap och erfarenhet. Varje kort måste tolkas i sitt sammanhang. Det är också viktigt att vara medveten om hur de interagerar med varandra för att fullt ut förstå relationens dynamik. Vilka tarotkortens betydelser kan du läsa dig till via den länkade sidan.

Sammanfattning av dessa medelkomplexa tarotläggningar

Denna del av guiden har presenterat ett antal medelkomplexa tarotläggningar. Dessa kan du använda för att få en djupare förståelse för olika situationer och frågeställningar. Genom att behärska dessa läggningar blir du bättre rustad för att utforska komplicerade scenarier och relationer. Du kommer också att förstå hur du kan använda tarot som ett kraftfullt verktyg för personlig och andlig utveckling.

Komplexa tarotläggningar för avancerade tarotläsare

Har du redan en god förståelse för tarot och gedigen erfarenhet av att tolka korten? Då erbjuder de avancerade tarotläggningar jag presenterar nedan en djupgående utforskning av detta ämne. Dessa läggningar tar längre tid att utföra och kräver en djupare förståelse för symbolik, arketyper och personlig intuition.

Astrologisk tarotläggning

C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Syftet med den astrologiska tarotläggningen är att koppla samman tarot med astrologi. Detta för att få multidimensionella insikter i ditt liv eller i en särskild situation.

Gör så här

 1. Blanda och dra tolv kort, ett för varje astrologiskt hus.
 2. Dra även ett centralt kort som representerar dig eller den situation som står i fokus.
 3. Tolka korten.

Kortens positioner

 1. Första huset (jag & personlighet). Detta kort belyser ditt inre jag och din allmänna personlighet.
 2. Andra huset (resurser & värderingar). Visar din attityd till materiella tillgångar och värderingar.
 3. Tredje huset (kommunikation & lärande). Anger hur du kommunicerar och relaterar till din omedelbara omgivning.
 4. Fjärde huset (hem & familj). Detta kort utforskar din relation till ditt hem och din familj.
 5. Femte huset (kreativitet & barn). Representerar kreativa uttryck, barn och romantiska relationer.
 6. Sjätte huset (arbete & hälsa). Anger ditt förhållningssätt till arbete och personlig hälsa.
 7. Sjunde huset (relationer & partnerskap). Fokuserar på äktenskap och partnerskap, samt hur du relaterar till andra person-till-person.
 8. Åttonde huset (transformation & andlighet). Detta kort kan visa djupa emotionella processer, arv och andlig utveckling.
 9. Nionde huset (filosofi & långresor). Anger din syn på filosofi, högre utbildning och långresor.
 10. Tionde huset (karriär & offentligt liv). Fokuserar på din karriär och ditt förhållande till det bredare samhället.
 11. Elfte huset (vänner & grupper). Detta kort belyser din relation till vänner och ditt sociala nätverk.
 12. Tolfte huset (undermedvetna & isolering). Visar dolda aspekter av dig själv eller dolda omständigheter i situationen.
 13. Centralt kort. Detta kort ligger i mitten av läggningen och ger en översikt av din frågeställning, dig själv eller situationen.

Genom att studera korten i förhållandet till deras astrologiska hus får du en omfattande bild. Den kan hjälpa dig att förstå komplexa dynamik på ett djupare plan. Det rekommenderas att du har en viss förståelse för både tarot och astrologi för att få ut mesta möjliga av denna tarotläggning.

Livets träd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Livets träd är en avancerad tarotläggning för erfarna tarotläsare. Den är utformad för att utforska de djupare, mer mystiska aspekterna av din personlighet eller en specifik situation. Läggningen är inspirerad av livets träd i kabbalan, en symbolisk struktur som beskriver de olika aspekterna av verkligheten och det andliga livet.

Gör så här

 1. Blanda och dra tio kort.
 2. Placera korten i den specifika formation som visas på bilden. Den efterliknar livets träd som det framställs inom kabbalan.

Kortens positioner

 1. Keter (kronan). Detta kort representerar det högsta medvetandet eller den gudomliga viljan. Det ger en överblick av det högre syftet eller målet.
 2. Chokmah (visdom). Detta kort representerar den ursprungliga manliga energin och visar på de krafter eller idéer som driver situationen.
 3. Binah (förståelse). Detta kort representerar den ursprungliga kvinnliga energin och pekar på den form eller struktur som idéerna och krafterna tar.
 4. Chesed (nåd). Detta kort belyser de krafter av medkänsla och generositet som påverkar situationen.
 5. Gevurah (styrka). Representerar begränsning eller disciplin och visar de utmaningar eller hinder du kan stöta på.
 6. Tiferet (skönhet). Detta kort fokuserar på harmoni och balans och representerar din inre kärna eller sanning.
 7. Netzach (evighet). Anger de emotionella eller konstnärliga krafter som påverkar situationen.
 8. Hod (ära). Representerar intellekt och kommunikation, och pekar på hur du tänker och kommunicerar i situationen.
 9. Yesod (grunden). Detta kort representerar det undermedvetna och indikerar dolda krafter eller influenser.
 10. Malkuth (riket). Det sista kortet fokuserar på den fysiska världen. Det ger insikt i hur situationen kommer att yttra sig konkret.

För att få en fullständig och djupgående förståelse för läggningen bör du tolka korten inom den kabbalistiska ramen. Detta innebär att du ser varje kort i relation till dess kabbalistiska motsvarighet och dess innebörd i din personliga kontext eller i den aktuella situationen.

Det rekommenderas starkt att du har viss förståelse för livets träd i kabbalan samt tarotsymbolik för att fullt ut kunna dra nytta av denna tarotläggning.

Årshjulet

År
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Årshjulet är en populär tarotläggning som används för att ge en översikt över de kommande tolv månaderna. Den hjälper dig att förstå vilka energier, utmaningar och möjligheter som kan komma att påverka dig under varje månad av det kommande året. Läggningen kan också utföras vid början av ett nytt år, på din födelsedag eller vid något annat tillfälle. Oavsett när du gör den kan du få en långsiktig inblick i ditt livs framtid.

Gör så här

 1. Blanda och dra 12 kort, ett för varje månad.
 2. Placera korten i en cirkel, med den nuvarande månaden som start och rör dig sedan medurs genom året.
 3. Dra ett extra kort och placera det i mitten av cirkeln. Detta kort representerar det övergripande temat eller den underliggande energin för hela året.

Kortens positioner

Varje kort i cirkeln är ett månadskort som representerar energin för en specifik månad. Det centrala kortet ger dig en övergripande idé om vad du kan förvänta dig av året som helhet. Alternativt kan det avslöja den övergripande energin som kommer att påverka dig.

Sammanfattning av dessa avancerade tarotläggningar

De olika tarotläggningar som jag presenterar ovan är avsedda för mer avancerade tarotläsare. De kan hjälpa dig som har en del kunskap och erfarenhet i bagaget att ta dina läsningar till nästa nivå. Genom att utforska dessa komplexa läggningar kan du nämligen öppna dörrar till djupare nivåer av förståelse. Detta för såväl dig själv som för de eventuella andra personer som du tolkar korten åt.

Vanliga frågor om tarotläggningar

Hur ofta bör man göra en tarotläggning?

Det finns ingen fast regel för hur ofta man bör göra en tarotläggning. Vissa personer gör dagliga enkortsläggningar, medan andra kanske bara gör läggningar vid speciella tillfällen. Lyssna till ding egen intuition för att avgöra vad som passar dig.

Kan jag göra en tarotläggning åt någon annan?

Ja, det är fullt möjligt att göra en tarotläggning åt någon annan. Detta förutsatt att du har personens samtycke. Det är dock viktigt att förstå var de etiska gränserna går och att du respekterar personens integritet.

Hur många olika tarotläggningar finns det?

Det finns en myriad av olika tarotläggningar, från enkla enkortsläggningar till komplexa flerkortsläggningar som keltiska korset. valmöjligheterna är nästan oändliga och många tarotläsare skapar sina egna läggningar.

Finns det någon enkel tarotläggning som jag kan börja med?

Ja, du kan med fördel börja med en enkortsläggning. Då blandar du korten och drar ett enda kort. Fokusera på din fråga eller situation medan du blandar korten. Läs sedan kortets betydelse för att få insikt eller svar på din fråga.

Finns det särskilda tarotläggningar för kärlek och relationer?

Ja, det finns många läggningar som är specifikt utformade för kärleksfrågor. Till exempel är relationsläggningen just en tarotläggning för kärlek och relationer. Men det finns även andra läggningar som du kan använda för detta ändamål.

Kan en tarotläggning för jobb och karriär hjälpa mig att välja yrke?

Ja och nej. En tarotläggning för jobb och karriär kan ge dig insikter och peka ut möjliga riktningar. Men det bör inte vara det enda verktyget som du använder för att fatta sådana viktiga beslut.

Avslutande tankar

Denna omfattande guide till olika tarotläggningar är tänkt att vara en värdefull resurs för alla tarotläsare. Jag hoppas att du känner dig rustad med ny kunskap och inspirerad att dyka djupare in i den fascinerande världen av tarot. Förhoppningsvis finner du lika mycket rikedom och insikt i korten som så många har gjort före dig!

Läs mer