Hem » Sluta älta det förflutna och börja blicka framåt
Kvinna som vill sluta älta det förflutna

Sluta älta det förflutna och börja blicka framåt

Vi har alla ögonblick då vi låter tankarna vandra iväg. Det är lätt hänt att vi tänker tillbaka på händelser som har ägt rum eller grubblar på negativa upplevelser. Men även om det kan vara sunt och konstruktivt att reflektera kring det som har varit kan det också bli ett problem. Därför är det viktigt att du försöker sluta älta det förflutna och istället blicka framåt.

Ältande är nämligen ett återkommande och ofta oproduktivt grubblande på tidigare händelser, tankar eller känslor. Grubbel kan påverka vår psykiska hälsa negativt genom att orsaka stress, ångest och depression. Men genom att sätta stopp för ältandet kan du blicka framåt och gå vidare i livet. Genom att göra detta kan du må bättre och få en mer positiv syn på din tillvaro.

I denna artikel förklarar jag hur du kan sluta älta det förflutna och istället börja blicka framåt. Fortsätt att läsa för att få reda på hur du kan gå tillväga!

Vad beror ältande på?

Att reflektera kring saker och ting är fullt naturligt och sunt att göra. Genom denna process kan vi lära oss av våra tidigare erfarenheter och utvecklas som människor. Men det är viktigt att detta sker på ett balanserat och konstruktivt sätt. Annars är risken istället stor att vi ältar det förflutna och aldrig riktigt släpper taget om det. Ältandet kretsar nämligen kring negativa känslor och händelser som förhindrar oss från att gå vidare.

Så vad beror ältande på? Det finns flera vanliga faktorer som kan få dig att börja älta:

 • olösta problem eller konflikter från det förflutna
 • upplevda misslyckanden eller misstag
 • avfärdanden eller kritik från andra
 • känslor av otillräcklighet eller otrygghet
 • kronisk stress eller ångest.

Ältandet kan ha allvarliga konsekvenser för din psykiska hälsa och ditt välbefinnande

Om du gång efter annan ältar någonting kan detta ha en negativ inverkan på din psykiska hälsa och ditt välbefinnande. Några möjliga negativa konsekvenser är:

 • ökad stress och ångest
 • förvärring av depressionssymtom
 • försämrad förmåga till problemlösning och beslutsfattande
 • slitningar i relationer på grund av att du inte kan sluta älta det förflutna
 • försämrad självkänsla och minskat självförtroende
 • minskad motivation och minskat engagemang i vardagliga aktiviteter.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att reflektera på det som har varit och att älta det. Detta för att du ska få en förståelse för de utlösande faktorerna och möjliga konsekvenserna av ältandet. Genom att bättre förstå dessa delar av helhetsbilden kan du enklare arbeta aktivt för att sluta älta det förflutna och gå vidare.

Kvinna som sitter i soffan och ältar

Hur gör man för att sluta älta?

Som jag har beskrivit ovan är det viktigt att du försöker sluta grubbla alltför mycket på det som har varit. Men hur gör man för att sluta älta, kanske du undrar? Det finns faktiskt flera olika metoder som du kan använda dig av för att gå vidare. Några exempel på sådana är:

 • Att börja leva i nuet. En effektiv metod för att sätta stopp för ältandet är att bli mer närvarande här och nu. Genom att fokusera på nuet kan du släppa taget om de negativa tankarna och känslorna som hör till det förflutna. När du blir mer närvarande på detta sätt kan du minska din stress och ångest samt eventuella symtom på depression. Detta samtidigt som du också blir mer självmedveten och bättre på att hantera dina känslor.
 • Kognitiv omstrukturering. En annan metod för att sluta älta det förflutna är kognitiv omstrukturering. Metoden går ut på att identifiera och utmana de negativa tankemönster som får dig att älta. Skaffa gärna ett anteckningsblock eller en dagbok att skriva ner dina tankar i. På så vis kan du sedan gå tillbaka och titta närmare på dina tankemönster och identifiera kognitiva snedvridningar eller irrationella övertygelser.
 • Att skapa goda rutiner. Ett annat bra sätt att sätta stopp för negativa tankemönster och gå vidare är att skapa goda rutiner. Se till att skapa ett dagligt schema som du förhåller dig till och fyller med goda vanor. Strukturera upp din tillvaro med arbete, hobbyer, träning och sociala aktiviteter. Genom att göra detta kan du distrahera dig själv undvika att ägna alltför mycket tid åt att sitta hemma och grubbla.

Då bör du söka professionell hjälp

Har du gjort allt som står i din makt för att sluta älta det förflutna utan att nå framgång? Då kan det vara dags att söka professionell hjälp för att få slut på ältandet. Detta är ett alternativ som du bör överväga om:

 • Ältandet påverkar din förmåga att fungera i vardagen.
 • Du uppvisar symtom på depression eller ångest som är varaktiga eller förvärras över tid.
 • De metoder som du använder för att sluta älta ger inte önskad effekt.

Om ett eller flera av dessa påståenden stämmer in på dig bör du överväga att kontakta en kurator eller psykolog.

Vanliga frågor om att sluta älta det förflutna

Hur gör man för att sluta älta?

För att sluta älta det förflutna kan du distrahera dig själv med goda vanor. Fyll din tid med konstruktiva aktiviteter såsom träning, arbete, hobbyer och socialt umgänge. Försök att bli lite mer närvarande i nuet och utmana dina negativa tankemönster.

Varför kan jag inte sluta älta?

Det kan finnas flera olika skäl till att du har svårt att sluta älta det som har varit. Till exempel kan det bero på att du har varit med om ett psykiskt eller fysiskt trauma. Det kan också vara svårt att sluta om du tror att du kan lösa ett problem genom att grubbla.

Vad beror ältande på?

Ibland beror ältandet på psykisk ohälsa i form av depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller fobier. I andra fall kan det istället bero på att du grubblar på en specifik händelse som var traumatisk för dig, exempelvis ett avslutat förhållande.

Avslutande tankar om att sluta älta det för flutna

Det är viktigt att du försöker sluta älta det förflutna för att på så vis må bättre och kunna leva ett mer tillfredsställande liv. Använd dig gärna av de metoder som jag har beskrivit i denna artikeln för att försöka få stopp på ältandet. Om du inte når önskat resultat på egen hand rekommenderar jag dig att söka professionell hjälp. Detta för att du ska kunna göra dig fri från det som har varit och kunna blicka framåt mot en mer positiv tillvaro.

Läs mer