Vagnen

Konsten att läsa tarotkort härstammar från 1400-talet och är en fängslande metod för spådom. Tarot har fascinerat människor världen över i århundraden och använts för att vända blicken inåt. De 78 korten i en tarotlek är fyllda med symbolik och olika arketyper. De kan spegla vårt undermedvetna samt belysa dolda sanningar och möjliga vägar framåt. Så vad betyder vagnen i tarot?

Vagnen symboliserar beslutsamhet, kontroll och viljekraft. Den antyder att du är beslutsam och ambitiös samt har kan övervinna hinder med din disciplin och ditt självförtroende. Kortet uppmuntrar dig att agera och fortskrida planenligt, samt påminner om att du har styr över ditt öde.

Vagnen är ett av de 22 korten i Stora arkanan och representerar alltså beslutsamhet, kontroll och seger. Detta kort är det sjunde i följden och indikerar ofta ett avgörande ögonblick av val. När detta kort dyker upp kan viljestyrka, strategi och hårt arbete vägleda oss mot våra mål. Men som alla andra tarotkort är dess budskap flerskiktat och kan variera avsevärt beroende på om det är upprätt eller omvänt. I denna artikel diskuterar jag dess betydelser i olika sammanhang.

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder vagnen i tarot rättvänd respektive uppochnedvänd?

För att förstå vad vagnen i tarot betyder bör du först titta på om kortet visas rättvänt eller uppochnedvänt. Därefter kan du använda dig av nedanstående nyckelord för att börja tolka in dess betydelse i en tarotläsning:

Rättvänd

Rättvänd förknippas vagnen med:

 • framgång
 • ambition
 • beslutsamhet
 • viljekraft
 • självdisciplin
 • fokus
 • kontroll.

När vagnen visas upprätt i en läsning förmedlar kortet teman såsom ambition, beslutsamhet och kontroll. Kortet representerar triumf, självsäkerhet och modet att övervinna utmaningar. Detta dynamiska kort indikerar en tid av handling och förändring. Det illustrerar även en stark vilja samt förmågan att uppnå mål.

Uppochnedvänd

Uppochnedvänt förknippas vagnen med:

 • brist på riktning
 • avsaknad av kontroll
 • maktlöshet
 • hinder
 • aggression.

När kortet istället visas omvänt förknippas vagnen med hinder, förseningar eller brist på riktning. Kortet symboliserar också interna konflikter, avsaknad av kontroll och eventuellt även aggression. Det kan också tyda på att det är dags att omvärdera din valda väg, ta en paus och sedan gå vidare. Genom att göra detta kan du återfå den klarhet som krävs för att röra sig framåt på ett effektivt sätt.

Tänker du ta dig an utmaningen att börja läsa tarot? Läs min köpguide till tarotkort för att hitta rätt tarotlek!

Så kan du tolka bilden på detta tarotkort

För att tolka bilden på detta tarotkort kan du titta närmare på dess olika delar:

 • Den centrala figuren. På kortet syns en beslutsam man som styr vagnen. Han står i en liten vagn, iklädd en rustning som tyder på skydd och beredskap för strid. Ovanför hans huvud finns en baldakin av stjärnor, vilken representerar gudomlig förbindelse och himmelskt inflytande.
 • Övrig symbolik på kortet. För att ta reda på vad vagnen betyder i en läsning bör du även titta på den övriga symboliken på kortet. Framför vagnen finns två sfinxer, en svart och en vit. Dessa symboliserar existensens dualitet, de positiva respektive negativa samt manliga respektive kvinnliga energierna. De båda sfinxerna vilar, vilket tyder på att mannen som styr vagnen har lyckas tygla sin viljestyrka. Staden bakom honom symboliserar den materialla värld som han har lämnat bakom sig på sin resa mot andlig upplysning.
 • De färger och symboler som används. Mannen som styr vagnen håller i ett svärd vilket symboliserar mental aktivitet. Han håller även i en spira som symboliserar makt och auktoritet. Den gula himlen indikerar intellektuell skicklighet och optimism. Hans blå tunika symboliserar mannens lugn mitt i händelsernas centrum. Kvadraten på hans bröst visa på stabilitet medan lagerkransen och kronan tyder på framgång och andlig utveckling.
Bild som visar vad vagnen i tarot betyder

Djupdykning i vagnens symbolik

Jag vill ta tillfället i akt och dyka lite djupare ner i vagnens symbolik. Detta genom att titta på dess:

 • Historiska och mytologiska referenser. Vagnens bildspråk har rika historiska och mytologiska kopplingar. Kortet påminner om romerska och grekiska vagntävlingar – en symbol för erövring, ära och krigisk skicklighet. Vagnförarens lagerkrans är en anspelning på seger. De två sfinxarna för tankarna till egyptisk mytologi och utnyttjandet av motsatta krafter.
 • Numerologi och astrologiska motsvarigheter. I numerologin är vagnen förknippat med talet 7. Detta tal associeras med introspektion, andligt uppvaknande och visdom. Astrologiskt sett är vagnen kopplad till kräftans stjärntecken, vilket symboliserar känslomässig styrka, uthållighet och intuitiv vägledning.
 • Koppling till andra tarotkort. Vagnen är näst på tur efter de älskande i turordningen i Stora arkanan. Detta tyder på en resa eller rörelse efter ett beslut eller åtagande. Kortet står också i kontrast till översteprästinnan och eremiten, vilka betonar introspektion och stillhet. Detta motsatsförhållande framhäver den dynamiska och aktiva energin hos vagnen.

Hör mer om vagnens symbolik i detta avsnitt av tarotpodden Narrens Resa:

Vad betyder vagnen i tarot när kortet är rättvänt?

När du funderar på vad vagnen i tarot betyder rättvänd i en tarotläsning bör du sätta kortet i rätt kontext. Dess innebörd kan nämligen variera beroende på om frågeställaren ställer frågor om kärlek, karriär eller ekonomi.

Kärlek

I samband med en läsning som rör frågor och relationer kan den rättvända vagnen antyda en period av framåtanda och framsteg. Om du är singel kan kortet tyda på att du är fast besluten att hitta kärleken och att du aktivt anstränger dig för att träffa någon. Om du redan har ett förhållande kan det indikera att du framgångsrikt hanterar konflikter eller tar förhållandet till nästa nivå.

Karriär

När vagnen dyker upp i läsningar som rör karriärfrågor betyder kortet vanligtvis att en tid av avancemang och framgång på jobbet stundar. Du kan komma att ta på dig en ledande roll eller leda ett kritiskt projekt. Detta kort uppmuntrar ambition och flit samt antyder att alla utmaningar kan övervinnas med beslutsamhet.

Ekonomi

Ekonomiskt sett är vagnen ett uppmuntrande kort som signalerar framsteg och kontroll. Detta är en bra tid att sätta upp finansiella mål och arbeta mot dem. Om det har funnits ekonomiska svårigheter antyder kortet att du kan övervinna dessa utmaningar. Detta med hjälp av noggrann planering och genom att vidta disciplinerade åtgärder.

Vad betyder vagnen i tarot när kortet är uppochedvänt?

Funderar du på vad vagnen i tarot betyder i en tarotläsning när kortet är omvänt? Även i detta fall bör kortet sättas i den rätta kontexten. Betydelsen av det varierar utifrån om de frågor som ställs rör kärlek, karriär eller ekonomi.

Kärlek

När vagnen visas omvänd i en kärleksläggning kan kortet peka på strider, konflikter eller brist på framsteg. Om du är singel kan det indikera en brist på riktning eller beslutsamhet i ett förhållande. Om du redan är i ett förhållande kan kortet signalera maktkamp eller missförstånd. Det kan också skvallra om att den ena eller bägge parterna behöver återfå kontrollen och balansen.

Karriär

I frågor som rör karriären kan den omvända vagnen tyda på hinder eller förseningar i den yrkesmässiga utvecklingen. Du kanske känner att du inte har kontroll över din karriär eller att dina projekt spårar ur. Om så är fallet kan detta bero på bristande fokus, aggression eller dålig planering. Kortet är en uppmaning om att omvärdera dina strategier och återta kontrollen.

Ekonomi

I en läsning som rör ekonomi kan den omvända vagnen indikera ekonomisk misskötsel. Kortet kan även tyda på att du saknar kontroll över din ekonomiska situation. Det kan varna för förhastade eller riskabla ekonomiska beslut som leder till potentiella förluster. Det tyder även på ett behov av att omvärdera dina strategier, sakta ner och noggrant planera innan du går vidare.

Praktiska tips för läsningar som involverar vagnen

Innan vi knyter ihop säcken och närmar oss slutet av denna artikel vill jag dela med mig av några praktiska tips. När det kommer till läsningar som involverar vagnen bör du tänka på följande:

 • Fundera över din kontroll och riktning. När detta kort dyker upp i en läsning är det läge att fundera över din nivå av kontroll samt din riktning i livet. Det uppmuntrar dig att ta kommandot, vara självsäker och driva mot dina mål. När kortet visas omvänt uppmanar det dig att omvärdera din nuvarande väg samt att återfå balansen och kontrollen.
 • Kombinationen med andra kort. Vad vagnen i tarot betyder kan variera beroende på vilka kort som omger den. Om kortet till exempel visas ihop med de älskande kan detta ha en viss betydelse. De båda korten kan då indikera en romantisk resa eller ett viktigt val i ett förhållande. När vagnen visas bredvid tio i mynt kan detta antyda et kommande framsteg i karriären eller ekonomisk framgång.
 • Reflektera över din kontroll och valda väg. Reflektera över i vilka delar av ditt liv du utövar kontroll och var du behöver mer av denna vara. Är du på väg i den riktning du önskar eller bör du omvärdera din valda väg? Använd vagnen som en uppmaning till att skriva dagbok eller meditera för att fördjupa dig i dessa teman i ditt liv.

Vanliga frågor om vagnen i tarot

Vad betyder vagnen i tarot?

Rättvänd representerar vagnen kontroll, beslutsamhet och att framgångsrikt övervinna hinder. Omvänt symboliserar den brist på kontroll, avsaknad av riktning och ett möjligt misslyckande till följd av motstånd mot förändring. Beroende på situation uppmuntrar det beslutsamhet eller återhållsamhet.

Avslutande tankar

När vi tillsammans tittar på vagnens betydelser och symbolik möts vi av en enhetlig bild. Detta kort är kraftfullt och symboliserar kontroll, ambition och framgång. Vagnen uppmuntrar oss att utnyttja vår inre styrka och beslutsamhet för att nå våra mål. När kortet visas upprätt antyder det seger och framsteg. Omvänt antyder det istället ett behov av att omvärdera och återfå kontrollen. Oavsett på vilket håll det visas påminner det oss därmed om vår personliga makt.

Vagnen erbjuder alltid värdefulla insikter för vår personliga och andliga utveckling. Genom att förstå dess budskap kan vi bättre navigera på vår livsresa och styra vår metaforiska vagn i rätt riktning. Detta bör vi göra med självförtroende och klarhet, oavsett om vi övervinner hinder eller omvärderar vår väg. Kortets tidlösa visdom fortsätter att vägleda oss och kasta ett ljus över vägen framåt i varje tarotläsning.