Hem » Hur kan man ställa frågor till tarot?
Person som ställer frågor till tarot

Hur kan man ställa frågor till tarot?

Tarot är ett effektivt redskap för personlig utveckling, introspektion och vägledning. Men det handlar inte bara om att tolka korten utan även om de frågor man ställer. Så hur kan man ställa frågor till tarot?

Ställ öppna och direkta frågor istället för ja/nej-frågor, så får du mer användbara svar. Till exempel kan du fråga: ”Vilken är min största styrka och hur kan jag utnyttja den mer effektivt?” eller ”Hur kan jag förbättra min ekonomiska situation?”.

Det finns mer att säga på detta ämne, och i denna artikel utvecklar jag mitt svar på denna fråga. Jag vänder mig till dig som är intresserad av att ställa frågor till tarotkorten för att söka personlig vägledning. Kanske har du redan en tarotlek och har experimenterat med några grundläggande läggningar? Eller så är du helt ny och vill lära dig hur man kan ställa frågor på ett effektivt sätt. Oavsett bör du fortsätta att läsa för att få mer information.

Jag kommer nämligen att avslöja hur man kan ställa frågor till tarot på ett bra sätt. Genom att formulera dina frågor väl kan du få en djupare förståelse för din situation eller dina utmaningar. Jag går igenom allmänna riktlinjer och ger förslag på bättre och sämre frågor. Dessutom får du praktiska tips som kan hjälpa dig på traven när du ställer frågor till tarotkorten. Så låt oss påbörja vår gemensamma resa mot att avslöja det undermedvetnas mysterier med hjälp av tarotleken!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad är det för frågor man ska ställa till tarotkort?

Oavsett vilket som är ditt syfte med tarotläsningen är de frågor du ställer avgörande. Om du stället vaga eller alltför generella frågor kan även svaren bli vaga eller irrelevanta för din situation. Ställer du å andra sidan för specifika frågor riskerar du att begränsa svaren och därmed gå miste om värdefulla insikter.

Så vad är det för frågor man ska ställa till tarotkorten? Några exempel på riktlinjer som du bör förhålla dig till är att:

 • Undvika ja/nej-frågor. Tarot fungerar bäst när korten får utrymme att utforska en situations nyanser och detaljer. Därför är det bättre att ställa öppna frågor som öppnar upp för utförliga svar. Ja/nej-frågor begränsar och lämnar inte särskilt mycket utrymme för djup eller nyans.
 • Fokusera på öppna frågor. Öppna frågor är oftast mer effektiva än frågor som begränsar svarsutrymmet. Därför bör du gärna inleda dina frågor med ”Hur”, ”Vad” eller ”Varför”. Till exempel är ”Hur kan jag förbättra relationen med min partner?” en mycket bättre fråga än ”Ska jag lämna min partner?”
 • Hålla frågorna personliga och relevanta för dig. Ett vanligt misstag är att fokusera på andra människors känslor eller beslut. När du ställer frågor till tarotkorten bör du istället försöka att koncentrera dig på dina egna handlingar, känslor och beslut. Frågor som ”Vad kan jag göra för att förbättra X?” eller ”Hur påverkar detta mig?” är oftast mer givande än frågor som ”Vad tänker han/hon om mig?”
 • Vara så specifik som möjligt utan att begränsa svarets omfattning. Det är en konst att vara tillräckligt specifik för att få relevant vägledning utan att vara så smal att du begränsar svaren du får. Om du till exempel frågar ”Hur kan jag bli lycklig?” kan svaret bli för brett och vagt för att vara användbart. Men om du frågar ”Hur kan jag finna glädje i mitt nuvarande jobb?” ger du tarotkorten en tydligare ram att förhålla sig till.

Att veta hur man kan ställa frågor till tarot är inte alltid enkelt. Men det är en viktig del av att göra din tarotläsning så givande som möjligt. Härnäst kommer jag att belysa några exempel på bra och dåliga frågor för att klargöra vad som oftast fungerar bäst.

Vill du börja ställa frågor till tarot? I guiden till att köpa tarotkort avslöjar jag vilka tarotlekar som är särskilt nybörjarvänliga!

Hand som håller upp ett tarotkort

Exempel på dåliga frågor och varför de är problematiska

För att fullt ut förstå hur man kan ställa frågor till tarot på ett effektivt sätt bör vi titta på några dåliga frågor. Nedan tar jag upp några exempel på frågor som är mindre effektiva och därmed mindre bra. Utöver att belysa själva frågorna kommer jag också förklara varför de inte är särskilt bra.

 • ”Kommer jag att vinna på lotto?” Denna fråga är problematisk av flera skäl. För det första är detta en ja/nej-fråga, vilket inte lämnar mycket utrymme för ett nyanserat svar. För det andra fokuserar den på en osannolik yttre händelser som ligger utom din kontroll.
 • ”Är min partner otrogen?” Detta är återigen en ja/nej-fråga. Dessutom fokuserar den på en annan persons handlingar och beslut. Därmed kan det vara svårt att få konkret vägledning kring denna fråga. Det är också en känslig fråga som kan framkalla starka känslor.
 • ”Vilken dag ska jag säga upp mig från jobbet?” Denna fråga är alltför specifik och begränsar svaret till en exakt tidpunkt. Detta är inte alltid det mest givande sättet att använda tarot. Det skulle vara bättre att fråga ”Hur kan jag förbereda mig för ett karriärbyte” eller ”Vad bör jag tänka på innan jag byter jobb?”
 • ”Hur kommer vädret att vara på min bröllopsdag?” Tarot är inte ett verktyg för att förutsäga väderförhållanden eller andra mycket specifika och oberoende variabler. Det är bättre att använda tarotleken för frågor som rör personliga insikter. För väderprognoser bör du istället besöka SMHI eller någon annan vädertjänst.
 • ”Vad tänker andra om mig” Denna fråga är problematisk eftersom den fokuserar på andra människors tankar och känslor. Vad du istället bör fokusera på är sådant som du faktiskt kan styra över. En bättre fråga skulle kunna vara ”Hur kan jag förbättra mina relationer med andra?”

När du vill veta hur man kan ställa frågor till tarot bör du undvika denna typ av frågor. Genom att förstå varför de är problematiska kan du fokusera på att formulera frågor som ger dig de insikter och den vägledning du söker.

Exempel på bra frågor och varför de är effektiva

Ovan har jag gått igenom några exempel på dåliga frågor att ställa till tarot. Så vad är det för frågor man ska ställa till tarotkorten, kanske du undrar? Dessa är några exempel på bättre formulerade frågor:

 • ”Hur kan jag stärka relationen med min familj?” Denna fråga är öppen, fokuserad och direkt relevant för dig som frågeställare. Den inbjuder till en djupgående och nyanserad förståelse för situationen. I slutändan kan den dessutom leda till konkreta råd.
 • ”Vilka steg kan jag ta för att utveckla min karriär?” Detta är ett annat exempel på en öppen och fokuserad fråga som ger utrymme för flera möjliga svar. Den är inte begränsad till en enda lösning eller väg. Därmed kan du få en rad olika perspektiv genom att ställa denna fråga.
 • ”Vad bör jag fokusera på för att förbättra min hälsa?” Detta är en bättre fråga än ”Kommer jag att bli frisk snart”, som är en ja/nej-fråga. Genom att fråga vad du bör fokusera på för att förbättra din hälsa ger du mer utrymme för nyanser och långsiktiga råd. Frågan är också direkt relevant för dig som frågeställare samt dina egna handlingar och beslut.
 • ”Vilka utmaningar står jag inför och hur kan jag bäst hantera dem?” Denna fråga är både specifik och öppen. Därmed är den idealisk att ställa till tarotkorten. Den tar upp en konkret händelse eller tid i ditt liv och ber om vägledning för att hantera denna.
 • ”Hur kan jag förstå mig själv bättre?” Denna fråga kan förvisso tyckas vara bred, men den är trots detta mycket effektiv. Detta då den eftersträvar en djupare självkännedom. Den är öppen och möjliggör en mängd olika svar som kan ge dig nya insikter kring din personlighet, dina drömmar och dina rädslor.
 • ”Vad kan jag göra för att förbättra min ekonomiska situation?” Här fokuserar du på konkreta åtgärder som du kan vidta. Detta snarare än att fråga ”Kommer jag att blir rik?” eller liknande. Det sämre exemplet är både en ja/nej-fråga och fokuserar på en osannolik extern händelse.

Använd gärna dessa exempel som vägledning för att formulera dina egna effektiva frågor. När du vet hur man kan ställa frågor till tarot kommer du kunna göra dina tarotläsningar mer insiktsfulla.

Vanliga frågor om att ställa frågor till tarot

Hur kan jag ställa frågor till tarot?

För att ställa frågor till tarotkorten bör du först fokusera på det du undrar över och vill få reda på. Formulera därefter din fråga som en öppen och direkt sådan, inte en ja- eller nej-fråga. Då får du ett mer nyanserat och insiktsfullt svar.

Vad är det för frågor man ska ställa till tarotkort?

Det bästa är att ställa öppna frågor som rör ditt liv och dina beslut. Ett exempel på en bra fråga kan vara ”Vad behöver jag fokusera på just nu för att förbättra mitt liv?”. Denna typ av fråga ger utrymme för djupare insikter och vägledning.

Avslutande tankar

Nu har du fått en gedigen översikt över hur man kan ställa frågor till tarot. Att formulera rätt frågor kan vara avgörande för att få de mest insiktsfulla och användbara svaren. Så undvik ja/nej-frågor och fokusera istället på öppna, personligt relevanta och specifika frågor. Genom att göra detta öppnar du upp för en djupare förståelse och mer nyanserad vägledning.

Kort som exempelvis fem i stavar kan ge insikt i såväl externa som interna konflikter. Att förstå vad kortet betyder i olika lägen (rättvänt eller uppochnedvänt) kan öka din förståelse. Men kom ihåg att tarot är ett verktyg för personlig utveckling och insikt, inte ett substitut för professionell rådgivning. Rustad med riktlinjerna och exemplen från denna artikel är du dock väl förberedd för en givande upplevelse med din tarotlek.

Läs mer