Hem » Vad är skillnaden mellan tarotkort och orakelkort?
Orakelkort

Vad är skillnaden mellan tarotkort och orakelkort?

Det finns flera olika typer av spirituella kort att välja mellan. Om du är intresserad av att utforska dessa kanske du är osäker på var du ska börja. Så vad är skillnaden mellan tarotkort och orakelkort?

Den viktigaste skillnaden mellan tarotkort och orakelkort är att tarotkorten har en mer traditionell struktur som ofta tar längre tid att lära sig. Orakelkorten är mer flexibla och kan tolkas på ett friare sätt, vilket gör dem mer nybörjarvänliga.

Denna artikel syftar till att utforska och belysa dessa skillnader. Läs vidare för att utforska dessa kortlekars historik, strukturella uppbyggnad, användningsområden och metodologiska skillnader. Jag kommer även att diskutera vikten av personliga val och preferenser. Detta för att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut om vilket alternativ du vill utforska närmare.

Vill du lära dig mer om tarot? Läs då min guide till tarotkort för nybörjare!

Så kan du välja mellan tarotkort och orakelkort

Valet mellan tarotkort och orakelkort bör göras utifrån flera olika faktorer och avväganden. Du bör välja en spirituell kortlek utifrån dina personliga behov och din andliga eller filosofiska övertygelse. Du bör även väga in hur mycket tid du är villig på att lära dig att tolka korten. Dessa är några saker som du bör tänka på när du gör ditt val:

Välj tarotkort om du:

  • Föredrar en kortlek med en lång och anrik historia.
  • Vill utforska komplexa symboler och arketyper.
  • Är intresserad av att lära dig en konstform som tar tid att behärska.
  • Föredrar en metodologisk och strukturerad tolkning av korten.
  • Söker djupa, omfattande och ofta komplexa svar på dina frågor.

Välj orakelkort om du:

  • Föredrar en mer öppen, anpassningsbar och flexibel kortlek.
  • Vill fokusera på vissa specifika andliga teman eller områden i livet.
  • Önskar ett mer intuitivt och mindre strukturerat sätt att tolka korten.
  • Är nybörjare och snabbt vill sätta igång.
  • Söker snabba och enkla svar eller daglig inspiration.

Nedan belyser jag de båda kortlekarnas historiska bakgrund, uppbyggnad och användningsområden. Fortsätt att läsa för att lära dig mer om vad som är skillnaden mellan tarotkort och orakelkort!

Historisk bakgrund

Tarotkort och orakelkort är två populära verktyg för andlig vägledning, personlig insikt och spådom. Vid en första anblick kan de verka lika, men det finns viktiga skillnader mellan dem. Den första skillnaden har att göra med de båda kortlekarnas historia.

Tarotkort

Tarot har en lång och anrik historia som sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Ursprungligen var tarotkorten inte avsedda för spådom eller andlig vägledning, utan användes som ett vanligt kortspel i Europa. Det var först under 1700- och 1800-talen som korten började förknippas med mystik och esoterism. Tarot har genom åren influerats av bland annat kabbalan, astrologi och alkemi. Därigenom har tarotkorten fått sin rika symbolik och komplexa struktur.

Vill du utforska dessa mystiska kort? Se då min guide för att få hjälp att köpa tarotkort som passar dig!

Orakelkort

Till skillnad från tarotkort har orakelkort ingen fast historisk eller strukturell ram. De har istället dykt upp i olika kulturer och tidsperioder på ett mer flyktigt sätt. Dessa kort kan också anpassas för en mängd olika ändamål och filosofier. Orakelkorten är vanligtvis mer moderna och har inte lika lång historia som tarotkorten. Däremot har de snabbt blivit populära tack vare sin flexibilitet och låga instegströskel. De är även anpassningsbara och kan prydas av allt från änglar till djur och naturfenomen. Dessutom har de inte en lika fastlagd symbolik eller ett obevekligt regelverk.

Detta visar på vad skillnaden är mellan tarotkort och orakelkort. Såväl historien som de kulturella rötterna skiljer sig åt väsentligt för dessa bägge system. Tarotkorten har en mer strukturerad uppbyggnad och formell historia. Orakelkorten är mer fria att anpassas och förändras utifrån individens eller skaparens preferenser och övertygelser.

Genom att förstå den historiska bakgrunden till de båda kortlekarna kan vi bättre förstå dem. Denna förståelse lägger en bra grund för att begripa de nuvarande skillnaderna i deras struktur och användningsområden. Dessa aspekter kommer jag att utforska i nästa del av denna artikel.

Tarotkort och guideböcker

Uppbyggnaden är en skillnad mellan tarotkort och orakelkort

En annan viktig skillnad mellan tarotkort och orakelkort är den strukturella uppbyggnaden av de båda kortlekarna.

Tarotkort

Tarotkortens struktur är väldigt specifik. En tarotlek har i allmänhet 78 kort och är uppdelad i två huvuddelar: Stora arkanan och Lilla arkanan. Stora arkanan består av 22 kort som representerar större livshändelser eller andliga läxor. Lilla arkanan innehåller 56 kort och fokuserar mer på vardagliga händelser och situationer. Denna del av tarotleken är i sin tur uppdelad i fyra sviter: bägare, svärd, mynt och stavar. Varje svit har 14 kort som är numrerade från 1 till 10, samt fyra hovkort (page, riddare, drottning och kung).

Tarotkorten har en symbolik som är djupt rotad i kortens historia och filosofiska system. Detta gör dem till ett komplext verktyg för att utforska andlighet och den mänskliga psykologin.

Orakelkort

Orakelkort har ingen standardiserad struktur utan varierar i antal kort beroende på kortlek. Vissa kan ha så få som 20 kort medan andra har fler än 100. De olika orakelkorten kan ofta vara tematiska. De fokuserar vanligtvis på specifika aspekter av livet, som kärlek, karriär eller andlig utveckling. De kan vara inspirerade av olika system för filosofi eller andlighet. Men de har ingen fastlagd struktur eller uppsättning av regler som måste följas. Detta gör dem flexibla och anpassningsbara, vilket många användare ser som en av de största fördelarna.

Även symboliken och temana kan variera dramatiskt mellan olika lekar med orakelkort. De kan inkludera allt från mytologiska figurer och änglar till kraftdjur och kristaller.

Användningsområden

När vi diskuterar vad skillnaden är mellan tarotkort och orakelkort bör vi även kika på deras användningsområden. Även detta är en aspekt där de båda kortlekarna skiljer sig åt väsentligt.

Tarotkort

Tarotkort används i en rad olika sammanhang och för olika ändamål. De mest kända användningsområdena är sannolikt spådom och andlig vägledning. Men tarot används även för meditation, självreflektion och till och med som ett verktyg i psykoterapi. Eftersom tarotkorten har en fast och komplex struktur är tröskeln till att lära sig att tolka dem lite högre. Därför finns det idag professionella tarotläsare som tillhandahåller sina tjänster såväl i fysisk form som digitalt.

Orakelkort

Orakelkort är mer flexibla när det kommer till användning. De kan anpassas till en mängd olika syften och behov. De används ofta för personlig eller andlig utveckling, samt affirmationer eller för att sätta intentioner. Eller så kan de helt enkelt användas som en daglig påminnelse eller för vägledning. De är mer fria när det kommer till användning, vilket gör dem mer lättillgängliga. De kan användas av i princip vem som helst, oavsett tidigare erfarenhet av spirituella kort eller kunskap.

Orakelkorten kan även användas i kombination med andra andliga metoder. De kan även användas i samband med helande behandlingar, som kristallhealing eller chakraarbete. De kan även skräddarsys för att passa en specifik typ av filosofi eller andlighet.

Praktiska skillnader

Så vad är skillnaden mellan tarotkort och orakelkort när det kommer till användningsområden? En viktig praktisk skillnad är att tarot ofta kräver en mer systematisk läggning och tolkning. Det finns etablerade sätt att blanda, dra och lägga ut korten på bordet. Det finns även traditionella tolkningar som förknippas med varje kort och deras respektive position i en taroläggning.

I detta avseende är orakelkort mer flexibla. Du kan dra ett enda kort att använda som dagens inspiration. Eller så kan du använda flera kort för att få en djupare insikt i en specifik fråga eller situation. Det finns inte nödvändigtvis några fasta regler för hur korten ska läggas eller tolkas. Därmed är utrymmet för personlig intuition och kreativitet stort.

Tarot kan alltså ses som ett mer rigoröst och systematiskt alternativ. Det kan lämpa sig väl för dem som söker djupa och komplexa s var. Orakelkort erbjuder en större frihet och flexibilitet. De kan därmed vara ett bättre val för dem som söker en mer personlig och anpassningsbar upplevelse.

Orakelkort

Vanliga frågor om orakelkort

Vad är skillnaden mellan tarotkort och orakelkort?

Tarotkort har en viss struktur och komplex symbolik som tar tid att lära sig. Orakelkort är mer flexibla vad gäller teman och antal kort i leken. De har inga fasta regler för användning eller tolkning och är därför lättare att komma igång med.

Hur gör man med orakelkort?

Du kan använda orakelkort på ett fritt och otvunget sätt. Ett enkelt tillvägagångssätt är att ställa en fråga eller sätta en intention och sedan blanda korten med denna i åtanke. Dra sedan ett eller flera kort att tolka med hjälp av din intuition.

Avslutande tankar

Jag hoppas att denna artikel har gett dig svar på vad som är skillnaden mellan tarotkort och orakelkort. Är du nyfiken på att få andlig vägledning och personliga insikter med hjälp av spirituella kort? Både kortlekarna har sina unika styrkor och svagheter. Så det kan vara värt att prova både tarot och orakelkort för att se vilket alternativ som passar dig bäst.

Läs mer