Stjärnan

Världen av tarot är djupt symbolisk och omvälvande. Tarotleken erbjuder insikt i det undermedvetna sinnet och vägar till personlig utveckling. I denna artikel presenterar jag det 17:e av de 22 korten i Stora arkanan. Så vad betyder stjärnan i tarot?

Stjärnan utstrålar hopp, förnyelse och andlighet. Kortet är förmedlar ett inspirerande budskap om tro och lugn. Detta är en himmelsk vägvisare som belyser de mindre beresta vägarna. Uppochnedvänt kan kortet dock peka på känslor av förtvivlan och brist på självförtroende.

Den här artikeln bjuder på en omfattande analys av tarotkortet stjärnan. Jag dissekerar dess rika symbolik och tolkar dess innebörd i olika delar av livet. Fortsätt att läsa för att låta stjärnan vägleda dig och lysa upp vägen framför dig!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Jag går även igenom detta kort i ljudformat här:

Vad betyder stjärnan i tarot rättvänd respektive uppochnedvänd?

Ett tarotkorts betydelse kan sammanfattas med en handfull nyckelord som fångar dess viktigaste teman. Dessa nyckelord fungerar som vägvisare och hjälper dig att förstå kortets essens. För att förstå vad stjärnan i tarot betyder kan du med fördel luta dig mot följande nyckelord:

Rättvänd

 • Hopp. Stjärnan är en budbärare som kommer med ett budskap om hopp. Kortet försäkrar dig om att positiva resultat finns i horisonten. Det uppmuntrar dig att fortsätta tro, oavsett vilka omständigheter du för närvarande står inför.
 • Tro. Kortet representerar en djup, inneboende tro som inte nödvändigtvis vara en tro i religiös mening. Det kan lika väl handla om en tro på livet, universum och din personliga resa. Detta kort erbjuder en tillit till att universum har ditt bästa för ögonen.
 • Syfte. Stjärnan visas ofta när du är i linje med ditt livs syfte, eller när detta ligger inom räckhåll. Kortet uppmuntrar dig att följa ditt sanna kall.
 • Förnyelse. Likt en stjärna som fortsätter att skina långt efter att dess ljus har slocknat vittnar detta kort om förnyelse och motståndskraft. Det är ett bevis på din förmåga att studsa tillbaka från motgångar.
 • Andlighet. Kortet pekar ofta mot en fördjupad andlig resa. Det är en uppmaning om att utforska din andlighet och söka efter din plats i kosmos.

Uppochnedvänd

 • Förtvivlan. När stjärnan är uppochnedvänd kan den signalera känslor av förtvivlan. Du kan känna dig hopplös, som om saker och ting inte går som planerat, eller som om dina drömmar är utom räckhåll.
 • Brist på tro. Den omvända stjärnan indikerar en tid då du kämpar med tillit. Det kan röra sig om en brist på tro och tillit till universum, till andra människor eller till dig själv. Kortet är ett tecken på att din tro har ersatts med cynism eller rädsla.
 • Tillit till dig själv. Kortet kan även belysa frågor kring självförtroende och egenvärde. Du kanske tvivlar på dina förmågor eller kämpar med en negativ självbild.
 • Frånkoppling. Den omvända stjärnan kan betyda att du känner dig bortkopplad. Du kan vara frånkopplad från andra, från din väg eller från universum som helhet. Kortet är en uppmaning om att försöka återfinna kopplingen och återuppliva din känsla av tillhörighet.

Dessa nyckelord ger dig en översikt över kortets budskap i sitt upprätta respektive omvända läge. Genom att fortsätta läsa kan du fördjupa dig i kortets bildspråk och dess betydelse för olika aspekter av livet.

Har du funderingar på att utforska tarot? Ta del av min guide till att välja den perfekta tarotleken.

Så kan du tolka bilden på kortet

Bilden på ett tarotkort är viktigt då kortets symbolik och bildspråk vägleder vår förståelse för dess betydelse. Tarotleken Rider-Waite är en av de mest kända och flitigast använda tarotlekarna. I denna lek kan du identifiera följande symbolik:

Kvinnan som häller vatten i källan

Tarotkortet stjärnan visar en lugn och fridfull nattscen. I mitten finns en naken kvinna som knäböjer med ena foten på marken och den andra i en liten vattenpöl. Kvinnan symboliserar renhet, sårbarhet och den essens av oss själva som förblir obefläckad av livets vedermödor.

I sina händer håller kvinnan två kärl. Från det ena kärlet häller hon vatten i källan, vilken symboliserar vårt undermedvetna, våra inre känslor och vår intuition. Detta vattenflöde representerar andlig läkning och och känslomässig förnyelse. Vattnet från det andra kärlet rinner ut på jorden och ger näring åt den gröna marken runt omkring henne. Detta symboliserar den fysiska värld som vi kan ta på samt närande hopp, drömmar och ambitioner.

De åtta åttauddiga stjärnorna

Ovanför kvinnan finns åtta åttauddiga stjärnor som skiner starkt på den mörka himlen. Sju av stjärnorna är mindre medan en är betydligt större. Stjärnorna representerar hopp, inspiration och gudomlig vägledning. Den stora stjärnan representerar vårt högre jag eller andliga väsen. De sju mindre stjärnorna symboliserar de sju chakrana i människokroppen. De visar på en harmonisk balans mellan energierna.

Trädet, fågeln och det omgivande landskapet

Till höger om kvinnan finns ett träd med en fågel som sitter på en av trädkronorna. Trädet är en symbol för liv och tillväxt. Fågeln, som ofta tolkas som en ibis, förknippas med den egyptiske guden Thot och symboliserar visdom. Ibisfågelns närvaro pekar mot en andlig eller gudomlig kunskap.

Landskapet i sig är lugnt och fridfullt – det representerar en känsla av balans och lugn. Det antyder ett tillstånd av lugn efter en storm och förkroppsligar kortets teman av förnyelse och helande.

Denna rika väv av symbolik samverkar för att förmedla vad stjärnan i tarot betyder. Kortet förknippas med hopp, tro, förnyelse och andlig utveckling. Härnäst kommer jag att belysa hur dessa teman kan påverka en läsning som rör kärlek, karriär respektive ekonomi.

Bild som förklarar vad stjärnan i tarot betyder

Vad betyder stjärnan i tarot när kortet är rättvänt?

Vad betyder stjärnan i tarot när kortet är rättvänt, kanske du undrar? Kortet bär då på ett starkt budskap om hopp, inspiration och tro. Nedan utforskar jag hur dessa teman kan yttra sig i ditt kärleksliv, din karriär och din ekonomi.

Kärlek

Stjärnan ger uppmuntrande budskap om optimism och harmoni i ditt kärleksliv. Om du är singel kan detta kort signalera en tid av positiva förändringar i kärlekslivet. Det förebådar möjligheten till ett nytt, tillfredsställande förhållande som ligger i linje med din inre sanning och erbjuder andlig utveckling.

För dig som redan har ett förhållande representerar stjärnan en tid av förnyelse och djupare förståelse. Kortet kan indikera att ditt förhållande genomgår en utvecklingsfas där den ömsesidiga respekten, förtroendet och känslomässiga förståelsen ökar. Det kan också innebära att det är dags att läka gamla sår, släppa taget om sådant som smärtar och stärka det band som ni delar.

Karriär

I läsningar som rör din karriär skiner stjärnan starkt. Detta kort indikerar att du är på väg att förverkliga ditt sanna kall eller att du gör stora framsteg i din karriär. Det kan även föreslå nya möjligheter, kanske sådana som bättre stämmer överens med dina andliga värderingar eller långsiktiga mål.

Stjärnan uppmuntrar dig att behålla tron på dina förmågor och att drömma stort. Kortet är ett lovande tecken om du funderar på ett karriärbyte eller att starta ett nytt företag. Tänk på att kortet också representerar inspiration. Du kanske känner en plötslig kreativ våg eller en önskan att använda din karriär för att göra skillnad i världen.

Ekonomi

I läsningar som rör din ekonomi är stjärnan ett välkommet tecken på överflöd och stabilitet. Detta kort antyder en lovande framtid med ekonomisk trygghet. Det kan indikera att dina nuvarande ekonomiska beslut kommer att leda till långsiktigt välstånd. Har du nyligen upplevt ekonomiska svårigheter? Då signalerar stjärnan en tid av återhämtning och förnyelse.

Detta tarotkort uppmanar också till en generös anda. När du når en ekonomisk trygghet kan du fundera på hur du kan ge tillbaka till samhället. Kanske kan du använda dina resurser för att hjälpa andra?

I alla aspekter av livet uppmuntrar detta kort till en känsla av hopp och tro på framtiden. Detta är ett kort som förknippas med inspiration, andlig utveckling och personlig potential. Det påminner dig om att du vägleds av stjärnorna på din unika resa genom livet. Nedan förklarar jag även innebörden av kortet när det är uppochnedvänt.

Vad betyder stjärnan i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Funderar du över vad stjärnan i tarot betyder när kortet är uppochnedvänt? När detta kort är omvänt avslöjar det en annan aspekt av den mänskliga erfarenheten än de som jag ha nämnt ovan. Det representerar då inte längre hopp, tro och förnyelse utan istället förtvivlan, brist på tro och frånkoppling. Nedan fördjupar jag mig i hur dessa teman påverkar olika delar av ditt liv.

Kärlek

När det kommer till kärlekslivet betyder stjärnan i tarot uppochnedvänd en rädsla för intimitet eller känslomässig frånkoppling. Du kan känna dig osynkad med din partner eller uppleva en fas där en part eller båda parter känner sig känslomässigt distanserade. Detta kort uppmuntrar dig att ta upp dessa frågor i det öppna och tillsammans arbeta igenom dem.

För singlar kan den omvända stjärnan antyda orealistiska förväntningar på potentiella partners. Du kan behöva undersöka om du jagar en idealiserad version av kärlek snarare än att acceptera människor som de är. Kom ihåg att alla har brister och att erkännandet av dem är en del av varje meningsfullt förhållande.

Karriär

I en läsning som rör karriären kan den omvända stjärnan indikera en bristande tro på dina förmågor eller ditt jobb. Du kanske känner dig fast i din nuvarande roll. Eller så kan du känna att din karriär inte stämmer överens med ditt livs syfte. Kortet är en påminnelse om att behålla hoppet och att utforska möjligheter som stämmer bättre överens med dina värderingar och din passion.

Dessutom kan detta kort peka på missade möjligheter. Du kanske förbisåg en potentiell jobböppning eller missade en befordran. I sådana fall uppmuntrar kortet dig att inte älta det som gått förlorat. Istället bör du lära dig av erfarenheten och vara öppen för framtida möjligheter.

Ekonomi

Vad gäller ekonomi kan den omvända stjärnan antyda instabilitet eller dåliga ekonomiska beslut. Det kan vara en väckarklocka för att se över dina ekonomiska vanor och göra nödvändiga förändringar. Har du spenderat för mycket eller inte sparat tillräckligt? Då uppmuntrar detta kort dig att återta kontrollen över din ekonomi.

Den omvända stjärnan kan också betyda ekonomiska svårigheter. Kom dock ihåg att kortet likt alla tarotkort ger ett budskap om hopp, även när det är omvänt. Det antyder att det även under svåra tider är viktigt att behålla tron och lita på dina omständigheter. Om du gör detta kommer ekonomin att förbättras med tiden.

Sammanfattningsvis kan den omvända stjärnan lyfta fram utmaningar. Samtidigt uppmuntrar den i slutändan till självreflektion och personlig utveckling. Kortet är en uppmaning om att återfinna kontakten med ditt inre jag och återfå din tro. På så vis kan du övervinna de svårigheter som du står inför med motståndskraft och optimism.

Stjärnan i tarot ovanpå andra tarotkort

Så vägleder stjärnan dig

Ovan har jag beskrivit vad stjärnan i tarot betyder i olika sammanhang. Jag har berättat vilken innebörd kortet har i läsningar som rör kärlek, karriär respektive ekonomi. Men utöver dessa specifika sammanhang erbjuder kortet även en bredare vägledning i livet. Dess budskap handlar om självutforskning och utveckling samt betonar vikten av tro och hopp.

Självutforskning och utveckling

Tarotkortet stjärnan ett tecken som uppmuntrar dig att utforska din inre värld och ditt andliga jag. Kortet uppmanar dig att bli mer intuitiv, söka efter ditt livs syfte samt avslöja dina djupaste drömmar och önskningar. Det representerar också personlig utveckling. Detta kort tyder på att du befinner dig i en fas där du lär dig, utvecklas och kommer mer i harmoni med ditt sanna jag.

Betoning på vikten av tro och hopp

Oavsett om det visas rättvänt eller omvänt är stjärnan en fyr av hopp. Kortet är en påminnelse om att det finns ljus även i de mörkaste tiderna. Detta kort lär dig att behålla din tro på universum och på dig själv. Denna tro är ett kraftfullt verktyg för att övervinna hinder. Uppochnedvänt kan kortet indikera förtvivlan eller brist på tro. Men även då är dess syfte att uppmana dig att finna hopp och optimism i dunklet.

Föreslår en tid för läkning och förnyelse

Stjärnan är också en symbol för läkning. Kortet antyder att du befinner dig i en fas av återhämtning och förnyelse. Detta kan vara emotionellt, fysiskt eller andligt. I läsningar kan detta kort komma upp när du övervinner svårigheter eller då du slickar dina sår efter tidigare trauman. Det ger det lugnande budskapet att du är på väg mot läkning och vitalisering.

I alla olika aspekter är stjärnan ett tarotkort som vägleder dig på det andliga och känslomässiga området. Det hjälper dig att navigera genom det kosmos som utgör din inre värld. Kortet leder dig också till trons, hoppets och helandets ljus. Det är en påminnelse om att det efter mörker alltid kommer ljus och att du får en ny chans att resa dig varje gång du faller.

Vad betyder stjärnan i olika tarotläggningar?

Stjärnan är ett kort som har flera olika lager av betydelser. Dess innebörd kan därför skifta beroende på vilken typ av läsning som görs eller vilken fråga som ställs. Härnäst berör jag hur kortets betydelse kan tolkas i olika tarotläggningar. Så vad betyder stjärnan i olika kontexter?

Allmänna läggningar

I allmänna läggningar signalerar stjärnan en tid av hopp, inspiration och tro. Kortet kan dyka upp när du är på väg att inleda en andlig resa eller då du är i behov av försäkran och vägledning. Det uppmuntrar till självupptäckt, läkning och utveckling. När kortet är omvänt kan det indikera en tid av kamp eller desillusioner. Men även i detta fall uppmuntrar det samtidigt dig att återfå din tro och ditt hopp.

Ja-/nej-läggningar

I ja-/nej-läggningar används tarot för att svara på specifika ja- eller nej-frågor. I denna typ av läsningar lutar stjärnan mot ett ”ja”. Kortet måste dock betraktas inom ramen för den fråga som har ställts. Om du till exempel frågar om potentialen till förnyelse eller behovet av tro svarar stjärnan med ett rungande ”ja”. Uppochnedvänd lutar dock kortet mer åt ett ”nej”, men sammanhanget är alltså viktigt.

Dåtid-nutid-framtid-läggningar

I dåtid-nutid-framtid-läggningar kan stjärnans position förtälja en historia om din resa:

 • I dåtidspositionen kan kortet indikera ett förflutet kantat av andlig utveckling eller ett betydande hopp som har format dig. Alternativt kan kortet antyda tidigare desillusioner eller förtvivlan som du har varit tvungen att övervinna.
 • I nutidspositionen antyder stjärnan att du för närvarande befinner dig i en fas av läkning, förnyelse eller andlig utveckling. Den uppmuntrar dig att omfamna hoppet och lita på resan. Om den är omvänd kan den istället tyda på att du för närvarande kämpar med tro, hopp eller självkänsla.
 • I framtidspositionen är stjärnan ett positivt tecken som pekar mot en framtid fylld av hopp, inspiration och personlig utveckling. Om den vänds uppochned kan detta tyda på potentiella framtida utmaningar. Men även då påminner kortet dig om att hålla fast vid hoppet och lita på din förmåga att övervinna.

I alla läsningar är stjärnan ett tarotkort som lyser upp vägen framför dig. Det uppmuntrar dig att behålla tron och hitta din inre styrka även i mörkare tider. Kortet guidar dig genom ditt personliga universum såväl som genom livets upp-och nedgångar.

Vanliga frågor om stjärnan i tarot

Vad betyder stjärnan i tarot?

Rättvänd symboliserar stjärnan hopp, inspiration, andlighet och renhet. Kortet kan representera ett lugnt och hoppfullt tillstånd. Omvänd kan stjärnan indikera förtvivlan, brist på tro eller förlust av hopp. Du kan kämpa med negativitet, pessimism eller känslor av besvikelse och desillusion.

Avslutande tankar

Stjärnan är en del av Stora arkanan i tarot. Detta kort förmedlar ett kraftfullt budskap om hopp, tro och andlig utveckling. Oavsett om kortet är rättvänt eller omvänt skickar det en signal om att du bör reflektera över din personliga resa. Du uppmuntras även att förnya din tro på universum och på dig själv samt omfamna den ständigt närvarande potentialen för helande och förnyelse.

I sitt rättvända läge skiner stjärnan med sitt milda sken upp vägen till dina drömmar. Det uppmuntrar dig att tro på dina förmågor och universums välvilja. När den är omvänd påminner den om att hoppet och möjligheten till utveckling kvarstår även i svåra tider.

Kom ihåg att stjärnans essens resonerar med de gränslösa stjärnorna på himlen. Den är ett vägledande ljus i mörkret, en symbol för beständighet och en påminnelse om din koppling till kosmos. Likt stjärnorna på himlen kan resan ibland verka avlägsen och ouppnåelig. Men ljuset hittar alltid ett sätt att beröra oss människor, vägleda oss och påminna oss om vår medfödda förmåga att lysa starkt. Detta alldeles oavsett det mörker som stundtals omger oss.

Så oavsett om du ger dig ut på en ny resa eller söker svar finns detta kort där för att vägleda dig. Detta på samma sätt som stjärnorna i årtusenden har väglett människor på resor. Stjärnan påminner dig om att hålla hoppet vid liv, att lita på universum och att inse att även du själv har förmågan att skina starkt.