Hem » Tarotkort betydelser » Stora arkanan

Stora arkanan

Stora arkanan är inte vilka tarotkort som helst. De 22 kort som tillhör denna del av tarotleken är symboliska avbildningar livets olika skeden, de andliga erfarenheterna och de ödesbestämda händelserna som formar vår själs resa mot insikt. Denna samling av kort har en djup och komplex innebörd som du kan använda för att finna svar och bli mer upplyst. Korten representerar nämligen det mänskliga medvetandets struktur och döljer nycklarna till de tidlösa visdomar och läxor om livet har överförts genom generationer.

”Arkana” är ett ord som härstammar från latin och betyder ”hemligheter” eller ”mysterier”. Begreppet används ofta för att beskriva de okända eller dolda aspekterna av verkligheten som är svåra att förstå eller uppfatta. Stora arkanan betyder således ”den stora hemligheten” eller ”det stora mysteriet”.

Har du tankar på att utforska tarot? Låt min guide hjälpa dig att välja en lämplig tarotlek!

Lyssna även på detta avsnitt av podden för att lära dig mer:

De 22 korten i Stora arkanan

Stora arkanan i tarotleken består av 22 kort – 21 numrerade och ett onumrerat, Narren. Narren är protagonisten i det kosmiska drama som kallas narrens resa. Han genomgår en evolution under resans gång genom att interagera med de andra korten. Varje kort representerar en lärare eller livslektion, och resan slutar med kortet världen. Resan erbjuder en ovärderlig inblick i de underliggande berättelserna hos dessa 22 tarotkort.

Klicka dig vidare för att läsa mer om de olika korten och deras respektive betydelser!

Så kan du tänka när du drar ett eller flera av dessa kort

När du gör en tarotläggning är sannolikheten cirka 28,2 % att det kort som du just ska dra tillhör Stora arkanan. Detta då 22 av de sammanlagt 78 korten tillhör denna del av tarotkortleken. De övriga 56 korten tillhör istället Lilla arkanan.

Men vad innebär det då att ett kort ur Stora arkanan dyker upp i samband med en tarotläggning? När så är fallet bör du som läser korten reflektera kring de teman och livsläxor som kortet representerar. Hur är dessa aktuella för den fråga som du har ställt till korten? De kort som tillhör Stora arkanan sätter ofta tonen för hela tarotläggningen, som då understöds av de övriga korten i läggningen.

Ibland kan det också hända att en tarotläggning domineras av kort ur Stora arkanan. Då kan detta tyda på att du upplever ett skeende som är så pass omvälvande att det kan komma att förändra ditt liv under en längre tid framöver. Allt ställs på sin spets och det finns med andra ord viktiga läxor som du bör vara uppmärksam på. Först när du drar lärdom av dessa kan du fortsätta vidare på din andliga resa samt hitta dig själv och upptäcka ditt sanna jag.
Men i vissa fall kan ett eller flera av korten ur Stora arkanan hamna uppochner när du lägger ut dem på bordet. Om så är fallet kan detta vara ett tecken på att du inte är tillräckligt uppmärksam på de viktiga livsläxor som förmedlas till dig. Då behöver du först ta till dig av dessa lärdomar innan du kan ta dig vidare på resan.

Ett urval av kort ur stora arkanan i tarot

Vanliga frågor om Stora arkanan

Vilka tarotkort ingår i Stora arkanan?

Den utgörs av följande 22 kort: narren, magikern, översteprästinnan, kejsarinnan, kejsaren, översteprästen, de älskande, vagnen, styrka, eremiten, lyckans hjul, rättvisa, den hängde, döden, måttfullhet, djävulen, tornet, stjärnan, månen, solen, yttersta domen och världen.

Vad representerar Stora arkanan i tarot?

Alla de olika korten i en tarotkortlek har en unik innebörd som ofta är djup och komplex. Men korten i Stora arkanan kan lära dig livsläxor. De representerar överlag mänskliga upplevelser och företeelser, såsom kärlek eller oväntade dåliga nyheter.

Hur används Stora arkanan i en tarotläsning?

Stora arkanan kan användas fristående i en läsning eller i kombination med Lilla arkanan för en mer nyanserad och detaljerad läsning. Du kan dra ett eller flera kort för att belysa viktiga teman eller frågor som du vill utforska.