Hem » Vilka yrken väljer en narcissist gärna att jobba inom?
Narcissist som funderar på vilket yrke hon ska välja

Vilka yrken väljer en narcissist gärna att jobba inom?

Begreppet narcissism har sitt ursprung i den grekiska myten om Narkissos, som förälskade sig i sin egen avbild. Många människor har narcissistiska drag, såsom en uppblåst självbild, ett stort bekräftelsebehov och en avsaknad av empati för andra. Det är dock långtifrån alla som lider av narcissistiskt personlighetssyndrom (NPD). Men narcissister finns många många arbetsplatser, så vilka yrken väljer en narcissist gärna att jobba inom?

Narcissister väljer ofta att jobba inom yrken där de kan få uppmärksamhet, makt och kontroll. Därför söker de sig ofta till höga befattningar inom underhållningsbranschen, försäljning och marknadsföring, företagsledningar, politiken, juridiken och medicinen.

Narcissister tenderar att söka sig till vissa yrken som kan tillgodose deras behov av uppmärksamhet, makt och kontroll. Värt att notera är att vissa yrken har en högre förekomst av narcissister, men detta innebär inte att alla som arbetar inom yrket har narcissistiska personlighetsdrag. Däremot kan yrkena ifråga locka till sig dessa personer i större omfattning än andra yrken. Fortsätt att läsa för att få reda på vilka yrken en narcissist väljer att söka sig till!

1. Skådespelare

Underhållningsbranschen är rena rama magneten för personer med narcissistiska personlighetsdrag. Denna bransch erbjuder dem stora möjligheter till berömmelse och uppmärksamhet. Därför är skådespelare ett yrke som en narcissist ofta väljer för att tillgodose dessa behov. Lockelsen att bli känd och få fans som ser upp till dem kan vara närmast oemotståndlig för narcissister. Skådespeleriet ger dem en plattform där de kan visa prov på sin talang och få beröm, vilket tillgodoser deras bekräftelsebehov.

2. Programvärd

Ett annat yrke inom underhållningsbranschen som lockar många narcissister är jobbet som programvärd. Här får de möjlighet att befinna sig i rampljuset och vara ansiktet utåt för ett program. Dessutom har en programvärd ofta ett stort inflytande på sina gäster och sin publik. Denna maktdynamik kan vara väldigt attraktiv för en person med narcissistiska personlighetsdrag. Programvärden kan också styra samtalen, sätta tonen och vinkla berättelser på ett sätt som passar deras personliga agenda.

3. Säljare

När vi diskuterar vilka yrken en narcissist väljer står säljare högt upp på listan. Detta yrke ger narcissister möjligheten att övertala och manipulera andra genom att pracka på dem tjänster eller produkter. Dessutom är försäljningsyrket ett yrke där konkurrens uppmuntras och uppmärksammas genom möjligheter till lönehöjningar och befordringar.

Säljare

4. Marknadsförare

Marknadsförare är ett annat yrke som kan locka till sig många narcissister. Här får de möjlighet att skapa berättelser och forma publikens uppfattning med hjälp av manipulativa budskap. Det kan också vara lockande för dem att försöka få en ledande position som till exempel marknadsföringschef. En sådan befattning låter dem nämligen fatta strategiska beslut högre upp i hierarkin och denna makt kan locka narcissistiska personer.

5. Verkställande direktör

Personer med narcissistiska drag har ofta en dragning till ledande befattningar då dessa förknippas med makt och prestige. Därför är verkställande direktör (vd) ett yrke som en narcissist kan välja att söka sig till framför andra yrken. En vd har trots allt den högsta befattningen på ett företag och kan styra företaget med en järnhand. Denna makt lockar därför narcissister som gärna vill vara dominanta och kunna forma företagets framtid.

6. Entreprenör

Det kommer förmodligen inte som en förvåning att många narcissister gärna vill vara entreprenörer. I denna yrkesroll får de möjlighet att lyfta fram sig själva och bygga ett personligt varumärke. Entreprenörskapet handlar ofta om att skaffa sig ett rykte i branschen och att marknadsföra det egna varumärket. Detta kan tillsammans med risktagandet vara väldigt tilltalande för narcissister som vill visa sig duktiga och söka andras bekräftelse.

7. Politiker

Politikens värld kan framstå som en väldigt attraktiv arena för narcissister. Där får de chansen att hamna i offentlighetens blickfång samt få inflytande och makt. Därför kan en narcissist vilja bli politiker för att på så vis hamna i rampljuset. Denna nivå av offentlighet kan vara väldigt tilltalande för personer som söker bekräftelse. Som folkvald får en politiker dessutom möjlighet att forma politiken och fatta beslut som påverkar samhället. Även detta är väldigt attraktivt för personer med narcissistiska tendenser som gärna vill kunna styra andra och göra ett avtryck.

8. Politisk konsult

Även politisk konsult är ett yrke som en narcissist kan välja för att på detta sätt ta sig in i politikens värld. I denna yrkesroll får personen dessutom möjlighet att manipulera folk bakom kulisserna. Detta genom att agera rådgivare till en politiker när det kommer till strategi och budskap. Detta är därför en yrkesroll som är attraktiv för narcissister, vilka gärna vill skapa ett narrativ och påverka andra personers uppfattning.

9. Advokat

Juridiken är en annan värld som lockar många narcissister. Som advokat kan en narcissist få möjlighet att mäta sig med sin motpart i rättssalen. Detta kan vara väldigt givande för narcissister som älskar konkurrens och gärna vill visa att de är bättre än andra. De får dessutom ägna sig åt en slags teater när de representerar sina klienter i rättssalen och argumenterar å deras vägnar. Även detta kan vara tilltalande för en narcissist som vill stå i fokus och uppträda för en publik.

Advokat

10. Företagsjurist

Ett annat yrke inom juridiken som en narcissist ofta kan välja är jobbet som företagsjurist. Här finns det en maktdynamik som kan vara väldigt tilltalande för narcissistiska personer. Dessutom står mycket på spel och ärendena kan vara väldigt komplexa. Dessutom präglas detta yrke även av förhandling och manipulation. Företagsjuristen behöver nämligen vara en skicklig förhandlare och forma åsikterna hos andra.

11. Kirurg

Jobbet som kirurg kan vara attraktivt för en narcissist. Här får nämligen personen möjlighet att rädda liv och bära ett stort ansvar på sina axlar. Dessutom är yrket förknippat med en stor prestige. Förutom att agera räddare och hjälte får narcissisten också mycket bekräftelse av att vara en framgångsrik kirurg.

12. Plastikkirurg

Narcissister är inte bara självupptagna utan lägger ofta också en stor vikt vid sitt eget och andras utseende. Som plastikkirurg får narcissisten möjlighet att förbättra eller förändra sina patienters fysiska utseende. Dessutom är yrket vanligtvis lukrativt på så vis att plastikkirurger brukar ha en ganska hög lön. Även detta kan locka narcissister som jagar rikedom, prestige och social status.

13. Influerare i sociala medier

De sociala medierna har skapat en helt ny kategori av kändisar – influerare. Dessa personer bygger upp ett stort följe på sina plattformar och kan därmed påverka en stor skara människor. Detta är ett yrke som är väldigt attraktivt för narcissister. Här får de nämligen möjlighet att bygga ett personligt varumärke och matas dessutom med en konstans uppmärksamhet och bekräftelse från sina följare.

14. Personlig tränare

Det vore inte rätt att skapa en lista över de yrken som en narcissist gärna väljer utan att ta med personlig tränare i listan. Detta yrke kan ofta locka till sig personer med narcissistiska tendenser tack vare det stora fokuset på fysiskt utseende. Dessutom har den personliga tränaren en makt över sina klienter. Denna maktdynamik är väldigt attraktiv för narcissister som generellt sett är makttörstande personer.

Vanliga frågor om vilka yrken en narcissist väljer

Vilka yrken väljer en narcissist?

Det finns många jobb som tilltalar narcissister. Några exempel på yrken som en narcissist ofta väljer är: skådespelare, programvärd, säljare, entreprenör, politiker, advokat, kirurg och personlig tränare. Även influerare i sociala medier är ett populärt yrke bland narcissister.

Avslutande tankar om vilka yrken en narcissist väljer

I denna artikel har jag stolpat upp 14 olika yrken som en narcissist gärna väljer att söka sig till. Dessa jobb ger narcissister möjlighet till uppmärksamhet, makt och bekräftelse – tre starka drivkrafter hos personer med narcissistiska drag. Med detta sagt är naturligtvis inte alla personer som är verksamma inom dessa yrken narcissister.

Läs mer