Hem » Vilken är skillnaden mellan empati och sympati?
Kvinna som undrar vilken skillnaden mellan empati och sympati är

Vilken är skillnaden mellan empati och sympati?

Det är lätt hänt att vissa begrepp inom psykologin används på ett sådant sätt att de förväxlas med varandra. Två sådana begrepp är de som rör vår förståelse för andra. Så vilken är egentligen skillnaden mellan empati och sympati?

Skillnaden mellan empati och sympati är att en person som är empatisk känner för andra personer på ett djupare plan. De kan sätta sig in i andras perspektiv och förstå deras smärta. Sympatiska personer är ytligt medkännande och kan även vara dömande.

Det finns med andra ord flera likheter mellan dessa bägge förmågor. En viktig skillnad är dock att empati innebär att du känner lite djupare för någon annan och dennes lidande. Att du är sympatisk innebär också att du har medkänsla för personen ifråga, men på ett lite ytligare sätt.

Läs vidare för att lära dig mer om skillnaden mellan empati och sympati!

Detta är skillnaden mellan empati och sympati

För att på riktigt kunna förstå skillnaden mellan empati och sympati är det viktigt att vi reder ut dessa begrepp. Så här ligger det till:

  • Empati innebär att du känner vad någon annan känner och aktivt lyssnar på vad personen har att säga. Du är inte dömande utan försöker verkligen sätta dig in i personens perspektiv.
  • Sympati betyder att du har tankar om vad någon annan känner men att du är mer dömande. Du kan också ge personen råd utan att denne har bett dig om sådana. Du ser bara till själva ytan av problemet, angriper det från ditt eget perspektiv och ignorerar eller förtrycker dina egna känslor.

När du är sympatisk känner du med andra ord inte vad den andra personen känner. Du tycker förvisso synd om personen men förstår samtidigt inte hur den känner. En annan viktig skillnad är alltså att sympatiska personer ofta är dömande när de ger råd. Empatiska personer är å sin sida inte dömande på detta sätt.

Kvinna som visar empati eller sympati för en man

Vanliga frågor om skillnaden mellan empati och sympati

Vilken är skillnaden mellan empati och sympati?

Empati handlar om hur mycket förståelse och medlidande du kan ha för andra människor. Sympati handlar mer om att du tycker synd om någon annan. Empati är förmågan att vara medkännande medan sympati är en lättnad över att inte själv vara drabbad.

Vilken är skillnaden mellan empati och medkänsla?

Det finns flera skillnader mellan empati och medkänsla. Bägge är känslor, men när du har medkänsla är distansen större mellan dig och det lidande som du bevittnar. Du tar då ett steg tillbaka och frågar dig vad du kan göra för att hjälpa personen.

Avslutande tankar

Den främsta skillnaden mellan empati och sympati handlar om till vilken grad man känner för andra människor. Sympati är helt enkelt förväntat och sträcker sig inte längre än till en ytlig medömkan för andra. Sympatiska individer tycker synd om andra men kan också vara dömande och klandra andra personer. Därigenom skiljer de sig åt från empatiska personer vilka faktiskt känner för andra människor och förstår dessa på ett djupare plan.

Läs mer