Tornet

Att spå i tarot är en djupgående och mystisk konstform som har en obestridlig lockelse. Tarotkorten inbjuder oss att gräva djupare i våra sinnen och relationer samt finna vår plats i universum. Kärnan i tarotleken är de 22 korten i Stora arkanan. Idag berättar jag mer om det 16:e koret i följden. Så vad betyder tornet i tarot?

Tornet förknippas ofta med omvälvning, plötslig förändring och uppenbarelse. Det är ett kort för transformation – ibland plötslig och kanske obekväm sådan. Dess bildspråk förtäljer en berättelse om förstörelse, och likt ett blixtnedslag kan det komma oväntat och chocka dig.

Samtidigt är förändring alltid nödvändigt för utveckling. Även om kortet symboliserar förödelse och ödeläggelse bär det samtidigt på ett löfte om pånyttfödelse. Det kan väcka upp dig ur din självbelåtenhet och uppmana dig att återuppbygga dig själv starkare och klokare.

I den här artikeln kommer jag att berätta mer om kortets rika symbolik och dess detaljerade bildspråk. Jag kommer även att reda ut dess betydelse för olika aspekter av livet, närmare bestämt för kärlek, karriär och ekonomi. Så fortsätt att läsa om du vill lära dig mer om vad tornet i tarot betyder rättvänt och omvänt!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Hör oss prata mer om detta kort i följande poddavsnitt:

Vad betyder tornet i tarot rättvänt respektive uppochnedvänt?

Likt alla andra tarotkort varierar kortets betydelse utifrån om det visas uppochnedvänt eller rättvänt. För att kunna tolka vad detta kort betyder kan du lägga följande nyckelkort på minnet:

Rättvänt

 • Oväntad förändring. Detta tarotkort förknippas ofta med plötsliga och oväntade förändringar. Det signalerar en tid av störningar som kommer utan förvarning. Dessa bryter ner befintliga strukturer och tvingar dig att se på verkligheten i ett nytt ljus.
 • Avbrott. I sitt rättvända läge betyder tornet i tarot störningar. Dessa störningar kan ha att göra med alla aspekter av livet och vara personliga, karriärmässiga eller känslomässiga. Kortet pekar på att en radikal förändring kommer att inträffa och ställa saker och ting på sin spets.
 • Uppenbarelse. Detta kort symboliserar också uppenbarelse. Det betyder att sanningar som har varit dolda eller ignorerade avslöjas. Därmed uppmanas du att vidta beslutsamma åtgärder utifrån dessa nyfunna insikter.
 • Kris. En vanlig tolkning av detta kort är att det representerar en kris eller stor utmaning. Kortet antyder en situation som kräver omedelbar uppmärksamhet och som kan leda till betydande förändringar.

Uppochnedvänt

 • Motstånd till förändring. När detta kort dras uppochnedvänt symboliserar det ofta motstånd till förändring. Detta motstånd kan bottna i en rädsla eller önskan om att upprätthålla status quo, även om den befintliga sitationen är otillfredsställande.
 • Personlig transformation. I sitt omvända läge symboliserar kortet också personlig transformation. Den omvälvning och störning som kortet representerar kan leda till djupgående personlig utveckling.
 • Rädsla för förändring. Det omvända tornet kan också symbolisera en rädsla för förändring. Denna rädsla kan hämma din personliga utveckling och leda till stagnation. Kortet uppmuntrar dig att konfrontera denna rädsla och omfamna förändringen.
 • Släppa de gamla sätten. En annan möjlig tolkning av detta kort i dess omvända läge är att du bör släppa taget om gamla sätt att göra saker och ting. Kortet antyder behovet av att släppa taget om gamla övertygelser, tillvägagångssätt eller relationer som inte längre är fördelaktiga eller relevanta. Det representerar en utrensning av det gamla som gör plats för det nya.

Genom att förstå nyckelorden ovan kan du enklare minnas de innebörder som förknippas med detta tarotkort. På så sätt hjälper de dig att vidare utforska kortets betydelser i olika aspekter av livet.

Vill du börja med tarot? Läs min artikel om att köpa tarotkort och välj sedan en tarotlek som passar dig!

Så kan du tolka bilden på kortet

I tarotleken Rider-Waite är tornet ett kort som pryds av en levande och dramatisk bild. När du tittar på kortet kommer det genast att fånga ditt öga. Nedan förklarar jag hur du kan tolka bilden på detta kort.

Beskrivning av bilden på kortet

I mitten ser vi ett högt torn som står på toppen av ett klippigt berg. Detta symboliserar höga ambitioner och egocentriska attityder. Tornet träffas av en blixt från den stormiga himlen, en symbol för plötsligt och gudomligt ingripande. Blixten bryter av tornets krona, vilket symboliserar störtandet av gamla idéer, strukturer eller egon. Människor ses falla från tornet, vilket representerar en traumatisk förändring från ett högt tillstånd, en slags nedgång. Lågor slår ut från fönstren, vilket indikerar den omvälvande händelsens intensitet och effekt.

Förklaring av nyckelsymbolerna och deras innebörd

När du analyserar vad tornet i tarot betyder bör du ser till kortets nyckelsymboler och deras innebörd:

 • Tornet. Det representerar strukturer, övertygelser eller situationer som är byggda på svaga grunder. Tornet kan också symbolisera arrogans eller ett uppblåst ego.
 • Blixten. Den är en symbol för plötslig, oväntad förändring eller upplysning som kommer från en gudomlig källa. Den leder ofta till störningar och uppenbarelser.
 • Kronan. Den fallande kronan betyder att gamla regimer, trossystem eller levnadssätt kollapsar. Den betecknar arrogansens och stolthetens fall.
 • De fallande människorna. De människor som störtar ner mot marken symboliserar omvälvningens inverkan på människan. Dessa kan vara förflyttning, omvälvning eller en plötslig förändring av omständigheterna.

Symbolikens betydelse för att förstå kortets budskap

Tornet är ett tarotkort vars starka bildspråk och symbolik betonar dess centrala teman: oväntad förändring, avbrott och uppenbarelse. Alla kortets beståndsdelar samverkar för att skildra en omvärdering av grundläggande strukturer och övertygelser. När du förstår dessa symboler berikas din tolkning av kortet och dess komplexa budskap.

Bild som förklarar vad tornet i tarot betyder

Vad betyder tornet i tarot när kortet är rättvänt?

Tornet är ett tarotkort som kan ha olika betydelser beroende på hur kortet dras. Nedan förklarar jag innebörden av kortet när det dras rättvänt.

Kärlek

Undrar du vad tornet i tarot betyder för ditt kärleksliv? När detta kort visas rättvänt i en läsning som rör kärlek pekar det ofta mot en tid av potentiell turbulens i dina relationer. Detta betyder inte nödvändigtvis ett uppbrott eller slutet på en relation, utan snarare en betydande förändring i dess dynamik. Det kan vara så att dolda sanningar kommer upp till ytan, eller att grunden för förhållandet ifrågasätts. Detta kort är en uppmaning till att omvärdera och eventuellt återuppbygga relationen på en starkare och mer autentisk grund.

Karriär

Undrar du vad tornet i tarot betyder för din karriär? I en läsning som rör karriären antyder kortet plötsliga förändringar och omskakningar i din arbetsmiljö. Dessa störningar kan kännas destabiliserande. Du kan till exempel bli uppsagd eller uppleva en betydande förändring av ditt arbetsansvar. Eller så uppenbarar sig en helt ny karriärväg som du inte såg komma. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa förändringar också kan leda till nya möjligheter och bättre karriärutsikter. Det handlar om att riva det som inte har fungerat för att göra plats för något bättre.

Ekonomi

Undrar du vad tornet i tarot betyder för din ekonomi? I en läsning som rör ekonomin kan detta kort peka på oförutsedda förändringar i din ekonomiska situation. Det kan handla om en plötslig utgift, en förlust eller en viktig förändring i din finansiella stabilitet. Kortet är en signal om att vara uppmärksam på din ekonomiska grund och kanske ompröva din planering och budgetering. Tornet uppmuntrar dig att återuppbygga och skapa en starkare ekonomisk struktur samt lära dig av de omvälvningar som du kan ställas inför. Förändringen kan verka drastisk till en början, men på längre sikt banar den väg för en mer stabil och trygg ekonomisk framtid.

Vad betyder tornet i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Ibland kan det hända att du drar detta tarotkort uppochnedvänt. Så vad betyder tornet i tarot när kortet är omvänt? Fortsätt att läsa så förklarar jag detta nedan!

Kärlek

Kopplat till ditt kärleksliv indikerar det omvända tornet ofta ett motstånd mot nödvändiga förändringar i ett förhållande. Du eller din partner kan hålla fast vid gamla mönster eller beteenden samt frukta förändringens ovisshet. Detta motstånd kan dock utgöra ett hinder för utvecklingen av förhållandet. Dessutom kan det uppochnedvända tornet peka på personlig utveckling som härrör från relationsutmaningar. Turbulens i ditt förhållande kan inspirera dig till introspektion och därmed leda till betydande personlig omvandling.

Karriär

När det kommer till din karriär kan det omvända tornet betyda en rädsla för förändring som hämmar framsteg i karriären. Kanske du håller fast vid ett jobb som är otillfredsställande eftersom det känns tryggt. Eller så är du rädd för att ta på dig nya ansvarsområden eller ta ett steg i karriären. Det är viktigt att konfrontera denna rädsla och omfamna den potential för tillväxt som kommer med förändring. Dessutom kan detta kort symbolisera den omvandlande utveckling som följer efter en period av omvälvning i karriären. När dammet har lagt sig kan du upptäcka nya färdigheter, intressen eller karriär vägar som du tidigare inte hade övervägt.

Ekonomi

I frågor som rör din ekonomi representerar det uppochnedvända tornet ofta en rädsla för finansiell instabilitet. Kanske är du rädd för att ta ekonomiska risker, eller så är du alltför orolig för din ekonomiska framtid. Det är klokt att vara försiktig, men en överdriven rädsla kan hindra dig från att dra nytta av potentiellt fördelaktiga ekonomiska möjligheter. I en mer positiv andra kan det omvända tornet också betyda återhämtning och tillväxt efter en tid av ekonomisk störning. Efter en ekonomisk omskakning kan du hitta sätt att bygga ett tryggare och mer hållbart ekonomiskt fundament.

Tornet i tarot

Vad betyder tornet i tarot i olika tarotläggningar?

När du funderar över vad tornet i tarot betyder är det viktigt att ta hänsyn till flera olika aspekter. En av de aspekter som du bör ta i beaktande är vilken typ av tarotläggning det rör sig om. Så här kan du tolka kortet i olika tarotläggningar:

 • I en dåtid-nutid-framtid-läggning: I denna typ av läsning kan kortet signalera olika saker beroende på dess placering. Om det visas i dåtidspositionen kan det föreslå en stor omvälvning eller plötslig förändring som redan har ägt rum. I nutidspositionen indikerar det att du för närvarande upplever en betydande störning eller uppenbarelse. Om det visas i framtidspositionen varnar det för en kommande händelse s om kan skaka om dina grundvalar och tvinga dig att omvärdera och bygga upp på nytt.
 • I keltiska korset: I keltiska korset kan tornet representera den centrala frågan (kort 1). Men det kan även visas som en motverkande faktor (kort 2), ett tidigare inflytande (kort 4) eller ett möjligt resultat (kort 10). Kortet kan naturligtvis även dyka upp på någon av de övriga positionerna. Dess betydelse beror på dess position i tarotläggningen, men även på den ställda frågan och de övriga kortens inflytande.

Vad betyder tornet i tarot som dagligt tarotkort?

Om du drar detta kort som ditt dagliga kort kan du undra vad tornet i tarot betyder i detta hänseende. Om så är fallet bör du göra dig redo för förändring! Kortet är nämligen ett tydligt tecken på att dagen kan vara full av överraskningar, och vissa av dessa känns kanske mindre trevliga till en början. Detta kort är en påminnelse om att förbli flexibel och öppensinnad, eftersom förändring är en viktig del av livet. Det uppmuntrar dig att släppa taget om ditt motstånd och att omfamna det okända med nyfikenhet och optimism.

Lärdomar och varningar när tornet visas

Tornet bjudet på flera viktiga lärdomar. Kortet lär dig att förbli anpassningsbar inför plötsliga förändringar. Det påminner dig om att du bör inse att sådana förändringar ofta leder till personlig utveckling och omvandling. Kortet varnar dig också för att motstå förändringar eller att klamra dig fast vid föråldrade övertygelser eller situationer.

När detta kort dyker upp i en läsning bär det på ett starkt budskap om att du bör analysera ditt liv. Finns det områden i livet där du motsätter dig nödvändig förändring? Finns det situationer som behöver brytas ner så att de kan byggas upp igen på ett mer autentiskt och hållbart sätt? Tornet är ett kort som uppmanar dig att ställa dessa utmanande frågor och att modigt ta itu med svaren.

Vanliga frågor om tornet i tarot

Vad betyder tornet i tarot?

När tornet dras rättvänt symboliserar det ofta plötsliga, oförutsägbara förändringar och omvälvningar. Kortet är också en symbol för förstörelse och kaos. Kaoset banar dock väg för en ny början. Det omvända tornet kan symbolisera rädsla för förändring eller motstånd mot förändring.

Avslutande tankar

Tornet är ett tarotkort med ett dramatiskt bildspråk och en djupgående symbolik. Det representerar livets oundvikliga omvälvningar och omvandlingar. Oavsett om det visas upprätt eller omvänt betyder det betydande förändringar och störningar i ditt personliga eller yrkesmässiga liv. Men dessa störningar är inte avsedda att skapa rädsla; istället uppmuntrar de dig att ompröva, omvärdera och återuppbygga ditt liv på en mer autentisk och robust grund.

Tornet är således ett kraftfullt kort som främjar personlig utveckling och transformation. Genom att uppmana dig att möta plötsliga förändringar hjälper det dig att avveckla dina föråldrade övertygelser och attityder. Därmed underlättas din utveckling framåt. Det kan verkligen kännas intensivt när detta kort dyker upp i en läsning. Men detta är samtidigt alltid syftet med att inleda nödvändig förändring och omvandlig.

När du tolkar vad tornet i tarot betyder kan det till en början tyckas vara alarmerande. Detta utifrån att det har en kraftfull symbolik för plötslig förändring och omvälvning. Men det är viktigt att omfamna de möjligheter till tillväxt som kortet representerar.

Kortet syftar nämligen inte till att skapa kaos utan till att bana väg för en bättre, mer harmonisk framtid. Därför bör du ta ett djupt andetag när detta kort dyker upp i dina läsningar. Gör dig också redo för personliga förändringar och lita på att dessa är språngbrädor som för dig mot personlig utveckling.