Styrka

Av de 78 korten i en tarotlek finns det 22 kort som sticker ut från mängden. Dessa representerar viktiga livshändelser eller stadier på resan mot personlig utveckling (se min artikel om narrens resa). Jag har tagit mig an uppgiften att belysa alla dessa kort och deras betydelser. Vi har nu kommit fram till det åttonde kortet i Stora arkanan. Så vad betyder styrka i tarot?

Styrka är ett kraftfullt kort som ofta betraktas som en symbol för inre styrka, mod, tålamod och kontroll. Dessa egenskaper är grundläggande i våra liv. Men detta kort handlar inte bara om fysisk kapacitet utan även om att vara emotionellt stark.

När detta kort dyker upp i en läsning påminner det om att sann styrka ofta ligger i att övervinna interna utmaningar och bemästra de egna känslorna. Det finns dock mycket mer som kan sägas om detta kort och dess innebörd. Fortsätt att läsa för att lära dig mer om det!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder styrka i tarot rättvänd respektive uppochnedvänd?

Du kan få en bra utgångspunkt för att tolka detta kort genom att förstå de nyckelord som förknippas med kortet. Nyckelorden varierar dock beroende på om kortet visas rättvänt eller omvänt. Så vad betyder styrka i tarot rättvänd respektive uppochnedvänd?

Rättvänd

 • Inre styrka. Detta tarotkort symboliserar främst den inre styrka. Detta är den kraft som finns inuti dig. Den förknippas ofta med självförtroende, motståndskraft och förmågan att hantera motgångar i livet.
 • Mod. Kortet är också en symbol för mod. Det påminner oss om att man behöver vara modig för att möta livets utmaningar och motgångar på ett bra sätt. Det ger oss budskapet att modet inte är synonymt med att vara orädd, utan att kunna agera trots rädslan.
 • Medkänsla. Ett annat nyckelord som förknippas med tarotkortet styrka är medkänsla. Det antyder att du för att vara stark även behöver ha förmågan till förståelse, empati och kärlek gentemot andra och dig själv.
 • Tålamod. Detta kort uppmuntrar tålamod och betonar vikten av att uthärda svåra tider med hjälp av nåd och acceptans. Det påminner oss om att allt tar tid och att verklig styrka ofta ligger i förmågan att vänta.

Uppochnedvänd

 • Inre svaghet. När kortet är omvänt kan det indikera en känsla av inre svaghet. Det kan också tyda på att du tvivlar på dig själv eller brottas med känslor av otillräcklighet.
 • Självtvivel. Den omvända varianten av detta kort kan symbolisera självtvivel. Vad detta innebär är att du kan ifrågasätta din förmåga eller ditt värde. Kortet uppmuntrar dig att hitta ditt självförtroende igen och inse ditt värde.
 • Osäkerhet. Osäkerhet är ett annat nyckelord som förknippas med det omvända tarotkortet styrka. Det antyder en tid av osäkerhet, där du kan känna dig osäker på din väg eller dina beslut.
 • Otålighet. Kortet kan också indikera otålighet. Du kan känna dig rastlöst eller frustrerad över förseningar eller att framstegen låter vänta på sig. Kortet är en påminnelse om att vara tålmodig och inse att saker och ting ofta rör sig i sin egen takt.

Härnäst kommer jag att belysa kortets bildspråk och förklara hur det är kopplat till dessa nyckelord. Jag kommer även att utforska dess rättvända och omvända betydelser i olika aspekter av livet. Läs vidare för att ta del av denna information!

Undrar du vilken tarotlek du ska välja? Ta hjälp av min guide till att köpa tarotkort!

Så kan du tolka bilden på detta tarotkort

När det kommer till att tolka vad styrka i tarot betyder bör vi analysera kortets bildspråk och symbolik. Att göra detta är lika viktigt för tolkningen som huruvida kortet är placerat rättvänt eller omvänt på bordet. I min analys utgår jag från tarotleken Ride-Waite, en av de mest populära tarotlekarna i världen. Utifrån den presenterar jag nedan min tolkning av detta kort och dess betydelse utifrån bildspråket.

Beskrivning av bilden

På tarotkortet styrka ser vi en kvinna som lugnt och försiktigt stänger munnen på ett lejon. Hon är klädd i en vit mantel, en symbol för renhet och oskuld. Hon bär även en krans av blommor runt midjan, vilken symboliserar liv, passion och världens bördiga tillväxt. Ovanför hennes huvud finns oändlighetssymbolen. Denna symbol indikerar oändliga möjligheter, evighet och det harmoniska samspelet mellan det medvetna och det undermedvetna. Lejonet är en av de mest kraftfulla symbolerna för fysisk styrka, vildhet och makt. Det verkar vara tamt och lugnt när kvinna på bilden hanterar det.

Bild som visar vad styrka i tarot betyder

Tolkning av de viktigaste symbolerna

Så här tolkar jag de viktigaste symbolerna som visas på kortet:

 • Kvinnan och lejonet: Kvinnans lugna uppträdande inför lejonet symboliserar kontroll, mod och makt över de egna instinkterna. Detta illustrerar att sann styrka inte kommer från fysisk kraft utan istället från inre motståndskraft. Det visar även på kraften hos förståelse och kärlek.
 • Oändlighetssymbolen: Oändlighetssymbolen ovanför kvinnans huvud indikerar att hon har ett oändligt tålamod och en oändlig visdom. Detta representerar den gränslösa naturen hos vår inre styrka och andliga kraft.
 • Blomsterkransen: Kransen med blommor runt hennes midja symboliserar cykeln av födelse, död och återfödelse. Den är även en symbol för förmågan att kunna uthärda livets förändringar och utmaningar. Samtidigt är den också en påminnelse om livets skörhet och den styrka som finns i naturens motståndskraft.

Så knyter dessa symboler an till kortets innebörd

När vi diskuterar vad styrka i tarot betyder kan vi knyta an symbolerna på kortet till dess innebörd. Kortets bildspråk betonar idéerna om medkänsla, kontroll, tålamod och inre styrka. Kvinnans sätt att hantera lejonet med en mjuk behärskning återspeglar kärlekens och förståelsens makt över rå styrka. Det är också en symbol för den oändliga visdom som finns tillgänglig inom oss själva samt medkänslans omvandlande kraft. Kort och gott är detta tarotkort en visuell skildring av karaktärsstyrka, kraften i den mänskliga anden och det tålamod som krävs för att övervinna motgångar.

När jag nu går vidare med att diskutera innebörden av detta kort i olika sammanhang i livet bör du försöka minnas de viktiga symbolerna. Du bör även ha de djupgående lärdomar som dessa erbjuder i åtanke.

Lyssna på vårt poddavsnitt där vi diskuterar detta kort!

Vad betyder styrka i tarot när kortet är rättvänt?

Vi har nu kommit fram till den punkt där jag avslöjar vad styrka i tarot betyder när kortet är rättvänt. Nedan berättar jag dess betydelse för din kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

 • Medkänsla och förståelse i relationer. När det kommer till frågor om kärlek uppmuntrar detta kort till empati, förståelse och kärlek. Det kan indikera att det finns ett starkt band mellan två partners. Bandet kännetecknas då av ömsesidig respekt och känslomässig mognad. Du är sannolikt i en fas där du hanterar utmaningar i relationer med nåd och förståelse. Du värdesätter också den känslomässiga kopplingen högre än små meningsskiljaktigheter.
 • Mod att möta känslomässiga utmaningar. Styrka är också ett tarotkort som symboliserar modet att möta känslomässiga utmaningar rakt på. Kortet antyder att du har den inre styrkan att konfrontera eventuella problem eller konflikter i ditt förhållande. Det kan också tyda på att du har modet att gå vidare från en ohälsosam relation eller öppna upp ditt hjärta för ny kärlek.

Karriär

 • Uthållighet och motståndskraft. När det kommer till din karriär representerar tarotkortet styrka motståndskraft och uthållighet. Du kanske står inför betydande utmaningar på jobbet, men din inre styrka och beslutsamhet driver dig till att hålla ut. Du har modet att hantera den press som du utsätts för i arbete med nåd och självförtroende.
 • Självförtroende i strävan mot karriärmål. Detta kort symboliserar också ett självförtroende i strävan mot dina karriärmål, även när du möter hinder. Du är inte rädd för att ta risker och utnyttja möjligheter. Kortet uppmuntrar dig att fortsätta driva framåt och påminner om att din potential är oändlig.

Ekonomi

 • Ekonomisk disciplin och kontroll. Styrka är ett tarotkort som symboliserar ekonomisk kontroll och disciplin. Om du står inför ekonomiska problem uppmuntrar kortet dig att ha tålamod. Med tålamod och disciplin kan du behålla kontrollen över dina utgifter. Detta kort är en påminnelse om att ekonomisk trygghet ofta kommer från långsiktig planering kombinerat med tålamod.
 • Mod att möta ekonomiska svårigheter. Sist men inte minst indikerar detta kort att du har modet att möta ekonomiska svårigheter rakt på. Går du igenom en utmanande ekonomisk period? Då försäkrar kortet dig om att du har styrkan att ta dig igenom denna utmanande tid. Situationen kräver motståndskraft och en stabil strategi för ekonomisk återhämtning.

I nästa del av denna artikel utforskar jag betydelsen av detta kort när det visas omvänt.

Vad betyder styrka i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Vad betyder styrka i tarot när kortet visas omvänt (uppochnedvänt) i en läsning?

Kärlek

 • Osäkerhet och självtvivel som påverkar relationer. I en läsning som handlar om kärlek kan detta kort omvänt symbolisera en osäkerhet och ett självtvivel. Osäkerheten och självtvivlet kan påverka dina relationer på ett negativt sätt. Du kanske kämpar med känslor av otillräcklighet eller rädsla för avslag. Då kan detta leda till spänningar eller missförstånd med din partner.
 • Behov av känslomässig läkning. Tarotkort styrka som visas omvänt kan också indikera att det finns ett behov av känslomässig läkning. Det kan tyda på tidigare trauman eller olösta problem som dyker upp på nytt. Dessa kan påverka dina nuvarande relationer negativt. Kortet påminner dig att ta tid att läka och hantera dessa känslomässiga utmaningar.

Karriär

 • Brist på självförtroende. I frågor som rör din karriär kan styrka omvänt indikera en brist på självförtroende. Det kan också betyda att du är oförberedd på de utmaningar som du står inför i arbetet. Kortet är en uppmaning om att återfå ditt självförtroende och stå på dig.
 • Behov av självförtroende för att nå framgång. Detta kort kan också tyda på att du inte inser din potential eller utnyttjar dina styrkor till fullo. Denna brist på självförtroende kan hindra dig från att göra framsteg i din karriär. Kortet påminner dig om att ha tillit till dina färdigheter och förmågor. Du behöver återfå ditt självförtroende för att kunna nå framgång i karriären.

Ekonomi

 • Dålig koll på ekonomin. När det kommer till ekonomi kan styrka omvänt indikera att du har dålig koll på din ekonomi. Kanske har du inte tillräcklig kontroll på dina utgifter, eller så kan du fatta dåliga ekonomiska beslut. Du kan ha svårt att hålla dig till en budget eller så kanske du gör impulsiva köp. Kortet uppmanar dig att omvärdera dina ekonomiska vanor och sträva efter att vara mer disciplinerad och i kontroll.
 • Rädsla för ekonomiska problem. Detta kort kan också indikera att du har en rädsla för ekonomiska problem. Du kan också ha befintliga sådana som du ignorerar, såsom växande skulder eller att du undviker att planera för din pension. Kortet råder dig att möta dessa ekonomiska utmaningar rakt på. Det försäkrar dig om att du har den inre styrkan att övervinna dessa problem.

Kom dock ihåg att dessa tolkningar må ge viss vägledning, men att den specifika betydelsen av kortet kan variera. Oavsett om styrka visas rättvänt eller omvänt kan innebörden vara olika beroende på vilken fråga som har ställts. Även de andra korten i läsningen kan påverka den sammanvägda betydelsen.

Så kan du använda tarotkortet styrka i läsningar

Styrka är ett tarotkort med ett kraftfullt bildspråk och en djuplodande symbolik. Det kan vara ett kraftfullt verktyg i tarotläsningar. Oavsett om det visas upprätt eller omvänt ger det värdefulla lärdomar och vägledning. Så här kan du använda kortets visdom för personlig utveckling:

 • Hitta inre styrka. Kortet uppmuntrar dig att utnyttja din inre motståndskraft, ditt tålamod och ditt självförtroende. Använd detta kort som en påminnelse om att hämta styrka inifrån, särskilt under utmanande tider. Se det som en uppmaning att lita på dina förmågor och tro på ditt eget värde.
 • Ha medkänsla och förståelse. Detta kort betonar vikten av medkänsla och förståelse i personliga relationer. Det fungerar som en påminnelse om att vänlighet, empati och tålamod ofta kan lösa konflikter och läka sår. Du bör ofta använda dessa förmågor snarare än aggression eller kraft i dessa hänseenden.
 • Var tålmodig. Kortet uppmanar dig att vara tålmodig, såväl med dig själv som med andra. Visa förståelse för att utveckling och framsteg tar tid. Genom att ha tålamod med din personliga resa kan du nå meningsfulla resultat.

Så kan du tänka när kortet dyker upp i en läsning

När detta kort dyker upp i en läsning kan du tänka så här:

 • Var uppmärksam på din inre röst. Detta är ett tarotkort som uppmanar dig att vara uppmärksam på din inre röst och intuition. Det har budskapet att du bör tro på din kraft att övervinna utmaningar och lita på din förmåga. Du är kapabel att hantera livets upp- och nedgångar.
 • Omvärdera ditt tillvägagångssätt. Visas tarotkortet styrka omvänt i en läsning? Då kan detta vara ett tecken på att du bör omvärdera din inställning till utmaningar. Kortet kan indikera att du behöver återfå ditt självförtroende, utöva tålamod eller konfrontera rädslor och osäkerheter.
 • Bekräfta dina känslor. Detta kort symboliserar att du har kontroll över dina känslor. Det uppmanar dig att erkänna dina känslor, förstå dessa och uttrycka dem på ett sätt som leder till utveckling och harmoni.

Vanliga frågor om styrka i tarot

Vad betyder styrka i tarot?

Tarotkortet styrka symboliserar ofta inre styrka, mod, medkänsla och kontroll. Det betonar vikten av självförtroende, motståndskraft samt disciplinerad användning av makt och styrka. Det handlar inte om fysisk styrka utan snarare känslomässigt och andligt mod att övervinna hinder och utmaningar.

Avslutande tankar

Styrka är ett tarotkort med en rik symbolik och ett djupgående budskap. Det fungerar som en påminnelse om inre motståndskraft, tålamod, medkänsla och potentiell till personlig utveckling. Oavsett om det visas upprätt eller omvänt uppmuntrar det oss att tro på vår inre styrka och kraften i förståelse och kärlek. När kortet är omvänt tyder det istället på ett behov av att återfå självförtroendet, visa tålamod och konfrontera våra rädslor.

Så vad betyder styrka i tarot? Sammantaget är kortet ett bevis på kraften hos den mänskliga anden och den styrka som finns inom var och en av oss. När du fortsätter på din resa med tarot bör du låta detta kort skänka dig hopp, motståndskraft och mod. Låt det också inspirera dig att omfamna din inre styrka och möta livets utmaningar med nåd och övertygelse.