Hem » Tarotkort betydelser » Stora arkanan » De älskande

De älskande

I min stora genomgång av de olika tarotkorten har jag nu kommit fram till det kort som har den sjätte platsen i Stora arkanan. Detta kort förkroppsligar kärlek, harmoni och partnerskap, men indikerar även viktiga val och moraliska dilemman. Så vad betyder de älskande i tarot?

När de älskande visas upprätt associeras kortet med kärlek, partnerskap, relationer, val, romans, balans och samhörighet. Uppochnedvänt förknippas detta tarotkort istället med disharmoni, obalans, konflikt, dåliga val och obeslutsamhet.

Detta är ett symboliskt och suggestivt kort som inbjuder oss att utforska våra romantiska och platoniska relationer samt de val som vi gör inom dessa. Kortet uppmanar oss att finna balans i våra liv och beslut. Det ger oss en djup insikt i privatlivet, karriären och ekonomin. I denna artikel fördjupar jag mig i detta tarotkort och diskuterar dess betydelser i olika sammanhang.

Spana in min artikel om tarotkort för nybörjare om du vill lära dig mer om tarot och tarotkort!

Vad betyder de älskande i tarot rättvänt respektive uppochnedvänt?

De älskande har likt alla tarotkort flera olika betydelser. Innebörden av kortet varierar också beroende på om det visas upprätt eller omvänt (uppochnedvänt). Därför kan det vara bra att förknippa kortet med vissa nyckelord som hjälper till att koka ner kortets viktigaste teman. Genom att göra detta kan du använda nyckelorden som utgångspunkt när du gör en djupare tolkning av vad de älskande i tarot betyder i en viss kontext.

Rättvänt

  • Partnerskap. Detta är en av de primära associationerna till detta kort. Det tyder på ett starkt band eller partnerskap som ofta är romantiskt men även kan gälla nära vänskap, familj eller till och med affärspartners.
  • Kärlek. Precis som namnet på detta tarotkort antyder är kortet också starkt kopplat till kärlek och djup tillgivenhet. Det kan röra sig om kärlek i en romantisk mening men även ha att göra med självkärlek eller den kärlek som finns i djupa vänskapsband.
  • Harmoni. Detta nyckelord pekar på den balans och frid som kommer från ett tillfredsställande förhållande eller ett väl fattat beslut. Det representerar den inre och yttre balans som uppnås genom att vi anpassar oss till våra värderingar och önskningar.
  • Val. De älskande är ett kort som ofta visas när ett viktigt beslut måste fattas. Det kan handla om ett vägskäl eller ett val som kan påverka frågeställarens liv väsentligt.
  • Anpassning. Detta är ett nyckelord som hänvisar till anpassningen till våra kärnvärden, vår moral och våra personliga övertygelser. Det uppmuntrar oss att vara sanna mot oss själva i våra beslut och relationer.

I detta avsnitt av tarotpodden Narrens Resa förklarar vi att kortet de älskande inte enbart handlar om kärlek:

Uppochnedvänt

  • Disharmoni. När kortet visas uppochnedvänt kan de älskande i tarot tyda på disharmoni inom ett förhållande eller i privatlivet i övrigt. Därmed indikerar kortet att det finns ett behov av omjustering och att finna balans.
  • Splittring. Detta nyckelord tyder på att det finns en potential för uppbrott eller separation. Det är också kopplat till känslan av att vara bortkopplad eller osammanhängande i personliga relationer eller inom sig själv.
  • Motsättning. I den omvända positionen kan detta kort även tyda på en motsättning i ett förhållande. Det kan också indikera att ett beslut inte överensstämmer med ditt sanna jag eller dina värderingar.
  • Obeslutsamhet. När du står inför ett avgörande beslut kan de älskande i en omvänd position betyda tvivel, osäkerhet eller obeslutsamhet inför ett vägval.
  • Obalans. Uppochnedvänt kan kortet också symbolisera en tid av oenighet eller oro. Livets jämvikt är ur spel och det finns därför ett behov av att återfå balansen och harmonin.

Är du ny i tarotvärlden? Ta hjälp av min guide till att välja rätt tarotkort för dig!

Så kan du tolka bilden på detta tarotkort

I tarotleken Rider-Waite har de älskande en rik och symbolisk bildvävnad. Den centrala bilden visar en man och en kvinna som står i en frodig trädgård, som symboliserar Edens lustgård. Ovanför dem svävar en ängel, ofta identifierad som ärkeängeln Rafael – luftens och helandets ängel, som är omgiven av en ljus och strålande sol.

Mannen tittar mot kvinnan, som i sin tur tittar upp mot ängeln. Detta illustrerar vägen från fysisk åtrå till känslomässig hänsyn till andlig oro. En orm syns i det fruktrika trädet bakom kvinnan. Kortet representerar därmed berättelsen om Adam och Eva, en symbol för frestelser och den kunskap som hägrar. Bakom mannen finns ett träd med tolv eldslågor, vilka ofta ses som Livets träd och de tolv stjärntecknen inom astrologin.

Det faktum att mannen och kvinnan är nakna innebär att detta kort handlar om grundläggande känslor och begär. Nakenheten symboliserar även den råa och rena formen av kärlek och tillgivenhet. Berget mellan dem representerar de utmaningar eller hinder som vi kan ställas inför i livet men som kan övervinnas genom enighet.

De älskande är alltså ett kort som använder berättelsen om Adam och Eva som en metafor för kärlekens resa, prövningarna i beslutsfattandet och balansen mellan det fysiska och det andliga. Kortet symboliserar tvåfaldighet, enighet, val och den eviga strävan efter personliga värderingar och sanning.

Bild som visar vad de älskande i tarot betyder

Vad betyder de älskande i tarot när kortet är rättvänt?

När kortet dras upprätt betyder de älskande i tarot harmoni, djup tillgivenhet och val som görs från hjärtat. Detta kort visas ofta när ett viktigt beslut, vanligtvis rörande hjärtefrågor, ligger framför frågeställaren. Så vad betyder då detta kort när det dyker upp i samband med att frågor ställs om kärlek, karriär och ekonomi?

Kärlek

När den fråga som behandlas rör kärlek indikerar de älskande en stark, ömsesidig tillgivenhet mellan två personer. Det pekar på en romantisk relation som inte bara är baserad på fysisk attraktion utan även på delade värderingar och en djup känslomässig förståelse. För singlar kan det tyda på att en viktig romantisk relation är på väg in i deras liv. Kortet kan också uppmuntra till att hitta en balans i relationer och göra val som ligger i linje med ens hjärta.

Karriär

När frågan gäller karriären kan kortet de älskande ofta ses som ett tecken på harmoni och partnerskap. Detta kan till exempel yttra sig i form av ett framgångsrikt affärspartnerskap. Alternativt så kan det föreslå att frågeställaren hittar en karriär som överensstämmer med personens personliga värderingar och passion. Om du står inför ett karriärbeslut rekommenderar kortet att du gör det val som bäst stämmer överens med din inre sanning och långsiktiga tillfredsställelse.

Ekonomi

När det kommer till ekonomi förespråkar de älskande balans. Detta kan innebära att du hanterar din ekonomi väl, investerar klokt och inte låter dina ekonomiska beslut ledas av impulsiva önskningar. Om du står inför ett ekonomiskt beslut uppmuntrar kortet dig att överväga alla aspekter innan du gör ett val.

I en upprätt position förknippas kortet kort och gott med en tid av kärlek och harmoni och balans. De val som måste göras bör dock överensstämma med ditt sanna jag. Du kan se detta kort som en uppmaning att följa ditt hjärta. Det uppmuntrar dig att fatta beslut som skänker dig glädje och tillfredsställelse.

Vad betyder de älskande i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Tarotkort kan ibland dras omvänt och när så sker betyder de älskande i tarot harmoni, obalans eller att ett viktigt beslut undviks. Uppochnedvänt kan kortet även symbolisera inre konflikter ,ett uppbrott eller en obalans i en relation eller inom dig själv. Så vad betyder detta kort i sin omvända position när det handlar om kärlek, karriär och ekonomi?

Kärlek

När det handlar om kärlek kan de älskande uppochnedvänt vara ett kort som indikerar svårigheter i ett förhållande. Det kan handla om dålig kommunikation, ouppfyllda önskningar eller en känsla av frånkoppling mellan två partners. För singlar kan kortet tyda på att en tid av ensamhet eller självkärlek väntar innan personen går in i en ny relation. Kortet kan också berätta att det finns ett behov av att omvärdera ett nuvarande förhållande eller den typ av relationer som man dras till.

Karriär

När de älskande visas omvänt (uppochned) i en kontext som har att göra med karriären kan kortet tyda på osämja på arbetsplatsen eller ett karriärval som inte är tillfredsställande. Det kan indikera att du har ett jobb som inte överensstämmer med dina värderingar eller din passion. Alternativt kan kortet visa på en disharmoni inom ett team eller affärspartnerskap. Detta kort uppmanar dig att anpassa din karriär till dina personliga värderingar och önskningar eller att lösa oenigheten för att återställa balansen.

Ekonomi

När frågan gäller ekonomi kan det uppochnedvända kortet de älskande i tarot tyda på dåliga ekonomiska beslut eller en obalans. Det kan handla om att du inte hanterar din ekonomi på ett bra sätt eller att du gör impulsiva inköp. Kortet kan fungera som en varning vilken uppmuntrar dig att se över dina ekonomiska val och skapa en bättre balans.

Omvänt är de älskande en påminnelse om att göra justeringar och hitta tillbaka till dina personliga värden. Kortet uppmanar dig att omvärdera dina relationer, din karriär och dina ekonomiska beslut. Genom att göra detta kan du säkerställa att dessa återspeglar din inre sanning och ger dig genuin glädje.

Hand som håller upp tarotkortet de älskande

De älskande som dagligt kort

Om du drar de älskande i en daglig läsning är kortet en påminnelse om att titta på dina relationer och de beslut du fattar. Se till att dessa ligger i linje med dina värderingar och din personliga sanning. Kortet uppmanar dig också att uppskatta kärleken och harmonin i ditt liv samt att göra val som tar hänsyn till dessa aspekter.

De älskande antyder också att idag kan vara en dag då viktiga val måste göras. De beslut som du har att fatta kan ha en direkt inverkan på dina relationer, din karriär eller din personliga utveckling. Kortet är en uppmaning till dig att inte rusa in i några beslut utan att ta dig tid att säkerställa att dina val är i linje med ditt hjärta.

Kom i håg om att de älskande i tarot betyder så mycket mer än att kortet enbart handlar om romantiska relationer. Det har även en betydelse för de relationer som du har med vänner, släktingar, kollegor och dig själv. Idag bör du fokusera på att skapa harmoni och balans i dessa relationer och göra val som bidrar till din övergripande lycka och tillfredsställelse.

Detta är sammanfattningsvis ett kort som påminner om vikten av personliga värderingar i din beslutsprocess. Se till att dina val återspeglar vem du är och bidrar till din personliga utveckling och självförståelse. Se kortet som en uppmaning att vara sann mot dig själv och göra val som stämmer överens med din inre sanning.

Genom att dra de älskande som ett dagligt kort påminns du att varje val som du gör är en återspegling av vem du är. Idag ska du göra val som speglar ditt sanna jag, bidrar till utveckling samt skapar harmoni och kärlek i ditt liv.

Vanliga frågor om de älskande i tarot

Vad betyder de älskande i tarot?

När kortet visas rättvänt representerar de älskande i tarot kärlek, harmoni och partnerskap, samt viktiga val och moraliska dilemman. När kortet är omvänt symboliserar kortet disharmoni, osäkerhet, splittring, obeslutsamhet och obalans i relationer.

Är de älskande bara kopplat till romantiska relationer?

Nej, även om de älskande är ett kort som ofta förknippas med romantiska relationer kan det även sättas i andra sammanhang. Det kan även ses i en kontext av vänskap, släktrelationer, affärspartnerskap eller den relation som du har med dig själv. Det representerar harmoni, enighet och beslut i alla nära relationer.

Är de älskande ett positivt kort?

Ja, de älskande ses i allmänhet som ett positivt kort. Kortet symboliserar kärlek, harmoni och beslut som fattas från hjärtat. Men när det är omvänt kan det betyda obalans eller oenighet.

Avslutande tankar

De älskande i tarot är ett kort som sticker ut med sin kraftfulla symbolik och sitt rika bildspråk. Kortet präglas av kärlek, harmoni och val. Oavsett om det är upprätt eller omvänt leder det oss mot balans och anpassning till våra kärnvärden. När vi sätter det i ett sammanhang av kärlek, karriär eller ekonomi uppmanar kortet oss att fatta beslut som stämmer överens med vår sanning och för oss närmare vårt högsta jag.

Kopplat till kärlek är kortet ett tecken på djup tillgivenhet och ömsesidig personlighet. Relaterat till karriären pekar det mot uppfyllelse och anpassning till din passion. Inom ekonomi påminner det oss om att göra balanserade och kloka investeringar. När kortet är omvänt varnar det oss istället för potentiell obalans och osämja, samt uppmanar oss att omvärdera våra val och anpassa oss till vår personliga sanning.

Kom ihåg att varje beslut som du fattar formar din resa, på ett liknande sätt som narrens resa. Genom att förstå det budskap som de älskande bidrar med kan du lära dig att göra val som inte bara ger dig kärlek och harmoni utan även speglar din inre sanning.