Kejsarinnan

Tarotleken är en fängslande samling av symboliska bilder som i århundraden har använts för spådom. Den kan hjälpa människor att nå djupare insikter om sina liv och val samt de vägar som ligger framför dem. Varje kort har ett unikt budskap, och att få en förståelse för detta är till fördel för den som vill spå i tarot. Så vad betyder kejsarinnan i tarot?

Kejsarinnan är en figur som symboliserar vårdande styrka, moderlig kärlek och livets överflöd. Hon är den arketypiska Moder Jord och representerar skapandet i alla dess former. Hon förknippas med utformningen av livet, idéer och projekt samt det slutliga förverkligandet av dessa.

I denna artikel fördjupar vi oss i de många möjliga betydelserna av kejsarinnan i tarot, det tredje kortet i Stora arkanan. Vi kommer att avslöja betydelsen av såväl hennes rättvända som uppochnedvända position. Dessutom utforskar vi betydelsen av detta kort för olika aspekter i livet, såsom kärlek, karriär och ekonomi. Oavsett om du är en erfaren tarotläsare en nybörjare som är ivrig att lära dig kommer artikeln ge dig en ökad förståelse för betydelsen. Med denna förståelse kan du få ut mesta möjliga av dina läsningar. Så låt oss fördjupa oss i detta tarotkort och dess symbolik!

Läs min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder kejsarinnan i tarot rättvänd respektive uppochnedvänd?

För att snabbt kunna förstå den komplexa innebörden av detta tarotkort bör du associera det med specifika nyckelord. Dessa ord kan hjälpa dig att omedelbart minnas kortets tematiska fokus och därmed snabbt förstå vad kejsarinnan i tarot betyder.

Rättvänd

 • Fertilitet. Detta begrepp syftar på kejsarinnans roll som livgivare. Hon symboliserar livets överflöd i alla dess former, såsom födseln av ett barn, initieringen av ett projekt eller uppkomsten av en ny idé.
 • Överflöd. Kejsarinnan är en symbol för Moder Jord och representerar en tid av tillväxt och överflöd. Det kan röra sig om fysisk sådan, såsom materiell rike dom, eller mer abstrakt, som personlig eller andlig utveckling.
 • Moderskap. Detta tarotkort förkroppsligar modersinstinkter, vård, omsorg och ovillkorlig kärlig. Kejsarinnan kan representera en verklig modersfigur i ens liv eller behovet av att omfamna mer vårdande egenskaper.
 • Natur. Kejsarinnan står även för en djup koppling till naturen och den fysiska världen. Hon uppmuntrar oss att uppskatta den naturliga skönheten omkring oss samt att leva i harmoni med vår miljö.

Uppochnedvänd

 • Beroende. I en omvänd position kan kejsarinnan indikera en ohälsosam nivå av beroende. Detta kan antingen vara från frågeställarens sida eller i förhållande till någon i dess liv.
 • Stagnation. Rättvänd symboliserar kejsarinnan tillväxt och överflöd, men uppochnedvänd kan hon symbolisera stagnation eller avsaknad av framsteg. Denna stagnation kan inträffa i många olika delar av livet, såsom i den personliga utvecklingen eller i karriären.
 • Förkvävande kärlek. Detta nyckelord syftar på den potentiella nackdelen med kejsarinnans vårdande egenskaper. Hon kan vara överbeskyddande eller ge en kvävande kärlek som kväver mottagarens självständighet.
 • Blockerad kreativitet. Uppochnedvänd betyder kejsarinnan i tarot även att den kreativa energin blockeras. Detta kan möjligtvis bero på grund av bristande motivation, rädsla för att misslyckas eller andra känslomässiga hinder.

Planerar du att börja läsa tarot? Läs min guide till att köpa lämpliga tarotkort.

Lyssna också på vår diskussion om kejsarinnan i följande poddavsnitt:

Så kan du tolka bilden på detta tarotkort

En av de mest slående aspekterna av ett tarotkort är dess rika och symboliska bildspråk. Alla de olika korten i en tarotlek är fulla av symboliska detaljer som fördjupar kortens betydelse. Genom att förstå dessa visuella symboler kan du finslipa din tolkning och förbättra din intuition i samband med läsningar.

Du kan utläsa mycket av vad kejsarinnan i tarot betyder enbart genom att titta på kortet. Om du använder tarotleken Rider-Waite Tarot föreställer detta kort en sittande kvinna som är överdådigt klädd. Hon är omgiven av symboler för fertilitet, överflöd och naturens makt. Genom att studera kortet kan du finna följande detaljer:

 • Kejsarinnan själv. Figuren på kortet är en kvinna som sitter på en tron prydd med symboler för Venus, kärleksgudinnan som i den romerska mytologin även var känd som jordens moder. Kvinnan bär en flödande vit klänning med granatäpplen, en symbol för fertilitet. På huvudet har hon en krona med tolv stjärnor som symboliserar hennes makt över året och dess tolv månader. I handen håller hon en spira som representerar hennes makt över livet.
 • Symboler för natur och fruktbarhet. Kejsarinnan är omgiven av ett överflöd av naturlig skönhet. Hon sitter framför en frodig skog och ett strömmande vattenfall, vilket symboliserar hennes koppling till jorden och naturen. Vid hennes fötter ligger gyllene vetefält. Detta är ytterligare en detalj som understryker temat fertilitet och överflöd.
 • Venussymbolen. Ett framträdande inslag i kejsarinnans kort är den hjärtformade skölden som lutar sig mot tronen, prydd med symbolen för Venus. Venus är kärlekens, kreativitetens, fertilitetens, skönhetens och gracens planet. Denna symbol understryker kejsarinnans grundläggande koppling till dessa teman.

Genom att kombinera alla dessa delar kan betydelsen av kejsarinnan i tarot sammanfattas med följande ord: fertilitet, moderlig omsorg, överflöd och ett djupt band med naturen och livet självt. Alla de olika detaljerna samverkar för att måla en bild av vårdande överflöd, vilket betonar kortets viktigaste betydelser. Detta förutsatt att du använder en Rider-Waite tarotlek – i andra tarotlekar kan detta kort prydas av annan grafik.

Kejsarinnan i tarot

Vad betyder kejsarinnan i tarot när kortet är rättvänt?

När kejsarinnan visas upprätt i en läsning erbjuder hon ett kraftfullt budskap om vård, kreativitet, överflöd och koppling till naturen. Men vad betyder kejsarinnan i tarot när vi ställer frågor om kärlek, karriär och ekonomi? Låt oss reda ut detta!

 • Kärlek. När det kommer till kärlek antyder den rättvända kejsarinnan ett en tid av riklig känslomässig tillfredsställelse står för dörren. Detta kan tyda på att en ny romans blommar upp eller att en befintlig relation fördjupas. Som en symbol för moderskap kan kejsarinnan också antyda potentialen för en graviditet eller bildandet av en ny familj. Mer allmänt uppmuntrar hon frågeställaren att vårda och ta hand om relationerna i sitt liv samt hjälpa dem att växa och frodas.
 • Karriär. Kopplat till karriären är kejsarinnans kort en stark symbol för framgång och prestation. Med utgångspunkt i hennes koppling till kreativitet föreslår kortet att frågeställaren kan nå framgång i karriären genom att förverkliga sina kreativa idéer. Hon uppmuntrar den som är chef eller ledare att ha en vårdande och stödjande stil. Kejsarinnan kan även representera en person som erbjuder vägledning och mentorskap, eller så kan hon råda frågeställaren att själv ta på sig denna roll.
 • Ekonomi. När det gäller ekonomi förutspår kejsarinnan en tid av ekonomisk tillväxt och välstånd. Denna kan komma i form av en löneförhöjning, ett nytt jobb eller ett framgångsrikt affärsprojekt. Kortet uppmuntrar även frågeställaren att njuta av frukterna av dess arbete och det överflöd som livet erbjuder för stunden. Men kejsarinnan uppskattar samtidigt naturen och påminner därför om att vara ansvarsfull och hushålla med de ekonomiska resurserna.

Vad betyder kejsarinnan i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Rättvänd är kejsarinnan ett kort som symboliserar vård, överflöd och kreativitet. Men när hon istället är uppochnedvänd kan kejsarinnan i tarot betyda att det finns en blockering eller obalans när det kommer till dessa områden. Det är viktigt att komma ihåg att omvända tarotkort inte i sig är negativa; de belyser helt enkelt områden där vi kan behöva ägna mer uppmärksamhet eller närma oss saker annorlunda. Den omvända kejsarinnan kan påverka olika aspekter av livet på följande sätt:

 • Kärlek. I kärlek kan den omvända kejsarinnan antyda att det finns problem kopplade till överbeskydd eller beroende. Relationer kan kvävas på grund av ett överdrivet vårdande beteende eller bli stillastående om en person är alltför beroende av den andra. Detta kort uppmuntrar frågeställaren att omvärdera sina relationer och överväga om varje persons behov tillgodoses utan att självständigheten kvävs.
 • Karriär. När det kommer till karriären kan den omvända kejsarinnan indikera stagnation eller brist på tillväxt. Kreativiteten kan vara blockerad eller så förverkligas kanske inte idéer som förväntat. Kortet kan även skvallra om dåligt ledarskap eller brist på stöd på arbetsplatsen. Detta kort rekommenderar en omvärdering av karriären och kan antyda att det är dags att söka nya möjligheter, kanske sådana som bättre överensstämmer med frågeställarens kreativa förmågor eller ledarstil.
 • Ekonomi. Ekonomiskt antyder den omvända kejsarinnan att en period av ekonomisk stagnation eller dålig penninghantering närmar sig. Detta kan vara en varning om ett oansvarigt spenderande som uppmanar frågeställaren att hushålla mer med sina pengar. I vissa fall kan kortet peka på en brist på ekonomiskt oberoende eller ett överdrivet beroende av andra personer. Detta kort uppmuntrar frågeställaren att ta kontroll över sin ekonomiska situation och arbeta för att skapa en större finansiell stabilitet och självständighet.

Oavsett position ger kejsarinnan oss insikt och vägledning. När kortet är uppochnervänt uppmuntrar hon oss att uppmärksamma områden i våra liv som kan vara ur balans eller försummade. Genom att ta till oss av hennes budskap kan vi återställa jämvikten och fortsätta på vår väg mot personlig tillväxt och tillfredsställelse.

Tarotkortet kejsarinnan omgiven av barr

Kejsarinnan i ett andligt sammanhang

Kejsarinnan har en djup koppling till naturen och den fysiska världen, men hon erbjuder även djupa andliga insikter. Hennes framträdande i ett andligt sammanhang kan hinta om både en harmonisk andlig väg och potentiella hinder att vara medveten om.

Rättvänd betyder kejsarinnan i tarot andligt överflöd

När kejsarinnan framträder rättvänd i ett andligt sammanhang förebådar hon en tid av andligt överflöd och tillväxt. Hennes moderliga och vårdande aspekter översätts till en period där du kan känna dig andligt vårdad och uppleva en djup koppling till universum eller dina andliga övertygelser. Detta är en bra tid att omfamna din andliga resa samt uppleva dess frukter och rikliga välsignelser. Det kan även innebära uppkomsten av nya andliga insikter eller metoder.

Uppochnervänd betyder kejsarinnan i tarot en frånkoppling från det andliga jaget

När kejsarinnan vänds uppochner i ett andligt sammanhang kan kortet symbolisera en frånkoppling från det andliga jaget. Denna kan yttra sig genom att du känner dig vilsen, osäker eller missnöjd med din nuvarande andliga väg. Det kan också indikera en tid då din andliga tillväxt verkar vara stillastående och du inte kan uppfatta några konkreta framsteg. Den omvända kejsarinnan rekommenderar att du omvärderar dina andliga behov och eventuellt utforskar nya metoder eller filosofier för att väcka liv i din andliga tillväxt och koppling.

Kejsarinnan som dagligt tarotkort

Tarotkort kan också ge vägledning i vardagen och fungera som en kompass vilken pekar dig i rätt riktning. Kejsarinnan har en vårdande energi och betoning på kreativitet, vilket gör att hon erbjuder värdefulla dagliga insikter.

Rättvänd uppmanar hon dig att visa omtanke och uppskatta skönhet

När kejsarinnan visas upprätt som ett dagligt tarotkort uppmuntrar hon dig att omfamna dina vårdande och omtänksamma instinkter. Det kan vara något så enkelt som att ta hand om en älskad, stötta en vän eller till och med sträcka ut en hand till en främling. Kejsarinnan betonar också vikten av egenvård, så se till att du vårdar dig själv lika mycket som du tar hand om andra.

Kejsarinnans koppling till natur och skönhet är också betydelsefull. Hon uppmuntrar dig att uppskatta skönheten i din omgivning, oavsett om du finner den i naturen, i konsten eller i vardagen. Tillbringa tid utomhus, besök ett konstgalleri eller bara ta en stund för att njuta av de vackra detaljerna i din omgivning.

Uppochnedvänt vill hon att du sätter gränser och omprövar kreativa projekt

Som ett dagligt tarotkort uppmärksammar den omvända kejsarinnan dig på behovet av egenvård och att sätta hälsosamma gränser. Kanske har du tagit hand om andra men åsidosatt dina egna behov. Eller så kanske du kämpar med att upprätthålla dina gränser, vilket gör dig utmattad eller överväldigad. Oavsett vilket är det nu dags att prioritera ditt välbefinnande.

Den uppochnedvända kejsarinnan kan också antyda ett dina kreativa energier är blockerade. Kanske finns det ett kreativt projekt som du har försummat eller en ny idé som du är tveksam till att agera på. Detta kort uppmuntrar dig att återbesöka dessa projekt och idéer för att försöka förstå vad som orsakar blockeringen och hur du kan övervinna den. Idag kan vara en bra dag för att brainstorma, göra upp planer eller helt enkelt ägna dig åt en aktivitet som stimulerar din kreativitet.

Vanliga frågor om kejsarinnan i tarot

Vad betyder kejsarinnan i tarot?

Rättvänd symboliserar hon fertilitet, överflöd, moderskap och natur. Omvänd symboliserar hon beroende, stagnation, förkvävande kärlek och blockerad kreativitet. Kejsarinnan representerar även vårdande styrka, moderlig kärlek och livets överflöd.

Avslutande tankar

Kejsarinnan har moderliga och vårdande egenskaper, ett överflöd av kreativitet och en djup koppling till naturen. Med dessa egenskaper erbjuder hon viktig vägledning för alla som söker insikter från tarotkorten. Som en symbol för fertilitet, överflöd och kärlek påminner hon oss om vikten att vårda oss själva och andra. Hon uppmanar oss också att uppskatta skönheten omkring oss och ge liv åt våra kreativa idéer.

I sin rättvända position förebådar hon en period av överflöd och tillväxt inom olika områden i livet. Det kan röra allt från personliga relationer och karriärutveckling till ekonomiskt välstånd. När hon istället är uppochnedvänd varnar hon oss för potentiella hinder eller stagnation inom samma områden. Hon uppmuntrar oss då även att återställa balansen och omvärdera vår situation.

Som en daglig guide uppmanar hon oss att vara vårdande och kreativa samt uppskatta den skönhet som finns runt omkring oss. Oavsett var vi befinner oss på vår resa ger kejsarinnan oss värdefulla lärdomar och insikter samt uppmuntrar oss att omfamna livet med ett öppet hjärta och en konstnärs ögonen. När vi tar oss fram på livets slingrande stigar lyser hennes visdom upp vägen och påminner oss om kärlekens, kreativitetens och naturens omvandlande krafter.

Så oavsett om du är en erfaren tarotläsare eller nybörjare bör du vara införstådd med vad kejsarinnan i tarot betyder. Kom också ihåg att utnyttja hennes kraft i dina läsningar. Låt henne vägleda dig mot överflöd, hjälpa dig att vårda dina relationer och främja din kreativitet samt hjälpa dig att växa som individ.