Hem » Vad är motsatsen till en narcissist?
Kvinna som är motsatsen till en narcissist

Vad är motsatsen till en narcissist?

Narcissister är väldigt självcentrerade, empatilösa, vilseledande och manipulativa. Detta är mindre smickrande egenskaper som gör dem till osympatiska människor. Så vad är motsatsen till en narcissist?

Motsatsen till en narcissist är en empatisk person. Alla som inte är narcissister, psykopater eller sociopater har förmågan att känna empati för andra i någon utsträckning. Däremot känner empater starkare empati för andra än vad de flesta gör.

Läs vidare för att få mer information om särskilt empatiska personer och hur dessa personer är motsatsen till en narcissist!

En empatisk person är narcissistens motpol

Empati är en förmåga som de flesta personer har. De flesta av oss kan sätta oss in i hur någon annan mår och känner sig. Däremot finns det även en minoritet som mer eller mindre saknar denna förmåga. Psykopater, sociopater och narcissister är tre kategorier av personlighetsstörningar som brukar komma på tal om någon tycks sakna empati. De personer som tillhör någon av dessa tre kategorier är allt annat än empatiska människor.

Däremot varierar det hur mycket empati gemene man känner. Det finns med andra ord en skala, och vissa personer känner starkare för andra än vad de flesta av oss gör. De personer som placerar sig allra högst upp på skalan kallas empater och de förstår samt känner andras känslor på ett mycket påtagligt sätt. Därmed är motsatsen till en narcissist en empat. De kännetecknas av att de bland annat:

Psykiatrikern Judith Orloff har skrivit en bok om dem som hon kallar The Empath’s Survival Guide. Enligt henne är dessa personer som emotionella svampar som suger åt sig andra personers stress, men även deras positiva känslor.

Vanliga frågor om vad motsatsen till en narcissist är

Vad är motsatsen till en narcissist?

En empatisk person är motsatsen till en narcissist. Motpolen till narcissister är så kallade empater. Dessa personer känner väldigt mycket empati för andra människor. Dessutom är de sanningssökande och ärliga snarare än manipulativa och vilseledande.

Läs mer