Hem » 18 tecken på att du lever i ett destruktivt förhållande
Ett par som lever i ett destruktivt förhållande

18 tecken på att du lever i ett destruktivt förhållande

Osunda förhållanden kan ha en väldigt stor negativ inverkan på din hälsa och ditt välbefinnande. Problemet är dock att vissa relationer är uppenbart osunda och dåliga medan andra flyger lite grann under radarn. Men även om inget förhållande är perfekt behöver du kunna känna igen tecknen på att du lever i ett destruktivt förhållande. Dessutom behöver du veta hur du ska gå tillväga för att antingen förbättra eller avsluta relationen.

Vanliga tecken på att du kan leva i ett destruktivt förhållande

Några vanliga tecken på att du kan leva i ett destruktivt förhållande är att:

 • kontrollerande beteende
 • dålig kommunikation
 • oärlighet
 • respektlöshet
 • svek
 • skuldbeläggning
 • mobbning
 • drama
 • psykisk misshandel
 • fysisk misshandel
 • verbala kränkningar
 • rädsla
 • manipulativa beteenden
 • skrämseltaktiker
 • isolering
 • svartsjuka
 • ensamhet
 • förlöjligande.

Läs vidare för att få mer information om tecknen på att du lever i ett destruktivt förhållande samt vad du kan göra åt saken!

Se upp för dessa fyra varningsflaggor i en relation

Det finns vissa varningsflaggor som du bör hålla utkik efter om du tror dig leva i ett destruktivt förhållande. Dessa är: kontroll, avsaknad av tillit, respektlöshet och dålig kommunikation. Fortsätt att läsa så kommer jag att berätta mer om dessa!

Kontroll

I ett destruktivt förhållande kan det vara så att den ena parten försöker kontrollera och styra den andra personens liv. Detta kan antingen ske genom skrämseltaktiker eller manipulativa beteenden. Till exempel kan personen ifråga försöka isolera dig från din familj och dina vänner. Det kan också handla om att din partner försöker göra dig ekonomiskt beroende av partnern och därmed göra det svårare att lämna förhållandet.

Denna typ av kontroll kan även yttra sig genom svartsjuka. Det är förvisso fullt mänskligt att bli svartsjuk då och då, men det är osunt att vara en alltför kontrollerande partner. Så om din partner försöker ha en för stor kontroll över ditt liv bör du alltså dra öronen åt dig.

En kontrollerande person som bråkar med sin partner

Avsaknad av tillit

En annan varningsflagga som kan indikera att du lever i ett destruktivt förhållande är avsaknad av tillit. Detta är en egenskap som ofta präglar osunda relationer. Till exempel kan du känna att du behöver dölja vissa saker från din partner. Eller så kanske du känner att partnern döljer något för dig.

För att ni ska kunna ha ett sunt förhållande är det viktigt att ni har en stor tillit till varandra. Bägge parter behöver ha en tillit till den andra parten. Detta kan bland annat yttra sig i form av att man öppnar upp för varandra och berättar om sina allra innersta tankar och känslor.

Värt att notera är att tilliten i hög utsträckning kan präglas av ditt och din partners anknytningsmönster. Dessa mönster formas generellt sett under barndomen utifrån hur vi interagerar våra föräldrar och hur vi upplever dessa. Men anknytningsmönstren fortsätter sedan att prägla oss även senare i livet. Så om du tidigare inte har kunnat förlita dig på andra människor kan du också ha svårare att visa en stor tillit till din partner.

Respektlöshet

Respektlöshet kan yttra sig på flera olika sätt i ett destruktivt förhållande. Ibland kan den visa sig genom att den ena personen ständigt avfärdar sin motpart. I andra fall kan det handla om respektlösa beteenden såsom ett förlöjligande av personen alternativt dess intressen eller åsikter.

Denna typ av respektlöshet kan ofta upplevas som att du blir avfärdad om din partner. Du kan därför känna en rad olika känslor såsom att du känner dig ensam och utstött eller utskämd och förlöjligad.

Dålig kommunikation

Bra kommunikation är A och O i ett sunt förhållande. Därför är det föga förvånande att dålig kommunikation är en egenskap som ofta kännetecknar destruktiva förhållanden. Det kan till exempel handla om att man överhuvudtaget inte pratar om problem eller att man undviker att ta itu med de stora frågorna. Den dåliga kommunikationen kan även resultera i att en eller bägge parter inte lyssnar bra på sin motpart eller blir onödigt defensiv.

Det har faktiskt visat sig att just kommunikationen är en av de allra viktigaste hörnstenarna i ett sunt förhållande. Dålig kommunikation leder till fler skilsmässor än vad andra faktorer gör, inklusive stress och partnerns personlighet.

Ett destruktivt förhållande kan tära mycket på dig

Känner du ett behov av att alltid behöva gå som på nålar kring din partner? Eller känner du att du måste dölja dina verkliga tankar eller känslor? Kanske känner du till och med att du behöver åsidosätta dina egna intressen för att göra din partner lycklig? Om så är fallet kan det vara så att du lever i ett destruktivt förhållande.

Ett annat tecken på att förhållandet är destruktivt och osunt är att det är obalanserat. Likt i en ensidig vänskap kan det lätt uppstå en obalans i ett romantiskt förhållande. Om du lever i ett sådan relation kan du uppleva att du anstränger dig mer för att förhållandet ska fungera. Du kan då känna dig trött och sliten, isolerad och övergiven.

Värt att notera är att destruktiva förhållanden ibland kan uppstå till följd av stor stress. Men om de negativa mönstren inte är tillfälliga utan snarare bestående eller stärks över tid kan du vilja göra något åt detta.

Så kan du förändra ett destruktivt förhållande

Sunda förhållanden kan vara väldigt gynnsamma för ditt allmänna välbefinnande. Därför behöver du göra vad du kan för att skydda dig från osunda sådana. Om du tror att du lever i ett destruktivt förhållande bör du därför försöka göra något åt saken. Det första du behöver göra är dock att ta reda på om relationen kan räddas ööverhuvudtaget.

Kvinna som gråter på grund av sitt destruktiva förhållande

Kan man rädda en destruktiv relation?

En vanlig fråga som många ställer sig är huruvida man kan rädda en destruktiv relation. Svaret är att det beror på hur de rådande förutsättningarna ser ut. Du behöver därför börja med att analysera relationen för att ta reda på om det går att rädda den.

För att kunna reparera den skada som har uppstått och gå vidare på ett sunt sätt för bägge parter behöver ni först prata med varandra. Såväl du själv som din partner behöver nämligen vara villiga att jobba för att rädda relationen om räddningsaktionen ska lyckas. Om den ena personen är ovillig eller oförmögen att förändra sitt osunda beteende kan man tyvärr inte rädda den destruktiva relationen.

Rädda förhållandet genom att identifiera och motverka destruktiva beteenden

För att ni ska kunna rädda er destruktiva relation är det viktigt att ni skapar en bra grund för ett sunt förhållande. Därför behöver du först identifiera de olika destruktiva och osunda beteenden som tidigare har präglat relationen. Därefter behöver du arbeta tillsammans med din partner för att motverka dessa. Detta kan ni göra genom att vidta dessa åtgärder:

 1. Identifiera tillsammans osunda mönster i förhållandet. Börja med att identifiera de problematiska beteenden och mönster som orsakar problem för er.
 2. Berätta vilka dina emotionella behov är. Vi har alla vissa emotionella behov som vi gärna vill ha tillgodosedda. Men du kan inte förvänta dig att din partner ska kunna tillgodose dessa utan att ha kännedom om dem. Därför behöver du berätta för din partner vilka de är.
 3. Erbjud din partner emotionellt stöd. För att ni ska kunna rädda ert destruktiva förhållande behöver ni skapa en sundare grund att stå på. Därför bör du erbjuda din partner ditt emotionella stöd på ett sätt som inte präglas av manipulation eller skuldbeläggande.
 4. Lyssna aktivt på varandra. Den muntliga kommunikationen är en viktig del av ett förhållande. Därför bör ni ta för vana att lyssna aktivt på varandra för att verkligen kunna förstå och stötta varandra.
 5. Undvik alla manipulativa beteenden. Det är viktigt att inte använda manipulativa beteenden, inklusive emotionell manipulation. Ni bör med andra ord inte försöka att manipulera varandra till att göra något som motparten inte vill göra. Manipulativa beteenden riskerar nämligen att bara skada ert förhållande än mer.

Då bör du lämna ert destruktiva förhållande

Långt ifrån alla destruktiva förhållanden kan tyvärr räddas. Har gjort allt som står i din makt för att rädda förhållandet utan att din partner visar någon vilja att förbättra sig eller bidra till en sund relation? Då kan det vara dags att faktiskt göra slut och lämna förhållandet helt och hållet. Genom att göra detta får du möjlighet att investera mer i andra, sundare relationer.

I de allra flesta fall gör du bäst i att göra slut antingen öga mot öga eller genom ett telefonsamtal. Men det kan även finnas vissa situationer då du vill kunna avsluta ett förhållande via SMS. När så är fallet kan du låta dig inspireras av de förslag på SMS som jag ger i den länkade artikeln.

Kvinna som väljer att lämna sitt förhållande

Vanliga frågor om destruktiva förhållanden

Vad är ett destruktivt förhållande?

Ett destruktivt förhållande är en relation som är osund och skadlig för en eller båda parter. Det kan handla om att förhållandet är tärande psykiskt och ibland även fysiskt. Exempelvis manipulativa beteenden eller svartsjuka kan prägla relationen.

Hur avslutar man ett destruktivt förhållande?

När du har bestämt dig för att lämna ett destruktiv förhållande behöver du vara öppen mot din partner om detta. Berätta för partnern på ett kortfattat och rakt sätt att du vill göra slut och varför. Lämna sedan förhållandet och gå vidare i livet.

Varför hamnar man i destruktiva relationer?

Det kan finnas många olika skäl till att du tenderar att hamna i destruktiva relationer. Men den främsta anledningen är vanligtvis att du har en låg självkänsla och inte känner att du kan stå på dig. Du bör lära dig att sätta gränser mot din partner.

Kan man rädda en destruktiv relation?

Ja, det är ibland möjligt att rädda ett destruktivt förhållande. Men detta förutsätter att bägge parter är villiga att bygga en sundare relation. Om den ena parten inte är villig att göra detta är situationen tyvärr ohållbar och utom räddning.

När ska man lämna ett destruktivt förhållande?

Du bör överväga att lämna ett destruktivt förhållande om du utan framgång har försökt att prata med din partner om att rädda förhållandet. Om partnern inte är beredd att förbättra sig gör du sannolikt bäst i att göra slut och gå vidare med ditt liv.

Avslutande tankar om destruktiva förhållanden

Inget förhållande är det andra likt när man tittar på relationen under lupp. Dessutom finns det i praktiken ingen relation som är helt och hållet perfekt hela tiden. Alla har vi de dagar då vi är mer lättretliga eller trötta. Därför är det inte särskilt konstigt att detta ibland påverkar vårt förhållande negativt.

Men det är viktigt att du inte glömmer att du faktiskt förtjänar att få leva i ett sunt förhållande. I ett sådant får du stöttning och kan finna glädje. Så om du tror att du lever i ett destruktivt förhållande bör du försöka förändra relationen. Om inte detta är möjligt att göra behöver du alltså gå vidare i livet för att kunna må bättre utanför förhållandet.

Läs mer