Fem i bägare

Det femte kortet i bägarsviten är ett komplext och ofta missförstått kort. Det är samtidigt fyllt av symbolik och emotionellt djup. Så vad betyder fem i bägare i tarot?

Detta kort representerar vanligtvis känslor som sorg, förlust och besvikelse. Men det påminner också om att det finns saker kvar att vara tacksam för. Det kan också peka på en fixering vid det som gått fel, utan att de positiva möjligheterna beaktas.

Syftet med denna artikel är en omfattande förståelse för vad fem i bägare i tarot betyder. Genom att förstå dess betydelse kan vi få viktiga insikter om oss själva och vår plats i världen. Därför utforskar jag nedan kortets nyckelord och de känslor det kan väcka, såväl i rättvänt som i uppochnervänt läge. Vidare djupdyker jag i korts koppling till olika aspekter av våra liv – från kärleksrelationer till karriären och ekonomiska beslut. Så fortsätt att läsa denna guide till kortet för att lära dig mer!

Läs också min utförliga guide till tarotkort för nybörjare!

Vad betyder fem i bägare i tarot?

Om du förstår de nyckelord som förknippas med ett tarotkort är det som att ha en kompass i handen. Förståelsen ger dig nämligen en riktning och betydelse, och den hjälper dig att hantera kortets komplexitet. Så är även fallet när det kommer till att tolka vad fem i bägare i tarot betyder. Nedan går jag igenom nyckelorden för detta kort, såväl i dess rättvända läge som uppochnedvänt.

Rättvänt

 • Sorg. Kortet symboliserar ofta en känsla av sorg eller förlust, som kan vara djupt rotad i det förflutna eller en aktuell händelse.
 • Förlust. Det pekar ofta på en förlust som kräver tid för reflektion och sorgearbete. Detta oavsett om det rör sig om en relation, en möjlighet eller ett föremål som har förlorats.
 • Ånger. Med fem i bägare kommer också en känsla av ånger eller besvikelse. Kortet pekar på en önskan om att du hade agerat annorlunda i en given situation.
 • Reflektion. Kortet uppmanar till självreflektion, att ta sig tid att granska ens inre känslor och tankar. Detta gäller särskilt kring det som har gått förlorat.
 • Oavslutade ärenden. Det kan också indikera att det finns oavslutade ärenden som behöver uppmärksammas för att du ska kunna gå vidare.

Uppochnedvänt

 • Försoning. Uppochnedvänt indikerar kortet en möjlighet till försoning, att lösa konflikter och läka gamla sår.
 • Acceptans. Det talar om en acceptans för det som har förlorats eller gått fel, och en beredskap att starta om.
 • Ny början. Uppochner indikerar kortet en ny början, ett kapitel i livet som du kan gå in i med förnyad optimism.
 • Lättnad. Ofta följer en känsla av lättnad, som kommer av att ha släppt taget om det som tynger en.
 • Framsteg. Kortet antyder att du är redo att göra framsteg, att ta nya steg i livet med en positiv framtidssyn.

Så kan du tolka bilden på detta kort

För att förstå fem i bägare kan det vara värt att analysera den bild som pryder kortet i tarotleken Rider-Waite. Bilden inte bara illustrerar nyckelorden, utan även kompletterar och fördjupar dessa och ger oss ytterligare dimensioner att reflektera över.

Om du inte har tillgång till denna tarotlek rekommenderar jag dig att köpa tarotkort som bygger på dess system. På länken finner du min guide till tarotlekar, där jag förklarar olika system och ger konkreta rekommendationer.

Bilden på kortet föreställer:

 • En person klädd i en svart kappa. Personen är klädd i en svart kappa, vilket symboliserar sorg och isolering. Det kan även representera en ovilja eller oförmåga att se det positiva runtomkring.
 • Fem bägare, varav tre är omkullvälta och två står kvar. De tre omkullvälta bägarna representerar förlust och det som har gått fel. De två kvarstående bägarna symboliserar det som fortfarande finns att uppskatta och fokusera på.
 • En flod och en bro i bakgrunden. Floden och bron i bakgrunden pekar på en övergång eller förändring. De tjänar som en påminnelse om att livet går vidare, och att det alltid finns möjligheter att korsa över floden till en ny början.
Bild som visar vad fem i bägare i tarot betyder

Vad betyder fem i bägare i tarot när kortet är rättvänt?

Ovan har jag utforskat detta korts nyckelord och bildsymboliken. Nu är det dock dags att dyka djupare i ämnet vad fem i bägare i tarot betyder. Detta genom att titta på dess praktiska tillämpningar i olika delar av livet. Nedan belyser jag dess betydelse i läsningar som rör kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

 • Möjlig sorg eller förlust inom en relation. När detta kort dyker upp i en kärleksläggning kan det indikera en tid av emotionellt tumult. Kanske kan det till och med peka på ett uppbrott i relationen.
 • Tid för självreflektion. Fem i bägare uppmanar dig att inte enbart fokusera på det negativa, utan att också reflektera över vad du verkligen söker och behöver i en partner.
 • Risk för att fokusera på det som är förlorat snarare än det som finns kvar. Det finns en tendens att blunda för de goda aspekterna av en relation när du är fixerad vid det som har gått fel eller det som saknas.

Karriär

 • Möjlig förlust av ett jobb eller ett projekt som inte gick planerat. I arbetslivet kan detta kort vara en signal om att du kan komma att uppleva ett bakslag. Det kan till exempel röra sig om ett förlorat uppdrag eller kanske till och med ett avsked.
 • Känslor av otillräcklighet, men även chans för karriärmässig utveckling genom reflektion. Kortet pekar på utmaningar, men det ger dig också en chans för dig att utvecklas som yrkesperson. Detta genom att ta lärdom av de situationer vilka inte gick som du hade hoppats på.
 • Värdet av att inte fastna i det förflutna. Fem i bägare är en påminnelse om att inte fastna i det förflutna och att istället fokusera på framtida möjligheter.

Ekonomi

 • Varning för potentiell ekonomisk förlust eller dålig investering. Om detta kort dras i ett ekonomiskt sammanhang bör du iaktta försiktighet. Det kan nämligen varna för potentiella förluster eller dåliga investeringar.
 • Vikten av att lära sig av sina ekonomiska misstag. Kortet uppmanar dig att granska vad som gick fel och ta dessa lärdomar med dig framledes.
 • Uppmaning om att vara mer försiktig med ekonomiska beslut framöver. Fem i bägare ger vägledning om att vara mer noggrann och övervägd i dina ekonomiska beslut. Detta för att minimera risken för framtida förluster.

Vad betyder fem i bägare i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Undrar du vad fem i bägare i tarot betyder när kortet dras omvänt i en tarotläsning? Då indikerar det ofta en annan typ av dynamik och energi jämfört med när det dras rättvänt. Nedan utforskar jag hur detta kan påverka dig avseende kärleksliv, karriär och ekonomi.

Kärlek

 • Möjlighet till försoning och återupprättande av relationer. I en kärlekskontext kan detta kort uppochnedvänt signalera en möjlighet att läka och försonas. Kanske sker detta genom en återförening eller en förnyad förståelse mellan parterna.
 • Acceptans och frigörelse från tidigare hjärtesorg. Kortet uppmanar dig att släppa taget om gamla sorger och besvikelser samt fokusera på nuvarande eller framtida relationer.
 • Ny optimism inom romantik. Med ett nytt perspektiv på kärlek och relationer inbjuder kortet dig att gå in i nya romanser. Detta med förnyat hopp och optimism.

Karriär

 • Återhämtning från ett tidigare nederlag. Om du har gått igenom en svår tid på jobbet signalerar det uppochnedvända kortet en tid av återhämtning. Kanske pekar det även på framsteg eller nya möjligheter.
 • Ny energi och fokus i karriären. Det kan vara dags att rikta om din energi och dina ansträngningar mot nya mål eller projekt. Dessa bör harmonisera mer med dina talanger och ambitioner.
 • Omvärdering av karriärmässiga prioriteringar. Kortet påminner om att det kan vara dags att omvärdera och justera dina karriärmässiga prioriteringar. Detta för att uppnå en mer tillfredsställande balans i arbetslivet.

Ekonomi

 • Möjlighet att återhämta förlorade tillgångar. Har du lidit ekonomiska förluster? Då kan detta vara en tid av återhämtning, där du får chansen att rätta till dina tidigare misstag.
 • Tid för bättre ekonomisk planering och investeringar. Uppochnedvänt indikerar kortet att detta är en optimal tid för att lägga en solid ekonomisk plan och göra mer genomtänkta investeringar.
 • Lärdomar från tidigare misstag leder till bättre ekonomisk stabilitet. Genom att reflektera över och lära av tidigare ekonomiska misslyckanden öppnar kortet upp för möjligheter till större ekonomisk trygghet och framgång framgent.

Vanliga frågor om fem i bägare i tarot

Vad betyder fem i bägare i tarot?

När kortet är rättvänt symboliserar det ofta emotionell, smärta, förlust eller misslyckande. Uppochnedvänt indikerar det vanligtvis en tid av förändring eller återhämtning. I detta läge kan det också symbolisera acceptans eller emotionell frigörelse.

Avslutande tankar

Fem i bägare är ett komplext och laddat kort som talar till de djupaste delarna av vår mänskliga erfarenhet. Det handlar om sorg och förlust, men även försoning och ny början. Genom att förstå dess betydelse i olika aspekter av livet kan vi bättre hantera de emotionella landskap som kortet representerar. Detta oavsett om du grunnar på något som rör kärlekslivet, karriären eller ekonomiska beslut. Och aavsett om kortet dras rättvänt eller uppochnedvänt har det ett budskap som vi alla kan dra lärdom av.